Campus BØGEHØJ C.F. Møller Architects - Salling Group bygger ansvarfullt: Uppför stort campus i trä ritat av C.F. Møller Architects - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Campus BØGEHØJ C.F. Møller Architects - Salling Group bygger ansvarfullt: Uppför stort campus i trä ritat av C.F. Møller Architects - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
30.8.2023

Salling Group bygger ansvarfullt: Uppför stort campus i trä ritat av C.F. Møller Architects

I Ebeltoft, på Jyllands östkust i Danmark, ligger Campus BØGEHØJ, ägt av Salling Group. Varje år välkomnar anläggningen upp till 20 000 besökare, inklusive koncernens studenter, chefer och medarbetare. Den fungerar som den primära utbildningsplatsen för alla Salling Groups trainess.

 

Byggnaderna genomgår för närvarande en omfattande renovering och utvidgning för att erbjuda ännu bättre upplevelser för gästerna. Hela den nuvarande flygeln, Flygel 2, kommer att rivas och en helt ny träbyggnad kommer att uppföras.

Salling Groups val att konstruera den nya flygeln i trä motiveras till stor del av företagets engagemang för att minimera dess koldioxidutsläpp och dess påverkan på miljön. Användningen av trä som byggmaterial förväntas resultera i betydligt lägre koldioxidutsläpp i jämförelse med traditionella byggmetoder. Detta placerar Campus BØGEHØJ i framkant genom att vara ett föregångsexempel när det gäller framtida byggnadsregler som förväntas träda i kraft år 2029.

 

"Vi väljer att använda träkonstruktion och uppfyller strikta byggnadskrav eftersom vi på Salling Group vill minska vår påverkan på klimatet. Det är också en del av vår hållbarhetsstrategi. Genom att bygga med trä minskar vi koldioxidavtrycket avsevärt, motsvarande en minskning med cirka 40 procent jämfört med traditionell konstruktion," säger Henrik Vinther Olesen, hållbarhetschef på Salling Group.

Campus BØGEHØJ C.F. Møller Architects - Salling Group bygger ansvarfullt: Uppför stort campus i trä ritat av C.F. Møller Architects - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

De trämoduler som används till den nya flygeln tillverkas vid en dansk fabrik och transporteras sedan från fabriken till Campus BØGEHØJ. Vid ankomsten behöver endast installationer anslutas, fasaderna färdigställas och möbler såsom sängar, stolar och sängkläder placeras i rummen. Därefter är rummen redo att tas i bruk.


"Vi vill vara i framkant, även med våra framtida byggprojekt. Att bygga med trä med minimal användning av järn och betong representerar en betydande förändring. I framtiden måste vi tänka annorlunda när det gäller materialval och metoder i byggbranschen. Den primära ansatsen är att använda trä i stor utsträckning, men på BØGEHØJ installerar vi även laddningsstationer och solpaneler långt utöver minimikraven, samt arbetar med lokal hantering av regnvatten och gröna sedumtak," förklarar Henrik Haudrum Olesen, bygg- och etableringschef på Salling Group.

 

De gröna sedumtaken, bland andra fördelar, hjälper till att fördröja avrinningen av regnvatten under kraftiga regn och är gynnsamma för biologisk mångfald.

Klaus Toustrup, partner & architect, C.F. Møller Architects - Salling Group bygger ansvarfullt: Uppför stort campus i trä ritat av C.F. Møller Architects - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Hans Christian Jacobsen

C.F. Møller Architects, arkitektkontoret ansvariga för renoveringen av Campus BØGEHØJ, är entusiastiska över samarbetet i detta projekt.


"När vi bygger nytt är det avgörande att vi har ett helhetstänk med hänsyn till klimat och miljö och att vi använder material på ett klokt sätt. Det är fantastiskt att ha en kund som Salling Group som vill ta ledningen och sätta riktningen. Förhoppningsvis kommer den nya flygeln inte bara att sända ett budskap med sitt koldioxidavtryck, utan också bidra till att öka medvetenheten om miljön bland alla gäster som kommer att använda byggnaden," säger Klaus Toustrup, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.

Campus BØGEHØJ C.F. Møller Architects - Salling Group bygger ansvarfullt: Uppför stort campus i trä ritat av C.F. Møller Architects - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Återanvändning av gamla stenar
Vid rivningen av den tidigare flygeln kommer beläggningen från den centrala delen att bevaras och återanvändas. Dessa äldre stenar kommer användas för att skapa en terrass framför bistron i huvudbyggnaden på Campus BØGEHØJ, vilket kommer förbättra utomhusområdet för besökarna.
Besökarna som njuter av terrassen eller rör sig genom de omgivande utomhusområdena på Campus BØGEHØJ kommer att kunna uppskatta det tydliga fokuset på biologisk mångfald. En omfattande yta om cirka 3,5 hektar har reserverats för detta ändamål. Denna zon är rik på olika växtarter som får växa vilt och sköta sig själva, med endast en årlig beskärning och skörd av hö som genomförs efter den 1 oktober.


Förutom renoveringen och konstruktionen av den nya flygeln planeras även en rymlig konferenslokal med kapacitet för 180 personer, samt en takrestaurang och en terrass med plats för 180 matgäster. Samtliga nya byggnader kommer att vara försedda med sedumtak.

 

Salling Group
Link to Images

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter