Örnsro Træstad i Örebro. C.F. Møller

Örnsro Træstad i Örebro

Örnsro Trästad er et visjonært boligkvartal i sentrale Örebro som er bygget av massivt tre og har fokus på å integrere naturen i det urbane landskapet.
 Örnsro Træstad i Örebro. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Slättö Förvaltning AB

Adresse

Örebro, Sverige

Omfang

18 000 m², 218 boliger

År

2016-2021

Konkurranse

1. premie i arkitektkonkurranse. 2016

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • S.ARCH - Conceptual Design Awards - Best Design in Category Residential Building. 2018
  • AR Mipim Future Projects Award, Commended. 2017
  • 1. premie i arkitektkonkurranse. 2016

Den nye bydelen består av flere bolighus med varierende høyde. Bygningene kommer til å bli utført med en ramme av massivt tre og bidrar positivt til prosjektets samlede livsløpsperspektiv. Massivt tre er et fornybart materiale, med lavt energiforbruk og begrenset karbonutslipp.

Boligene i Örnsro Trästad samspiller med en urban bypark med mangfold av aktiviteter og steder for møter og rekreasjon. Byparken gir plass til et uventet møte mellom by og vill natur.

Örnsro Trästad skal være en inkluderende bydel hvor byens urbane og sosiale kvaliteter samspiller med parkens økologiske strukturer. Forslaget har som visjon å lage et spennende sted med unike verdier og innovativ arkitektur. Örnsro Trästad blir en levende bydel og en destinasjon i Örebro.

Les mer

Flere prosjekter | Trebygg/Boliger/Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.