Seawater Heat Pump, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects designar byggnad som stödjer grön omställning i Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Seawater Heat Pump, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects designar byggnad som stödjer grön omställning i Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
12.3.2024

C.F. Møller Architects designar byggnad som stödjer grön omställning i Danmark

C.F. Møller Architects, i samarbete med A. Enggaard och Viborg Ingeniørerne, vinner tävlingen om en byggnad som rymmer en sjövattenvärmepump i Aalborg, Danmark. Deras vinnande förslag bidrar till stadens miljövänliga omställning och förenar sömlöst funktionalitet med estetik.

 

Invånarna i Aalborg kan nu se fram emot en ny byggnad dedikerad till främjande av miljövänlig uppvärmning. Denna byggnad kommer att hysa en ny sjövattenvärmepump, planerad att resas i Norbis Park nära Limfjorden för Aalborg Utilities (Aalborg Forsyning). Aalborg Utilities är aktivt engagerade i den gröna omställningen och fokuserar på att konstruera gröna teknologier för att ersätta det koleldade kraftverket "Nordjyllandsværk". Dessutom är Norbis Park företagets industriområde, som genomgår en omvandling till en innovativ plats för testning och utveckling av nya teknologier för den gröna omställningen inom energisektorn.

 

Byggnaden utformades av C.F. Møller Architects i samarbete med utvecklaren och byggföretaget A. Enggaard och ingenjörerna på Viborg Ingeniørerne, som tillsammans vann arkitekttävlingen som organiserades av Aalborg Utilities.

Søren Tortzen, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects designar byggnad som stödjer grön omställning i Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects /Mew

Kännetecknande för förslaget är dess förmåga att förmedla byggnadens funktion och anslutning till fjorden genom platsanpassad arkitektur, väl valda material och en hög grad av transparens. Besökare kommer att uppleva hur byggnaden integrerar med sin gröna omgivning, anpassar sitt uttryck till områdets arkitektur och natur.

 

Søren Tortzen, designledare och filialchef på C.F. Møller i Aalborg, säger: "Byggnaden kommer att stå framträdande med robusta material och sömlöst integrera sig i den befintliga byggnadsmassan både i skala och material. Genom stora glasavsnitt öppnar sig byggnaden mot den omgivande miljön och ger en vy över tekniken och funktionerna inuti."

Seawater Heat Pump, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects designar byggnad som stödjer grön omställning i Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Naturinspirerad design
Arkitektoniskt kännetecknas byggnaden av sin konstruktion i flera lättlästa lager, välkomnande för allmänheten samtidigt som skalan och funktionen av en teknisk struktur bibehålls. Fasaden är skiktad, med bottenvåningen som är öppen och transparent, medan toppen är modulär med tydliga vertikala och horisontella gränser. Havståliga vågformade aluminiumpaneler skapar en dynamisk effekt inspirerad av Limfjordens vågor. Transparens uppnås genom translucenta glas, och bottenvåningen är modulär för flexibilitet och anpassning till behov. Dessutom bidrar träklädsel till en organisk och sensorisk upplevelse och förankrar byggnaden i det gröna området.

 

En scenografisk ljusinstallation på kvällen betonar fasadens lager och skapar en välkomnande atmosfär.

Seawater Heat Pump, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects designar byggnad som stödjer grön omställning i Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Klimatvänligt fokus
Materialvalet understryker en miljövänlig inriktning med möjligheter till återvinning och hållbarhet. Insekthotell är integrerade i bottenvåningens modulära fasadsystem och bidrar till ökad biologisk mångfald i området.

 

Synligheten av anläggningens funktion, inbjudande karaktär med grönområden, och strategiskt placerade socklar för avkoppling, bidrar till att förmedla den gröna omställningen, gemenskap och kunskapsdelning.

 

Anläggningen i sig kommer att utnyttja energi från Limfjorden för att producera varmt fjärrvärmevatten. Det övergripande systemet består av tre 44 MW värmepumpenheter, var och en är världens största baserat på naturliga kylmedel. Totalt sett är det en av världens största sjövattenvärmepumpar, och den är belägen i Norbis Park vid Limfjorden.

 

MAN Energy Solutions är leverantören av pumparna.

Greenwich Peninsula Low Carbon Energy Cetnre, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects designar byggnad som stödjer grön omställning i Danmark - C.F. Møller. Photo: Mark Hadden

Bevisad erfarenhet med industriella anläggningar
C.F. Møller Architects har fått värdefull erfarenhet de senaste åren med industriella anläggningar, inklusive en lågutsläppskraftvärmecentral i London med besöks- och utbildningsfaciliteter, kompressorstationer i Everdrup och Egtved, personalbyggnader för avloppsreningsverk i Aalborg, pumpstation och personalbyggnad i Köpenhamn samt pågående arbete med att utveckla Getteröverket i Sverige, där utbildnings- och rekreationsegenskaper integreras i den omgivande miljön.


Kund: Aalborg Forsyning

Entreprenör: A. Enggaard
Arkitekt: C.F. Møller Architects
Ingenjör: Viborg Ingeniørerne
Leverantör av sjövattenvärmepump: MAN Energy Solutions

 

Aalborg Forsyning
MAN Energy Solutions

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter