Aalborg Hamn

Helhetsplan för Aalborg Hamnfront, som med bl.a. en hamnpromenad återskapar förbindelsen mellan Limfjorden och stadens medeltida stadskärna.

Flodstad Randers - Staden till vattnet

Utvecklingsplanen ”Vår flodstad” klimatanpassar framtidens Randers, för staden till vattnet och utvecklar de attraktiva områdena mellan den medeltida stadskärnan, Gudenån och Randers Fjord till en unik och naturburen flodstad.

CBS - Campus in Society

Masterplan för Copenhagen Business School på Frederiksberg med ambitionen att skapa ett av världens bästa stadsintegrerade campusar.

Banekvarteret

Översiktsplan som täcker över befintlig bangård och skapar en grön, bilfri och levande stadsdel för alla.

Det ny SIMAC, Översiktsplan

En ny översiktsplan för Svendborgs hamn binder staden och hamnen till en ny levnadsmiljö med företag, utbildningsinstitutioner, rekreationsmöjligheter och klimatskydd.

NTNU Campus Trondheim

Omvandling och utveckling av NTNUs campus, som stärker forskning och information genom att bryta ner barriärer mellan studenter, forskare och olika discipliner för att också stärka relationen till näringslivet och staden.

Storkeengen

Klimatanpassningsprojekt i Vorup utanför Randers som inte bara skyddar mot framtida översvämningar utan även för den unika naturen längs Gudenån närmare Randers stadskärna.

The Laindon Centre

Laindons Centrum är en masterplan för förnyelse med blandad användning

The New City, Oostende

Revitalisering av ett gammalt kommunalt bostadsområde i Belgien med hjälp av innovativ och hållbar arkitektur.

Örnsro Trästad i Örebro

Örnsro Trästad är ett visionärt bostadsområde centralt beläget i Örebro som fokuserar på att integrera naturen i det urbana landskapet.

Aalborg Havnefront II

Masterplanen för den andra etappen av Aalborg Havnefront bygger på principerna för den första etappen, med promenadstråket som ett samlande element.

Aviapolis Core

Masterplan som skapar världens första 100 % promenadvänliga anslutning mellan en internationell flygplats, naturen och urbana stadsfunktioner.

Barkarby City

Det naturnära Barkarby City blir i framtiden ett av Stockholms regionala centrum.
Visa fler projekter