Första spadtaget för framtida House of Generations i Köpenhamn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architect / MIR
Första spadtaget för framtida House of Generations i Köpenhamn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / MIR
8.11.2021

Första spadtaget för framtida House of Generations i Köpenhamn

Det första spadtaget har tagits för nya Sølund i Köpenhamn – en prototyp för framtidens stadsintegrerade vårdcentral som blandar generationerna.

 

Framtidens Sølund är en ambitiös föregångare till framtidens stadsintegrerade vårdcentraler och kommer att utgöra en central punkt för utvecklingen av hela Nørrebro.
Det nya vårdcentret kommer att innehålla 360 vårdbostäder, 150 ungdomsbostäder, 20 seniorbostäder, 20 bostäder för ungdomar med AFS, ett dagcenter, affärer och parkeringsplatser, och kommer att spela en viktig roll som en aktiv och publikframkallande länk mellan livet i det närliggande Ryesgadeområdet och vidare till Köpenhamns sjöar, som Sølund gränsar till.

Första spadtaget för framtida House of Generations i Köpenhamn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / MIR

Framtidens Sølund har alltså en enorm potential som en urban generator som kan ge liv och atmosfär åt området med dess många invånare, personal och gäster. De kommer att befolka området och skapa liv och stadsaktivitet dygnet runt – både på strandpromenaden och i byggnadens möte med stadsdelen på Ryesgade.


Detta kräver en arkitektonisk öppenhet som skapar en attraktiv och spännande miljö för de olika samhällsaktiviteter och tjänster som kommer att samlas här i framtiden. Byggnadens design och arkitektur fångar känslan av att bo på Nørrebro och erbjuder användarna meningsfulla upplevelser i form av stadsliv, ljus, utsikt, mänsklig interaktion och natur.
Arkitekturen återspeglar rumsligheten hos den klassiska fyrkantiga strukturen, som är känd från just denna plats på Nørrebro, och genom sin struktur skapar den en modern byggnad som också pekar framåt i tiden.
Sølund kommer att underlätta olika möten mellan användare och generationer, utan att äventyra byggnadens grundläggande interaktion med omgivningen, dess lugn och säkerhet för användare och personal.

Första spadtaget för framtida House of Generations i Köpenhamn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Det nya Sølund kommer med sina cirka 38 000 m2 att bli Danmarks största vårdcentral när den är färdigbyggd. Byggprocessen är uppdelad i två faser för att skapa möjlighet att hålla så mycket som möjligt av det befintliga Sølund igång under processen. Den första fasen förväntas vara klar 2023 och den andra 2026.

 

Arkitekt. C.F. Møller Architects i samarbete med Tredje Natur
Landskap: C.F. Møller Architects i samarbete med Tredje Natur
Beställare: KAB

 

Press Release (DK) Copenhagen Municipality
Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter