Springfield University Hospital by C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects vinner arkitekturpris inom vård - C.F. Møller. Photo: Pavel Vavilo Studio
The team behind Springfield University Hospital from C.F. Møller Architects London branch recieving the Building BEtter Healthcare award. - C.F. Møller Architects vinner arkitekturpris inom vård - C.F. Møller. Photo: Building Better Healthcare.
9.11.2022

C.F. Møller Architects vinner arkitekturpris inom vård

C.F. Møller Architects har vunnit det prestigefulla priset ”Building Better Healthcare” för projektet Springfield University Hospital i kategorin ”Bästa yttre miljö”. Projektet skapar en terapeutisk miljö för patienterna och välbefinnande för personal och besökare.

 

Juryn konstaterar att utemiljön på Springfield University Hospital är en ambitiös design som relaterar till arkitekturen, skapar varierande utrymmen och optimerar utomhusområdena.

 

"Vi är mycket glada över att få detta pris för Springfield University Hospital. Utomhusutrymmena fokuserar på naturen, och vi hoppas att det ger terapeutiska fördelar för de patienter som använder dem och skapar stunder av lugn och frid under deras vård", säger Teva Hesse, arkitekt och huvudansvarig för C.F. Møller Architects kontor i London.

Top priorities for the architects at C.F. Møller, when designing the Springfield University Hospital, were to imbue the new hospitals with daylight and direct access to planted gardens. - C.F. Møller Architects vinner arkitekturpris inom vård - C.F. Møller. Photo: Pavel Vavilo Studio

Evidensbaserad arkitektur för helande

Forskning inom vårdarkitektur visar att det finns flera faktorer som bidrar till en läkande miljö. Utsikt över naturen och estetiska omgivningar är några av de viktigaste faktorerna som bidrar till brukarupplevelsen och därmed till läkningsprocessen. Detta i kombination med dagsljus, intuitiv vägvisning, en flexibel planlösning, privata patientrum, bullerdämpning och belysning. Vid utformningen av Springfield University Hospital lade arkitekterna stor vikt vid dagsljus och direkt tillgång till planterade trädgårdar.

 

"Vi fokuserade mycket på att skapa planterade trädgårdar och inte sterila innergårdar. Planterade trädgårdar där man kan se årstidernas växlingar och uppleva naturens dofter och texturer. Trädgårdar som ger biologisk mångfald och terapeutisk lindring i en tätbefolkad sjukvårdsanläggning", säger Sam Whatman, arkitekt och avdelningschef för C.F. Møller Architects kontor i London.

Seasonal planting and different characters of the gardens at Springfield University Hospital creates a variety of smells and visual appearances throughout the seasons. - C.F. Møller Architects vinner arkitekturpris inom vård - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects.

Platser utomhus är mest uppskattat

Undersökningar som gjordes efter att Springfield University Hospital tagits i bruk visade att alla typer av brukare - personal, besökare och patienter - ansåg att trädgårdarna och platserna utomhus var de mest fördelaktiga faciliteterna.

 

"Planeringen och utformningen av byggnader för psykisk hälsa är unik eftersom brukarna har ett brett spektrum av långsiktiga behov som måste tillgodoses helt och hållet i byggnaden. Vårt mantra för designen var att skapa terapeutiska och biofiliska miljöer som hjälper brukarna på vägen mot återhämtning och ger personalen en säker och högkvalitativ miljö som visar hur mycket deras arbete värderas. Detta utvecklades till en uppsättning principer för trädgårdsdesign som har införlivats i hela projektet", förklarar Teva Hesse.

 

Designprinciperna omfattar till exempel att varje vårdavdelning ska ha en eller flera stora utomhusgårdar, säsongsanpassade planteringar och olika karaktärer i trädgårdarna för att skapa en rad olika dofter och visuella uttryck under årstiderna samt en design som uppmuntrar till hälsosamma aktiviteter, motion och social interaktion.

Springfield University Hospital is based on the concept of evidence-based architecture to provide therapeutic surroundings for patients and wellbeing for staff and visitors. The hospital is designed by C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects vinner arkitekturpris inom vård - C.F. Møller. Photo: Pavel Vavilo Studio

Om Springfield Hospital

Springfield University Hospital bygger på konceptet att evidensbaserad arkitektur resulterar i miljöer som har en terapeutisk effekt på patienterna och ökar personalens och besökarnas välbefinnande.

Springfield University Hospital ligger i mitten av en 33 hektar stor ombyggd plats. C.F. Møller Architects var rådgivare till NHS Trust i planeringen av den stegvisa bostadsutvecklingen och hela stadsplaneringen runt sjukhuset, inklusive omvandlingen av den tidigare golfbanan till en ny offentlig park.

 

Sjukhuset består av två distinkta byggnader som innehåller en rad avdelningar för vuxna patienter samt öppenvårdstjänster för barn och vuxna, en rehabiliteringsklinik, undervisningslokaler och stödfunktioner. Sjukhusbyggnaderna omfattar även butiker och ett parkeringshus som kommer att användas både av sjukhuset och de nya bostäder som byggs upp runt sjukhuset.

 

Sjukhuset har utformats med fokus på att skapa icke-institutionella miljöer med goda siktlinjer, god akustik, rikligt med dagsljus, naturlig luftventilation och med tillgång till trädgårdar och utomhusområden som viktiga mål. Tanken har varit att skapa en lugn och säker miljö och optimala arbetsförhållanden för personalen.

 

Designen innehåller öppna lösningar i mitten av varje avdelning för att skapa en ljus och luftig miljö med en stark visuell och fysisk koppling till de intilliggande gårdarna. Layouten ger i allmänhet en bra överblick över avdelningens ingång och de flesta patientutrymmen. Byggnaden har utformats så att man i möjligaste mån undviker döda vinklar.

 

Läs om Springfield University Hospital.

C.F. Møller Architects wins Building Better Healthcare for the external environment at Springfield University Hospital. - C.F. Møller Architects vinner arkitekturpris inom vård - C.F. Møller

Om Building Better Healthcare

”Building Better Healthcare Awards” hyllar exemplariskt arbete inom byggd miljö, medicinteknik och teknik inom hälsa och sjukvård.

 

Priset är öppet för NHS-fondsmyndigheter, sjukhus, vårdhem, arkitekter, entreprenörer, produkttillverkare, och leverantörer m.fl. och är en av de mest trovärdiga nationella hälsovårdsutmärkelserna, som hyllar dem som konsekvent höjer standarden i branschen.

Vårdprojekt av C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects arbetar med projekt inom hälsa och sjukvård över hela världen. C.F. Møller har ritatPanum-komplexet vid Köpenhamns universitet och Århus universitetssjukhus i Danmark, Akershus universitetssjukhus i Norge, Tammerfors psykiatriska klinik i Finland, RTWH Aachen universitetssjukhus i Tyskland, Danderyds sjukhus och Biomedicum i Sverige.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter