Dalum Kloster, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects transformerar historiskt danskt kloster - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
26.10.2022

C.F. Møller Architects transformerar historiskt danskt kloster

Dalum klosters byggnader nära Odense, med anor från 1600-talet, kommer nu att omvandlas försiktigt och hållbart. Samtidigt som hela det omgivande rekreationslandskapet restaureras, utvecklas och får nytt liv.
Dalum Kloster, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects transformerar historiskt danskt kloster - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Dalum Kloster, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects transformerar historiskt danskt kloster - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Dalum kloster har en lång och mycket viktig historia, både som en institution med många viktiga sociala funktioner, som med tiden har haft stor betydelse för lokalsamhället och regionens utveckling. Samt som en unik kulturarvsbyggnad, av vilken en stor del nu är skyddad.


Byggnaden har sitt ursprung i Bennedicte nunneklostret från år 1193 och har sedan dess genomgått stora förändringar och tjänat som privat egendom. Den har ägts av kungafamiljen och använts av kung Christian IV, och verkat som en lokal och offentlig samlingsplats. Den har även används som ett lokalt tuberkulossjukhus och under de senaste 150 åren som kloster för det katolska nunneklostret Sisters of St Hedwig, som har gjort ett mycket viktigt socialt bidrag till de svaga och utsatta i regionen.


Dalum kloster, liksom många andra äldre byggnader, har byggts upp och utvidgats under olika tidsperioder. Delar av klostrets norra byggnad kan dateras till 1600, medan resten av byggnaderna huvudsakligen byggdes under 1800-talet med kontinuerliga utbyggnader. År 1930 byggdes klosterkyrkan och 1958 tillkom ytterligare lägenheter.
Klostret är naturskönt beläget i ett stort omgivande kuperat område med fantastiska landskapskvaliteter. Området omfattar en stor öppen park, ett imponerande trädfält samt Fredskogen (Fredskoven) med stora gläntor som tidigare rymde nunnornas djurhagar och köksträdgårdar.


Noggrann utveckling av det historiska arvet
År 2021 beslutades det att Dalum kloster och den omgivande marken skulle säljas, och efter en dialog- och anbudsprocess valdes MT Højgaard Projektutveckling tillsammans med C.F. Møller Architects ut för att utveckla hela området och förvalta det unika historiska arvet.


Dalum kloster erbjuder, med sin fantastiska historia och sitt unika läge nära Odense, en unik möjlighet att skapa en mycket speciell plats som många människor kan njuta av. Tanken är att de befintliga historiska byggnaderna ska kompletteras med nya byggnader som skapa en öppen och välkomnande miljö i ett subtilt förhållande till både landskapet och sammanhanget i övrigt.

 

"Vi ser mycket fram emot att arbeta med detta spännande projekt och vi ser en unik potential i att förena kulturhistoria, arkitektur och landskap kring nya samhällen och aktiviteter", säger Michael Kruse, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects, och utvecklar,


"Vi vill fortsätta och utveckla områdets historiska arv med dess betydelse för natur, människor och samhälle och kommer att ha ett starkt fokus på att skapa liv i både gamla och nya miljöer utifrån ett konsekvent socialt och hållbart perspektiv."

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter