C.F. Møller Architects ritar ny samlingsplats som för samman byar - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
19.3.2021

C.F. Møller Architects ritar ny samlingsplats som för samman byar

Byarna i området Kronjylland nära Randers kan glädja sig åt en ny mötesplats som främjar gemenskap och friluftsliv samt framhäver platsens unika karaktär.
C.F. Møller Architects ritar ny samlingsplats som för samman byar - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects ritar ny samlingsplats som för samman byar - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

Landsbyklyngen Kronjylland, som består av 13 byar omkring Randers, har länge haft en önskan om en mötesplats som fungerar som centrum för aktiviteter, gemenskap och förmedling av områdets möjligheter. En plats som präglas av högklassig arkitektur och harmoni med omgivningen – skogen, stigarna och närheten till Randersfjorden. Nu är denna önskan ett steg närmare att förverkligas, med ekonomiskt stöd från den allmännyttiga föreningen Realdania och institutionen Lokale og Anlægsfonden samt en byggnads- och landskapsplan som skapats av C.F. Møller Architects. Detta i samarbete med Landsbyklyngen Kronjylland, Albæks Medborgarförening samt områdets olika användargrupper och intressenter.


- Vår expertkompetens när det gäller att planera byggnation och landskap som en helhet har verkligen kommit till sin rätt med Klyngehuset Kronjylland, där uppgiften har varit att både skapa en fysisk mötesplats och samtidigt bidra positivt till upplevelsen av den omgivande naturen. Vi har lyckats kombinera vår kompetens och ett mycket konstruktivt samarbete med användare och intressenter på ett fantastiskt sätt, säger Julian Weyer, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.

 

I harmoni med naturen
Klyngehuset kommer att ligga vid byn Albæk, i ett område som ingår i Randersfjordens naturpark. Parkens unika natur och historiska värden syns och märks, och har påverkat utformningen av Klyngehuset. Landskapet som etableras runt huset ger utrymme för en mängd olika aktiviteter, möten och avkoppling. Dessutom utformas det på ett sätt som gör att stigande vattennivåer och skyfall i framtiden kan hanteras.


Själva byggprojektet består av tre fristående hus, som kan användas för logi, förmedling, matlagning och förvaring av friluftsutrustning, som täcks av ett stort gemensamt cirkelrunt tak. Det stora taket och de tre husen som ligger som längor på en gård, skapar tillsammans med landskapet en mängd olika utrymmen utomhus och inomhus, bland annat ett stort centralt samlingsrum mellan husen. I anslutning till husen kan det centrala rummet öppnas och stängas i olika grad genom skjutgrindar. Grindarna kan användas individuellt och delar upp huset i flera zoner både inomhus och utomhus när behoven varierar i förhållande till väder och användare. Det centrala rummet och husen binds ihop av ett stort trägolv som också sträcker sig ut mot landskapet. Detta skapar ett antal varierade sittplatser in mot byggnaden och ut mot naturen.

 

På det stora sammanbindande taket anläggs odlingar, samtidigt som ett av de tre husen sticker upp genom taket så att besökare kan gå upp och titta ut över landskapet. Hela byggnaden uppförs i hållbara material och är i första hand en träkonstruktion. Den har en minimal inverkan på landskapet, så att naturen kommer nära och sträcker sig in i cirkeln.

 

Klyngehuset Kronjylland är alltså en öppen och flexibel mötesplats som uppmuntrar till spontana fritidsaktiviteter som vandring och svampplockning, fågelskådning och mountainbikecykling. Samtidigt blir det en utgångspunkt i att framhäva områdets natur, flora, fauna, kulturmiljöer och historia.
Realdania och Lokale og Anlægsfonden stöttar projektet med 4,5 miljoner danska kronor och Klyngehuset Kronjylland beräknas tas i bruk 2024.

 

Press Release Realdania
Press Release Randers Kommune
Klyngehuset Kronjylland

C.F. Møller Architects ritar ny samlingsplats som för samman byar - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter