Plejecentret Sjælsø C.F. Møller Architects & skala architecture - C.F. Møller Architects och skala architecture vinner en tävling om modernisering och utbyggnad av Sjælsø vårdcenter i Rudersdal kommun i Danmark. - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
9.1.2023

C.F. Møller Architects och skala architecture vinner en tävling om modernisering och utbyggnad av Sjælsø vårdcenter i Rudersdal kommun i Danmark.

C.F. Møller Architects och skala architects vinnande förslag visar ett vårdcenter som är utformat som en liten stad med fokus på livskvalitet och trygghet för de boende och goda arbetsförhållanden för personalen.
Plejecentret Sjælsø C.F. Møller Architects & skala architecture - C.F. Møller Architects och skala architecture vinner en tävling om modernisering och utbyggnad av Sjælsø vårdcenter i Rudersdal kommun i Danmark. - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Plejecentret Sjælsø C.F. Møller Architects & skala architecture - C.F. Møller Architects och skala architecture vinner en tävling om modernisering och utbyggnad av Sjælsø vårdcenter i Rudersdal kommun i Danmark. - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Vinnaren av arkitekttävlingen för vårdcentret i Sjælsø har utsetts, och det blev förslaget från C.F. Møller Architects, skala architecture, ABC – Rådgivande ingenjörer och Adserballe & Knudsen.


Den övergripande utformningen av det vinnande förslaget är en serie fristående byggnader som är placerade i en cirkel runt det befintliga vårdcentret, vilket innebär att den nya byggnaden är naturligt kopplad till de befintliga byggnaderna. Tyngdpunkten ligger på välbefinnande och en trygg miljö för de boende, vilket stöder Rudersdals kommuns politik för äldreomsorg samt skapar goda arbetsförhållanden för personalen på centret.


- I stället för att tänka i termer av en enskild byggnad är tanken att skapa ett bostadsområde eller en "stad" där människor bor i mindre hus som är sammanlänkade med gaturum och landskap. Med fokus på livskvalitet för de boende och välfungerande arbetsförhållanden för personalen, är målet att skapa en upplevelserik och varierad byggnad som kan fungera som ett hem för personer i behov av särskild vård. Men framför allt som ett hem för människor med historier, personlighet och livskraft som var och en av dem har med sig, säger Søren Tortzen, kontorschef och designansvarig på C.F. Møller Architects i Aalborg.


Totalt kommer 140 nya bostäder att byggas, grupperade i smala, längsgående byggnader, två och två runt ett gemensamt område. I utrymmet mellan vårdcentret och de nya husen kommer gator, gränder och torg att skapas som är säkra och spännande för invånarna att gå igenom och som bidrar till att signalera moderna bostäder snarare än institutioner.


- Byggnaderna kommer att ligga på första raden i den skyddade, natursköna miljön längs Sjælsø – en plats som förpliktigar. Vi har valt ett holistiskt tillvägagångssätt, där hela platsen utnyttjas, vilket skapar luft och utblickar mellan byggnaderna. I området i norr, där terrängen sluttar mot sjön, är byggnaderna i en våning med gavlarna vända mot omgivningen. På så sätt anpassar de sig till landskapet och de befintliga byggnaderna när det gäller skala och stärker upplevelsen och kopplingen till det vackra landskapet", säger Niels Bondrup Jensen, kreativ chef och designansvarig på skala architecture.


Det nya vårdcentret i Sjælsø
Det ursprungliga vårdcentret i Sjælsø byggdes 1974 och är numera föråldrat. Projektet består därför av en modernisering och en delvis rivning av den nuvarande byggnaden. Alla befintliga vårdhem kommer att tas bort och den återstående delen av byggnaden kommer att byggas om för att tillhandahålla tjänster som administration, produktionskök, gemensam tvättstuga, terapilokaler och ett dagcenter. Det ursprungliga vårdcentret kommer således att utgöra ett slags centrum med bostäderna spridda runt omkring.


De nya vårdhemmen kommer att byggas i tre faser i en 360-graders rörelse runt det ursprungliga vårdcentret. Grundidén är att bryta med det tidigare centralistiska tänkandet med en stor parkeringsplats och en gemensam ingång och i stället arbeta med många mindre hus med egna ingångar – i en skala som är anpassad till användarna och landskapet, och som bjuder in det omgivande samhället och bjuder ut användarna.


Det kommer skapas bra bostäder med rumsliga kvaliteter, bra dagsljusförhållanden och med en god rumslig koppling till de gemensamma utrymmena. De sluttande fasaderna garanterar att alla bostäder har utsikt och att bostaden aldrig ser över till grannens bostad i rät vinkel. Bostädernas privata terrasser och franska balkonger, liksom de gemensamma terrasserna i anslutning till de gemensamma vardagsrummen, skapar en bra koppling mellan inne och ute. Det kommer att finnas bostäder i både en och två våningar.


Den första etappen med 42 bostäder förväntas starta efter sommarsemestern 2023 och vara klar för inflyttning den 1 januari 2025. Den andra etappen med ytterligare 42 bostäder förväntas vara klar för inflyttning under andra kvartalet 2026 och den tredje etappen med 56 bostäder förväntas vara klar under fjärde kvartalet 2027.


Beställare: Rudersdals kommun
Arkitekt: C.F. Møller Architects och skala architecture
Ingenjör: ABC – Rådgivande ingenjörer
Entreprenör: Adserballe & Knudsen

 

Totalt fem lag deltog i tävlingen:
- Adserballe & Knudsen A/S med skala architecture A/S, C.F. Møller Danmark A/S, ABC -
Rådgivende Ingeniører A/S och CG Jensen Holding A/S. (Vinnare av tävlingen)
- ELINDCO A/S med DOMINIA A/S, Mangor & Nagel Arkitekter A/S och AART architects.
- GVL Entreprise A/S med G.V.L Holding A/S, RUBOW Arkitekter A/S och Norconsult A/S.
- Hansson & Knudsen A/S med, P+P arkitekter A/S och OJ Rådgivende Ingeniører A/S
- Rasmus Friis A/S med Entasis och MOE A/S.

 

Presse Release Rudersdal Municipality

Plejecentret Sjælsø C.F. Møller Architects & skala architecture - C.F. Møller Architects och skala architecture vinner en tävling om modernisering och utbyggnad av Sjælsø vårdcenter i Rudersdal kommun i Danmark. - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter