Aalborg Havnefront

Helhedsplan for Aalborg Havnefront, der med bl.a. en havnepromenade genskaber forbindelsen mellem Limfjorden og byens middelaldercentrum.

Flodbyen Randers - Byen til Vandet

Udviklingsplanen ”Vores Flodby” klimatilpasser fremtidens Randers, bringer byen til vandet og udvikler de attraktive arealer mellem middelaldermidtbyen, Gudenåen og Randers Fjord til en unik og naturbåret flodby.

Storkeengen

Klimatilpasningsprojekt i Vorup ved Randers, der ikke kun sikrer mod fremtidige oversvømmelser, men også bringer den unikke natur langs Gudenåen tættere på Randers.

Carlsberg Headquarters, Landskab

Carlsberg hovedkvarterets landskabsløsning bygger bro mellem fortid og nutid, ude og inde og offentlig og privat med tilgængelighed og klimatilpasning som omdrejningspunkt.

Banekvarteret

Helhedsplan overdækker eksisterende banegrav og skaber en grøn, bilfri og levende bydel for alle.

Guldborgsund Havneby

Ny helhedsplan for havnen i Nykøbing Falster forener byen og sundet, og omdanner industrihavn til levende bydel med boliger, kulturliv og byrum med integreret klimasikring.

NTNU Campus Trondheim

Transformation og udvikling af campus for NTNU, som styrker forskning og formidling ved at nedbryde barrierer mellem studerende, forskere og fagdiscipliner samtidig med, at relationen til byen styrkes.

The Laindon Centre

Masterplan der skaber nye boligområder og genetablerer en pulserende butiksgade i Laindon centrum i Essex.

The New City, Oostende

Nyt boligbyggeri i den Belgiske by Oostende, der skaber fællesskaber med mindre klynger af bygninger og fremtræder som den nye by i byen.

Örnsro Træby i Örebro

Örnsro Træby er et visionært boligkvarter, centralt i Örebro, der er bygget i massivtræ og har fokus på at integrere naturen i det urbane landskab.

Det ny SIMAC, Helhedsplan

Ny helhedsplan for Svendborg havn forbinder byen og havnen sammen med et nyt levende miljø med erhverv, uddannelse, rekreative muligheder og klimasikring.

CBS - Campus in Society

Masterplan for Copenhagen Business School på Frederiksberg med ambitionen om at skabe en af verdens bedste byintegrerede campuser.

Aalborg Havnefront - Arealer Musikkens Hus

Masterplanen for anden etape af Aalborg Havnefront bygger på principperne fra første etape med promenaden som samlende element og er desuden inspireret af klitternes møde med den flade forstrand.
Vis flere projekter