Aalborg Hamn. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen

Aalborg Hamn

Helhetsplanen för Aalborgs hamn knyter samman Aalborgs medeltida stadsdelar med Limfjorden, som tidigare har varit svåråtkomlig för stadens invånare.
 Aalborg Hamn. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Aalborg Kommune

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

170 000 m² (grundareal)

År

Etapp 1: 2004-2013, Etapp 2: 2012-2015, Etapp 3: 2022

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2004

Ingenjör

COWI A/S

Landskap

C.F. Møller Architects (Etapp 1 i samarbete med Vibeke Rønnow Landskabsarkitekter Aps)

Andra samarbetspartners

ÅF Lighting

Pris
  • Stadsplaneringspriset. 2016
  • Civic Trust Award, winner. 2014
  • Nordic Green Space Award. 2013
  • Den Danske Lyspris. 2011
  • Finalist till Bæredygtig Beton-priset. 2011
  • Väg-priset. 2011
  • Byggesocietetets hederspris "Det Gyldne Søm". 2010
  • Aalborg kommuns arkitekturpris. 2010
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2004

Tillfartsvägarna binds samman med stadsstrukturens öppningar och skapar ett nytt förhållande mellan staden och fjorden. Det som tidigare sågs som en nackdel har nu förvandlats till en ny, attraktiv front. Kvaliteterna hos den cirka en kilometer långa hamnfrontssträckningen framhävs genom ett träräcke och en osedvanligt detaljerad buolevard som är anpassad för fotgängare och cyklister. Det medeltida slottet Aalborghus har på nytt blivit hamnens centrum genom anläggningen av en stor grön plats som iscensätter de historiska fästningsvallarna.

Promenadens trappor och nedsänkta terrasser gör att de besökande kommer nära vattnet. Olika parker har anpassats för bland annat torghandel, bollspel eller solande. Det centrala aktivitetsfältet – ett landskap som inbjuder till rörelse – har utformats för att kunna rymma sport och lekar, från beachvolley på sommaren till skridskobana på vintern. Området omges av dramatiskt vinklade nät och lyktstolpar. De valda materialen är råa och obearbetade liksom fjorden, t.ex. asfalt, stål, betong och trä. Samtidigt finns det förfinade referenser till havet med t.ex. vågformade mönster på trottoarerna.

En urban sockel skapar en upphöjd bas som skyddar mot översvämningar och samlar områdets karakteristiska fristående byggnader – som universitetet, studentbostäder och konserthallen Musikens Hus, designad av Coop Himmelblau. Kontrast och mångsidighet har varit ledande principer vid utformningen av Aalborgs Hamnfront, som har blivit Aalborgs stadspark.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.