Mindet 6 C.F. Møller Architects - Grönt ljus för nytt höghus i Århus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Mindet 6 C.F. Møller Architects - Grönt ljus för nytt höghus i Århus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
9.7.2021

Grönt ljus för nytt höghus i Århus

C.F. Møller Architects och fastighetsbolaget Ejendomsselskabet Olav de Linde får byggnadslov för ett nytt höghus som kommer att fungera som landmärke och mittpunkt för utveckling av Sydhavnskvarteret, ett nytt kvarter beläget vid ett tidigare industriområde vid stadens hamnstråk.

 

Mindet 6 är ett ljust, skulpturalt torn och landmärke som kommer att kombinera ny grön stadsutveckling för fritidsliv, stadsliv och kulturhistoria med attraktiv affärspotential och kulturella faciliteter som offentliga restauranger, kontor, matcentra m.m.

Mindet 6 C.F. Møller Architects - Grönt ljus för nytt höghus i Århus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

- Vi är både glada och stolta över att få detta byggnadslov efter åtta års hårt arbete och en mycket konstruktiv dialog med både Olav de Linde och Århus stad för att få höghuset att passa in i stadens planer på att etablera ett helt nytt och tättbebyggt kultur- och affärsdistrikt i Sydhavnens, gamla industrihamnsområde , säger Michael Kruse, partner och arkitekt på C.F Møller Architects, och fortsätter:


- Vår vision för projektet är att etablera en stark relation mellan den historiska utgångspunkten för Århus stad, det industriella byggnadsarvet i området idag och stadens framtida utveckling. Vårt projekt avspeglar ett lokalt såväl som ett tilltagande internationellt perspektiv och bygger på ett integrerat hållbart förhållningssätt till stadsplanering som ett svar på urbaniseringens globala tendens.

Mindet 6 C.F. Møller Architects - Grönt ljus för nytt höghus i Århus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Speglar det industriella arvet
Utgångspunkten för tornet är ett befintligt historiskt industrikomplex med arv från förgångna tiders hamnindustri och kultur. Den imponerande byggnadsstrukturen kommer att bevaras och kompletteras med ett nytt torn. Tornet integreras i det befintliga komplexet, och den grundläggande geometrin hämtas från det. Den befintliga byggnadens historiska kvaliteter fortsätter att vara tydliga och får även nytt liv genom att öppnas upp mot omgivningen för att skapa attraktiva utom- och inomhusrelationer. På den gamla byggnadens tak etableras en ny, offentligt tillgänglig grön takträdgård. Där kommer det att finnas en restaurang, ett orangeri och köksträdgårdar.


- Det har varit viktigt för oss att integrera det industriella arvet i det nya tornet. Det sker genom att använda den befintliga byggnaden som bas och utgångspunkt för tornet och genom att återspegla skalan och formen på den befintliga byggnaden i utformningen av det nya tornet, förklarar Michael Kruse.

Mindet 6 C.F. Møller Architects - Grönt ljus för nytt höghus i Århus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Skulpturalt landmärke

Själva tornet är utformat som ett ljust och smalt skulpturalt landmärke, med vertikala gröna foajéer mot både det nära och det bredare urbana sammanhanget. Fasaderna är uppbyggda med en rumslig relief i ljus terrazzo som är anpassad till solens orientering med fokus på att skapa optimala dagsljusförhållanden, god utsikt och hälsosamt inomhusklimat. Byggnadens geometri innebär att den vänder sig åt alla håll vilket skapar en karaktärsfull och textuell effekt på flera olika skalor.

 

Platsens potential, med sin närhet till staden och havet, gynnsamma dagsljusförhållanden och utsikter, och ett historiskt strukturellt arv, fungerar således som bakgrund för en mycket speciell atmosfär. Det skapar ett unikt projekt som är tydligt förankrat i platsens industriella historia. Mindet 6 kommer att utgöra ett integrerat landmärke i staden och bli en framtida referenspunkt för Århus med en öppen och inbjudande profil.

Michael Kruse, C.F. Møller Architects - Grönt ljus för nytt höghus i Århus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects


- Mindet 6 är ett exempel på hur man omvandlar ett slutet och övergivet industriområde till en ny, öppen och levande stadsdel. - Och det är ett exempel på hur man övervinner utmaningarna i förtätade och ständigt växande städer samtidigt som man förbättrar livskvaliteten för invånarna, stöder näringslivet och inkorporerar det industriella arv som staden har sitt ursprung i, säger Michael Kruse, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.

 

Första spadtaget väntas tas 2022. Huset beräknas vara klart 2025 och kommer att rymma kontorslokaler för cirka 2 000 personer. För närvarande ser det ut som om byggnaden med sina 143 meter kommer att bli den högsta byggnaden i Danmark.

 

Projektbeskrivning
Ejendomsselskabet Olav de Linde
Höghus C.F. Møller Architects

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter