C.F. Møller Architects vann internationell tävling i historisk stadsdel i München, Tyskland - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
 C.F. Møller Architects vann internationell tävling i historisk stadsdel i München, Tyskland - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
3.12.2020

C.F. Møller Architects vann internationell tävling i historisk stadsdel i München, Tyskland

C.F. Møller Architects har utsetts till vinnare i den internationella tävlingen om en ny toppmodern, innovativ och unik kontors- och affärsbyggnad i Werksviertel-Mitte i München.
 C.F. Møller Architects vann internationell tävling i historisk stadsdel i München, Tyskland - C.F. Møller

Platsen kallas MK7, och är en del av ett gammalt industriområde som håller på att omvandlas till en ny, trendig och urban plats.

 

–MK7 är ett viktigt projekt för oss, eftersom det är första gången studion tilldelas ett projekt i München. Men också för att projektet bygger på att införliva många av de urbana kvaliteter vi ödmjukt har utvecklat och förbättrat i arbetet med våra projekt i Norden – där arbete möter fritid och skapar band mellan in- och utsidan på ett nytt och intressant sätt, säger Mads Mandrup, Partner och Arkitekt (MAA).

 

Levande och flexibelt
I hjärtat av Werksviertel-Mitte i München, nära stadens centrum, bildar MK7 en levande och flexibel arbetsplats i en enhetligt sammanhållen byggnad som ger en spännande blandning av kontor, kultur, nöje och butiker.

Byggnaden MK7 uttrycker genom sin transparens en stark koppling mellan in- och utsidan, och ansluter till det omgivande samhället på ett genomsläppligt, levande och engagerande sätt. Arkitekturen formar en stor sammanhållande rutnätsstruktur, med en distinkt, kurvig signatur, som inspirerats av de järnvägsspår som tidigare fanns i Werksviertel, och öppnar sig mot en gemensam gågata i området.

Energisk stadsmiljö

För att integrera byggnaden med omgivningen finns rikligt med detaljhandelsmöjligheter i markplanet, liksom flexibla kontorslokaler och utrymmen för co-working. Hela detta utrymme har dubbel takhöjd, och mitt i byggnaden finns en offentlig öppen arkad. Genomskinliga och markerade ingångar åt alla håll förstärker sammankopplingen mellan byggnadens mångsidiga inre och det omgivande stadsrummet, och bidrar till att göra byggnaden till ett nytt naturligt resmål i staden. Byggnadens övre del består av fyra kontorsvåningar runt en sicksack-struktur där öppna och flexibla kontorslandskap varvas med en rad utvändiga gröna gårdsutrymmen i olika höjder. Invändigt sammanbinds kontorsvåningarna med varandra och med byggnadens bas via tre trapphus.

 

Gårdarna bidrar både till att föra in dagsljus till byggnadens generösa golvytor och optimera mikroklimatet i byggnadens alla vrår, samtidigt som de hjälper till att drastiskt minska den urbana värme-ö-effekten.

 

Byggnadens övergripande struktur består av prefabricerade element internt och i fasaderna, för att båda förkorta byggtiden och minska byggkostnaden samt skapa passiv skuggning genom reliefliknande fasadstruktur för de stora fönsterpartierna. I byggnaden används hållbara material, bland annat återvunnen betong och aluminium.

 

Aktuella projekt i Tyskland av C.F. Møller Architetcs
C.F. Møller Architects har nyligen tilldelats två andra projekt i Tyskland. Utbyggnaden av det tyska federala ministeriet för miljö, naturvård och kärnsäkerhet i Berlin (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, BMU), och det nya huvudkontoret för den visionära tyska banken Berlin Hyp. Företaget arbetar också med bostads-, hälso- och sjukvårdsprojekt samt med övergripande planeringsuppdrag i Tyskland och har ett kontor i Berlin sedan 2019.

 

Deltagare

MK7-tävlingen anordnades av Patrizia Deutchland, och inbjudna deltagare var:

  • C.F. Møller Architects
  • Allmann Sattler Wappner
  • Henning Larsen
  • Ingenhoven
  • Müller Reimann

 

 

 

Projektbeskrivning
PATRIZIA Press Release

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter