Planen för Mjøsfronten presenteras – en ny och levande sjöfront i norska staden Hamar - C.F. Møller. Photo: Plomp
Planen för Mjøsfronten presenteras – en ny och levande sjöfront i norska staden Hamar - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
9.5.2023

Planen för Mjøsfronten presenteras – en ny och levande sjöfront i norska staden Hamar

C.F. Møller Architects presenterar strukturplanen och de första visualiseringarna för Mjøsfronten i Hamar, med syfte att stärka stadskärnan som mötesplats och knyta staden närmare Norges största sjö Mjøsa.
Planen för Mjøsfronten presenteras – en ny och levande sjöfront i norska staden Hamar - C.F. Møller. Photo: Plomp

Hamar är känt för sin vackra natur och sin närhet till sjön Mjøsa, som är en av Hamars viktigaste resurser. Idag upplevs järnvägsspåret som en barriär eftersom det skiljer staden från Mjøsa. Hamar kommun vill därför skapa en ny relation mellan staden Hamar och Mjøsa genom initiativet "Mjøsfronten", en 50 000 kvadratmeter stor sjöfront som sträcker sig från Heidemannsgate 1 till Brygga 20.


I november 2022 godkändes strukturplanen för Mjøsfronten av kommunfullmäktige. Planen är en viktig del av kommunens arbete för att säkerställa helhetslösningar och ge en tydlig riktning för det fortsatta arbetet. Strukturplanen bygger bland annat på "Vision Hamar", som fokuserar på Mjøsfrontens roll i förhållande till utvecklingen av hela Hamar. I detta sammanhang har arbetet fortsatt med att utforma ett landskap som ska se till att Mjøsfrontens strukturplan vidareutvecklas till en unik och särpräglad strandpromenad anpassad till Hamar.

Jonas Toft Lehmann, architect and partner at C.F. Møller Architects. - Planen för Mjøsfronten presenteras – en ny och levande sjöfront i norska staden Hamar - C.F. Møller. Photo: Hans Christian Jacobsen

– Det är en stor ära för oss att bidra till utvecklingen av Mjøsfronten och skapa en plats som visar att Mjøsa är tillgänglig för alla. Genom ett nära samarbete mellan våra kontor i Oslo och Århus, och särskilt mellan våra team av landskapsarkitekter och arkitekter, är det spännande att arbeta tvärvetenskapligt med de tekniska och teoretiska utmaningarna i detta projekt. Vi har skapat en tydlig riktning för det fortsatta arbetet genom att fokusera på aktiviteter och möten, vilket kommer att göra Mjøsfronten till en viktig mötesplats för stadens invånare och besökare, oavsett generation och kulturell bakgrund, säger Jonas Toft Lehmann, arkitekt och partner på C.F. Møller Architects.

Planen för Mjøsfronten presenteras – en ny och levande sjöfront i norska staden Hamar - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Identitetsskapande stadsutveckling


Under 2021 har olika åtgärder vidtagits för att bjuda in allmänheten att nyttja området vid Indre Havn och därigenom öka intresset för Mjøsfronten. Att öppna för medborgarnas engagemang har visat sig vara en effektiv metod för att skapa identitet till staden och området. C.F. Møller Architects och Fragment Arkitekter kommer att fortsätta utveckla och genomföra olika aktiviteter som skapar engagemang som en del av projektet redan sommaren 2023.


– Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att forma och förverkliga detta spännande projekt tillsammans med Hamar kommun och Fragment Arkitekter, avslutar Jonas Toft Lehmann.

Planen för Mjøsfronten presenteras – en ny och levande sjöfront i norska staden Hamar - C.F. Møller. Photo: Plomp

Tre huvudområden med fokus på aktivitet och möten


Planen för Mjøsfronten är indelad i tre huvudområden: Skibladnertorget, Solplassen och Mjøsbadet. Skibladnertorget kommer bli en dynamisk plats med möteslokaler, verkstäder, kaféer och turistinformation samt möjligheter för vattensport. Skibladnerbryggan förlängs samtidigt som piren i innerhamnen tas bort och linbanan flyttas till piren vid småbåtshamnen.


Solplassen kommer fungera som stadens urbana kontakt med Mjøsa och en plats för festligheter och möten mellan människor i olika åldrar, bakgrunder och livssituationer. Mjøsbadet kommer innehålla en stadsstrand och en bastu som är aktiv och tillgänglig året runt. Den cirkulära formen kommer att bidra till badsäkerheten i förhållande till båttrafiken, medan promenadmöjligheterna ger goda utsikter över sjön.

Planen för Mjøsfronten presenteras – en ny och levande sjöfront i norska staden Hamar - C.F. Møller. Photo: Plomp

Harmonisk design


Materialvalet har valts med omsorg för att skapa en harmonisk och vacker miljö längs gång- och cykelvägarna och mot Mjøsa. Stenläggningen varierar i toner från mörkt till ljust och består av robusta material med olika texturer och detaljer. Valet av material har beaktats med avseende på deras förmåga att motstå översvämningar och tidens inverkan. Landskapet är utformat med mjuka kurvor, både horisontellt och vertikalt, för att skapa en naturlig och vild atmosfär som gynnar den biologiska mångfalden och stadens natur. Arkitekturen är enkel men erfarenhetsrik och har tydliga referenser till norska byggnadstraditioner. Målet är att skapa byggnader med ett starkt arkitektoniskt uttryck, både inomhus och utomhus, i material som är slitstarka och hållbara.

 

Nästa steg


Fram till sommaren pågår arbetet med att utveckla olika åtgärder för att bjuda in allmänheten och organisera nya tjänster inför sommarsäsongen. Samtidigt utarbetas en etappindelad plan för delområdena som beräknas vara klar i augusti, tillsammans med en plan för hur dessa områden kan testas av allmänheten. 

 

Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter