C.F. Møller Architects gestaltar grön stadsmiljö med nya kontor och bostäder - C.F. Møller
C.F. Møller Architects gestaltar grön stadsmiljö med nya kontor och bostäder - C.F. Møller
21.1.2022

C.F. Møller Architects gestaltar grön stadsmiljö med nya kontor och bostäder

Tillsammans med fastighetsbolaget Fabege och Solna stad har C.F. Møller Architects tagit fram en detaljplan för kontor och bostäder i Arenastaden i centrala Solna, med syfte att skapa en attraktiv, hållbar och levande stadsmiljö.
C.F. Møller Architects gestaltar grön stadsmiljö med nya kontor och bostäder - C.F. Møller

Solna station i Stockholm är en viktig kollektivtrafiknod i staden, en knytpunkt som utvecklas med kommande tunnelbana och regionaltågsstation. Området, som ligger strax öster om Solna station mellan Gårdsvägen och Kolonnvägen, genomgår en stor utveckling där bland annat nya arbetsplatser och bostäder tillskapas. Med sin centrala placering och sitt attraktiva läge är projektet en viktig pusselbit i utvecklingen av Arenastaden.


Det nya området, som är en del av kvarteren Stigbygeln och Tömmen, utvecklas till en mer levande och hållbar stadsmiljö som innefattar en mix av kontor och bostäder samtidigt som man löser dagens stora skyfallsproblematik. Utmed Gårdsvägen skapas liv och stadsmässighet genom lokaler för service och handel i bottenvåningarna. Gatumiljön gestaltas på cyklisternas villkor och blir Solnas första så kallade cykelgata. Trafikens hastighet sänks genom att smala av körbanor och det ges plats för grönska och breda gångbanor.

C.F. Møller Architects gestaltar grön stadsmiljö med nya kontor och bostäder - C.F. Møller

”Samarbetet med Fabege och Solna stad har varit en snabb och givande process, på under ett år har vi tagit oss till samråd. Vi har jobbat intensivt med att få ner byggnadernas stora skala, speciellt mot Gårdsvägen, för att få till en attraktiv, ljus och levande stadsmiljö. Stort fokus har legat på att skapa variation i både den stora och lilla skalan med fungerande, väl gestaltade volymer, attraktiva sockelvåningar och detaljrika fasader. Vi ser fram emot att fortsätta detta goda samarbete”, säger Sara Nilsson, uppdragsansansvarig och arkitekt på C.F. Møller Architects.

C.F. Møller Architects gestaltar grön stadsmiljö med nya kontor och bostäder - C.F. Møller

Tre nya kontorsbyggnader och ett bostadshus föreslås som skapar ett intressant möte mellan det gamla och nya Solna. De fyra nya byggnaderna får ett varierat uttryck i fasad genom material, kulör och struktur. Samtidigt finns återkommande element såsom den höga, uppglasade sockelvåningen samt terrasseringen som släpper ned naturligt ljus, tillsammans med generösa takterrasser som formar byggnaderna.


Kvartersstrukturen definieras av gränder vilka skapar förbindelser mellan Kolonnvägen och Gårdsvägen och ger plats till funktioner såsom infarter till garage, avfallshantering och utrymning. Det så kallade Trapptorget kännetecknas av en stor generös trappa med inslag av grönska och integrerade sittplatser. Torget blir en plats att stanna upp till och förbättrar rörelsen från Solna station genom området.

C.F. Møller Architects gestaltar grön stadsmiljö med nya kontor och bostäder - C.F. Møller

Hållbar och grön stadsmiljö


För att möta framtidens krav på en hållbar stadsmiljö är detaljplanen anpassad till trästomme för samtliga byggnader. Planens hållbarhetsmål kännetecknas av ett avancerat system för skyfallshantering och ambitiösa planer för återanvändning av regnvatten, vilket minskar vattenförbruk inne i byggnaderna. Transporter till och från området minskas genom ett innovativt och hållbart logistiknät där leveranser och avfallshantering samordnas. Transport sker endast med mindre elfordon, vilket resulterar i ett renare och tryggare område med människor i fokus.

C.F. Møller Architects gestaltar grön stadsmiljö med nya kontor och bostäder - C.F. Møller

”Redan tidigt i processen grundades tanken att Gårdsvägen borde utvecklas till en grön och trivsam stadsgata. Framför allt skulle gatan inte bara bli en plats för rörelse till och från kontoret och sin bostad, utan vara en plats att stanna upp vid och användas av de som jobbar och bor där. Med tanke på dagens prioritering av trafikslag, utmaningar gällande dagvatten där marköversvämningar är vanliga, framtida exploatering och i synnerhet med detta höga flöde av trafik samt stora parkeringsbehovet fanns det stora krav på gatumiljön. Jag är särskilt stolt över att vi tillsammans med Solna stad, Fabege och konsulter har lyckats hålla denna vision vid liv och prioriterat att skapa plats för grönska, gående och cyklister”, avslutar Jelmar Brouwer, ansvarig för landskapsavdelningen på C.F Møller Architects Sverige.

 

Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter