Getteröverket i Varberg. C.F. Møller. Photo: Places Studio

Getteröverket i Varberg

Getteröverket i Varberg utvecklas till ett tillgängligt och landskapsintegrerat resursverk, som visuellt smälter in i sin omgivning och tillför ett nytt aktivitetsstråk för besökare.
 Getteröverket i Varberg. C.F. Møller. Photo: Places Studio
Fakta

Uppdragsgivare

Vatten & Miljö i Väst (VIVAB)

Adress

Varberg, Sverige

Omfattning

92 000 m²

År

2022

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Bilder: Places studio

Kuststaden Varberg är under starkt tillväxt. En spårtunnel och ett nytt stationsområde byggs, samt ett nytt bostadsområde utvecklas och möjliggör att staden kan skapa nya kopplingar till havet. Till följd av stadens expandering behöver avloppsreningsverket Getteröverket växa med.

I stället för att vara ett otillgängligt avloppsreningsverk utvecklas Getteröverket till ett cirkulärt resursverk, och blir en förebild hur industrifastigheter i stadsnära miljöer kan utvecklas framöver.

Innovativ näringsfabrik och kunskapscenter

Ett grönt och vattenrikt aktivitetsstråk skapas som tillför rekreativa värden och ekosystemtjänster i området. Allmänheten leds via en bred gång- och cykelbana genom fastigheten. Utbyggnaden av resursverket sker genom en landskapsintegrerad byggnad med rika grönatak, vilka integreras och tillgängliggörs i parkmiljön genom lutande takytor. Resursverket smälter därför smakfullt in i omgivningen. Siloformade byggnader i glas ger allmänheten en inblick i resursverkets verksamhet.

Tekniska anläggningar i parkmiljön såsom utlopp för renat vatten får konstnärliga uttryck och dess funktion förtydligas genom informationsskyltar. Tack vare innovativ teknik är resursverket klimatneutralt. Detta minskar utsläppen av växthusgaser och mikroföroreningar, samt ökar återanvändning av näringsämnen och det renade avloppsvattnet.

Ett torg med ett kunskapscenter bjuder in allmänheten till att nyttja den nya kopplingen till staden. Kunskapscentret är en ny attraktion där barn och vuxna utbildas och informeras om vikten av ett cirkulärt resursverk i staden.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.