Klimatbandet i Randers. C.F. Møller

Klimatbandet i Randers

Ett innovativt klimatanpassningsprojekt som visar att havsnivåhöjning, stormfloder och ett ökat antal skyfall inte är ett problem, utan en möjlighet att stärka den lokala identiteten, stadens sammanhållning och öka värdet på den framtida stadsutvecklingen.
 Klimatbandet i Randers. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Randers Kommune – En del av det EU-stödda 'Coast to Coast Climate Challenge' programmet

Adress

Randers Hamn och sentrum, Denmark

Omfattning

6 km översvämningsskydd, 120 ha utvecklingsområden

År

2018

Ingenjör

Orbicon

Landskap

C.F. Møller Architects i samarbete med De Urbanisten

Andra samarbetspartners

Gemeinschaft Sadolin & Albæk

Pris
Pris
  • Klimaprisen – Building Awards (DK). 2019
  • Parallelopdrag. 2018

Klimatbandet är en 6 kilometer lång länk mellan Randers centrum och Gudenåen, som syftar till att skydda staden vid en stormflod och skapa nya upplevelser och möjligheter med vatten och natur. Projektet är en viktig del av Randers stora stadsutvecklingsprojekt ”Byen till vandet” och omfattar både befintliga stadsområden och framtida utvecklingsområden.

Stormfloder, havsnivåhöjning och extrema skyfall hotar Randers i dag. Skydd mot höga vattenstånd är därför en nödvändig förutsättning för en framåtblickande stadsutveckling. Samtidigt har stadsnära industriområden längs hamnen under många år avskärmat Randers centrum från närheten till vattnet och den unika natur som omfamnar staden.

En heltäckande och holistisk strategi för klimatskydd prioriterar de platser längs vattnet där investeringar i högvattenskydd ger störst mervärde för staden. Historiska och kulturella knutpunkter längs vattnet uppgraderas till nya attraktiva stads- och vattenområden, som omfamnar stadens puls, industrihistorien och mötet med vatten och natur.

Stadens livskvalitet får stöd av integrerade lösningar för vattenlinjen och flexibla tekniska stormflodslösningar, som skapar fysisk enhetlighet över Gudenåen. Alla projektets stormflodslösningar integreras i hamnområdet som nya områdesdefinierande design-, aktivitets- och naturelement. Målet är att stärka kopplingen mellan stadskärna, vatten och natur. Nya funktioner som ett flodbad, en deltapromenad, en tidvattenpark för naturkontakt, ett högvattensäkrat utställningsfönster i Randers Regnskov och en maritim plats för kultur- och idrottsevenemang bidrar till att odla Randers urbana identitet och själ. Särskilda områden, högvattensäkring av staden och integrerade fördämningslandskap förstärker stadsnaturen. En integrerad gång- och cykelväg vid Klimatbandet skapar en förnyad anslutning längs vattnet mellan centrum och deltat och nya utvecklingsområden planeras tillsammans med leveranslösningar, parkering och byggnadsutveckling.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.