Generationernas Hus Nivå / C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects ritar Generationernas hus i Nivå, Danmark – tillsammans med GPP architects, NERD architects och AFRY - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Generationernas Hus Nivå / C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects ritar Generationernas hus i Nivå, Danmark – tillsammans med GPP architects, NERD architects och AFRY - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
1.9.2021

C.F. Møller Architects ritar Generationernas hus i Nivå, Danmark – tillsammans med GPP architects, NERD architects och AFRY

Kommunens stora investering i framtidens centrum i Nivå, inklusive en helt ny skola, kommer att ritas av ett team bestående av C.F. Møller Architects (huvudkonsult), GPP architects, NERD architects och AFRY.

 

Under de kommande åren kommer Fredensborgs kommun att investera upp till en halv miljard danska kronor för att förverkliga visionen om framtidens centrum i Nivå. Det är ett oerhört komplext projekt som kräver stor professionell expertis för att genomföras. Denna expertis erbjuds av C.F. Møller Architects, som tillsammans med GPP Arkitekter, NERD Architects och AFRY vann kontraktet som huvudkonsult för House of Generations.


"Det är viktigt för stadsfullmäktige att den nya stadskärnan förverkligas på ett sätt som uppfyller så många av medborgarnas önskemål som möjligt. Och sedan måste önskemålen integreras i en spännande arkitektonisk ram med maximal hållbarhet. Vi måste ha ett centrum i Nivå som både ses som en stor tillgång för medborgarna i Nivå, men som också lockar människor utifrån. Med detta i åtanke har vi valt C.F. Møller Architects, som har stor erfarenhet av liknande komplexa byggprojekt både i Danmark och internationellt, och som också kan garantera en slående arkitektur", säger borgmästare Thomas Lykke Pedersen.

Lone Wiggers, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects ritar Generationernas hus i Nivå, Danmark – tillsammans med GPP architects, NERD architects och AFRY - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew


"Det är med stolthet och stort nöje som vi tar emot denna spännande och viktiga uppgiften att utveckla House of Generations. Det är ett riktigt drömuppdrag där alla våra talanger kommer till sin rätt. Här har vi möjlighet att bidra med sammanhängande arkitektoniska lösningar för de stadsstrategiska, lärandefunktionella, hållbara och säkerhetsskapande aspekterna av det nya området. Sammantaget kommer detta att ge Nivå en ny stadskärna och en ny arkitektonisk identitet", säger Lone Wiggers, arkitekt och partner på C.F. Møller Architects.


Generationernas Hus har en budget på 470 miljoner danska kronor och omfattar en ny skola med idrottshall och SFO, en simbassäng, ett vårdcenter samt renovering och utbyggnad av biblioteket/kulturcentret. Byggnaderna beräknas vara klara i mitten av 2025 och simbassängen 2026.

Generationernas Hus Nivå / C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects ritar Generationernas hus i Nivå, Danmark – tillsammans med GPP architects, NERD architects och AFRY - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Om Generationernas Hus i Nivå
Generationernas Hus utmanar de etablerade ramarna för skolbyggnader genom att integrera andra offentliga funktioner för alla invånare. Byggnaden fungerar som en urban markör för Nivås ortskärna, vilket skapar en ny central samhällsidentitet. Genom att viktiga offentliga funktioner samlas i Generationernas Hus skapas liv och möten mellan invånare i alla generationer från morgon till kväll.


Förankrad i samhället och landskapet
Skolans undervisningsområden består av lika delar byggnad och landskap. Här finns utomhusområden som främjar lek, rörelse, naturkunskap och matlagning, och alla dessa är även öppna för övriga invånare. För att skapa liv runt hela Generationernas Hus har byggnaderna ingen fram- eller baksida, och ingångar finns på alla sidor. Byggnaderna ligger som ett kluster med en öppen struktur av torg, mötesplatser och stigar som förbinder alla funktioner. De öppnar upp mot både samhället och den orörda natur som finns nära centrala Nivå där Generationernas Hus ligger.


För att förankra Generationernas Hus i Nivå är det byggt delvis i tegel, vilket skapar en koppling till ortens befintliga byggnader samt till de nedlagda tegelbruk som präglar ortens historia. För att skapa kontraster och ge en viss mjukhet till tegelbyggnaden används trä i övergångar mellan utomhusområden och hus, samt glaspartier på bottenvåningen som förstärker känslan av trygghet när man passerar byggnaderna.

 

Bästa förslaget av tre
Av totalt 16 team som ansökte om att bli förkvalificerade för uppgiften valdes tre ut för att lämna anbud på lösningen. De tre grupperna som var nominerade:

- C.F. Møller Danmark, med GPP Architects, NERD Architects och AFRY (vinnare)
- Rambøll Danmark, med JJW Architects, COBE och lärandeexperten Malou Juelskjær och Lotte
Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som konsulter
- Tegnestuen Vandkunsten, med DOMINIA Consulting Engineers, RUM och Kragh & Berglund

 

Press Release Fredensborg Municipality
Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter