Ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects /Carlstedts Arkitekter
9.9.2020

Ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus

Nu tar Danderyds sjukhus nästa steg i arbetet med att säkerställa lokaler som effektiviserar vården och förbättrar arbetsmiljön. Om Regionfullmäktige fattar genomförandebeslut beräknas en helt ny vårdbyggnad ritad av C.F. Møller Architects och Carlstedt Arkitekter stå klar i slutet av 2024.
Ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Nu tar Danderyds sjukhus nästa steg i arbetet med att säkerställa lokaler som effektiviserar vården och förbättrar arbetsmiljön. Om Regionfullmäktige fattar genomförandebeslut beräknas en helt ny vårdbyggnad ritad av C.F. Møller Architects och Carlstedt Arkitekter stå klar i slutet av 2024.

 

Sedan flera år pågår en stor utbyggnad av Danderyds sjukhus i Stockholm. C.F. Møller Architects utvecklar tillsammans med Carlstedt Arkitekter framtidens vård genom att rita en av de nya vårdbyggnaderna. Den tretton våningar höga byggnaden ska rymma minst 164 vårdplatser, mottagningar, stödfunktioner till angränsande verksamheter samt en ny helikopterplattform. Huset kommer att länkas ihop med den nya byggnaden för akutvård vilket kommer underlätta flödet mellan byggnaderna.

 

– Den nya vårdbyggnaden på Danderyds Sjukhus fångar sjukhusets befintliga arkitektur i en modern och effektiv tappning, säger Vendela Martinac, Kontorschef och arkitekt på C.F. Møller Architects

 

Formen på den nya vårdbyggnaden gör att besökaren kommer att mötas av den mänskliga skalan, då entrén placeras i de låga delarna av huset som vetter mot parken. Struktur och organisation har varit viktiga aspekter i utformningen av fasaden för att möjliggöra framtida flexibilitet. Strukturen är rationell och tydlig liknande den karaktäristiska arkitekturen på Danderyds sjukhus. Byggnadsvolymen har optimerats för att möjliggöra goda utblickar från vårdrumsplanen. På de nedre mottagningsplanen har kommunikation, samt möjlighet till cirkulation varit viktigt att uppnå.

 

Den nya vårdbyggnaden möjliggör att den mottagnings- och slutenvårdsverksamhet som bedrivs kan möta dagens myndighetskrav, tillämpa moderna arbetssätt, utföra patientsäker vård och samtidigt utveckla vårdens effektivitet.

 

Flexibel byggnad
Målsättningen i projektet är en flexibel byggnad som ska innehålla generiska vårdavdelningar och mottagningar där verksamhetsinnehåll över tid ska kunna förändras utan att kräva större ombyggnation. – Det har vi bl.a. löst genom att använda en fönsterbandskonstruktion som ger en friare fönstersättning vilket är grundläggande för den framtida flexibiliteten, berättar Vendela Martinac på C.F. Møller Architects.

 

Läs mer

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter