Vision för framtidens Uppsala C presenteras - C.F. Møller. Photo: PLACES
Vision för framtidens Uppsala C presenteras - C.F. Møller. Photo: PLACES
24.5.2022

Vision för framtidens Uppsala C presenteras

Idag presenteras utvecklingsplanen för en ny centralstation i Uppsala som C.F. Møller Architects tagit fram tillsammans med konsultföretaget WSP. Genom en ny utvecklingsplan för Uppsala C ska hjärtat i staden bli en levande mötesplats, och samtidigt en effektiv trafiknod. Planen omfattar en ny tågstation, spårområdet och stadskärnan i anslutning till stationsområdet.
Vision för framtidens Uppsala C presenteras - C.F. Møller

Uppsala växer och allt fler rotar sig i staden, vilket innebär att nya bostäder måste byggas och fler verksamheter måste få plats. Samtidigt är en utökad kapacitet för spårtrafik till området grundläggande för att en välmående och långsiktig stadsutveckling ska bli möjlig. Ostkustbanan behöver två nya spår, kollektivtrafiken måste byggas ut och i centrum för allt detta står Uppsala central.


– Vi är glada och hedrade över att fått möjligheten att bidra till ett av Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt i så nära samarbete med kommunens tjänstemän och politiker. Planen utgår från Uppsalas stora värde som Sveriges främsta universitetsstad, och sätter människa och hållbara mobilitetslösningar som cykel i centrum. Att utveckla stationsnära och centrala områden med utgångspunkt i platsen är en av nycklarna för en hållbar stadsutveckling i framtidens storstäder, säger Mårten Leringe, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.

Vision för framtidens Uppsala C presenteras - C.F. Møller. Photo: PLACES

Utvecklingsplanen för Uppsala C är en långsiktig stadsutvecklingsstrategi som går hand i hand med såväl Uppsalas mål om en sammanhållen, hållbar och attraktiv stad. Samt Sveriges transportpolitiska vision om ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem. Visionen för Uppsala C har satts i nära dialog med medborgare, politiker och tjänstemän.


– Nu tar vi i politiken emot en gedigen utvecklingsplan för Uppsala C för fortsatt beredning. När vi blir fler i Uppsala behövs en större centralstation som har plats för fyra spår och fler passagerare, därför är det angeläget att fatta beslut om detta så snart som möjligt, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.


WSP har bland annat bidragit med kompetens inom fastighetsutveckling, kommersiella analyser, trafikplanering och konstruktionsfrågor samt global expertis inom exempelvis överdäckningar.


– Vi har haft ett väldigt fint samarbete i projektet där vi på WSP kunnat bidra med flertalet specialistkompetenser i kombination med specifik lokalkännedom och global expertis. Uppsala kommer att fortsätta sin utveckling och tillväxt under kommande år och utvecklingen av Uppsala C kommer att visa på den höga ambition som staden har, en ambition där Uppsala ska vara i framkant inom stadsutveckling och skapa attraktiva och hållbara platser för människor, säger Emelie Arnoldsson, uppdragsansvarig på WSP.

Vision för framtidens Uppsala C presenteras - C.F. Møller. Photo: PLACES

Dubbelt så många tågresenärer 2050


Varje dag rör sig mer än 100 000 personer inom stationsområdet, av dem reser cirka 45 000 personer med tåg. År 2050 väntas Uppsala ha uppemot dubbelt så många tågresenärer, vilket är i linje med ambitionen att Uppsala kommun ska vara fossilfri 2030 och klimatpositiv 2050.


Utvecklingsplanen föreslår en ny stationsbyggnad med kontor, stationsfunktioner, mötesplatser, restauranger och affärer, samt ett nytt modernt cykelgarage för Uppsalas alla pendlare i direkt koppling till spåren. Med levande bottenvåningar och framsidor åt alla håll, skapas en trivsam och trygg plats även under lågtrafik. Tillsammans med förslag på andra tillkommande kontorsbyggnader intill Uppsala C, och en serie nya platsbildningar, ökas trygghet i och med att skapa ytterligare rörelse fler personer kommer att röra sig i området.

Vision för framtidens Uppsala C presenteras - C.F. Møller. Photo: PLACES

En framtidssäkrad plan med fokus på gröna strategier


Det nya stationsområdets vision utgörs av en urban, levande, hållbar och grön stadsmiljö. Att planera med de gröna stadsbyggnadselementen i åtanke är en viktig förutsättning för en hållbar stadsplanering och för målet att bromsa klimatförändringarna. Planen föreslår en mångfald av grönblå lösningar som tillsammans bidrar till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar stad. Till exempel återetableras stationsparken som en plats för människa och grönska, och Bergsbrunnaparken kopplas tillsammans med Frodeparken till stråk genom stationsområdet.


Utvecklingsplanen beskriver således en vision där Uppsala C är sammankopplad med stadens målpunkter via grönskande stråk. I anslutning till stationsområdet skapas målpunkter och platsbildningar där social interaktion och verksamhetsmöjligheter står i centrum. De offentliga miljöerna tillgodoser en variation av aktiviteter där människor i alla åldrar trivs och känner sig trygga. Torg, gator och parker ska bädda för en levande stadsmiljö, samtidigt som befintliga naturvärden bevaras och nya värden som integrerade ekosystemtjänster och stillsam vistelse tillförs.

Vision för framtidens Uppsala C presenteras - C.F. Møller. Photo: PLACES

Detaljplaner nästa steg


Arbetet med utvecklingsplanen startade 2019, och hösten 2020 vann C.F. Møller Architects tillsammans med WSP en tilldelning i stadsutvecklingsuppdraget Uppsala C ”Uppsalapaketet”, som är ett samarbete mellan Uppsala kommun, staten och Region Uppsala. I arbetsgruppen har även Jernhusen, Trafikverket och fastighetsutvecklare deltagit.


En utvecklingsplan är en konkret och vägledande plan för utvecklingen av ett område, som sedan ligger till grund för detaljplaner. Arbetet med detaljplaner börjar så snart kommunstyrelsen godkänt utvecklingsplanen. Kommunstyrelsen tar beslutet den 15 juni.

 

Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter