C.F. Møller Architects presenterar förslag på ett nytt kongresscenter och mötesplats i centrala Lund - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects presenterar förslag på ett nytt kongresscenter och mötesplats i centrala Lund - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
4.5.2021

C.F. Møller Architects presenterar förslag på ett nytt kongresscenter och mötesplats i centrala Lund

HYBRID är namnet på C.F. Møller Architects förslag i det aktuella parallella uppdraget för ett multifunktionellt mötesforum på uppdrag av Skanska och Lunds kommun. Kvarterets huvudsakliga disposition skapas utifrån idén om ett stadsmässigt- och socialt interaktivt möte mellan nya och historiska byggnader och stadsrum.
C.F. Møller Architects presenterar förslag på ett nytt kongresscenter och mötesplats i centrala Lund - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

HYBRID är ett skulpturellt kvarter med detaljerade fasader av tegel och en vackert gestaltad kongressal som är exponerad mot Västra Stationstorget med yttre fasader av återvunnen koppar och interiören utformad av ljust trä. De olika verksamheterna kontor, hotell och mötesforum har en tydlig indelning inom kvarteret och är strategiskt placerade för att bidra med värdeskapande synergier och publika miljöer i markplan. Målet är att kvarteret HYBRID ska utgöra en publik målpunkt med igenkännbar arkitektur och silhuett på samma sätt som betydande byggnadsverk som Universitetsbiblioteket, Grand Hotell och Skissernas museum utgör idag.

C.F. Møller Architects presenterar förslag på ett nytt kongresscenter och mötesplats i centrala Lund - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

”HYBRID är ett nytt landmärke som växer fram som ett skulpturalt kluster och skapar ramar för framtidens mötesplatser på en historiskt och geografiskt viktig plats i staden. Det är en sällsynt och ansvarsfull uppgift att införliva de kulturhistoriskt betydande miljöerna i en stadsmässigt och arkitektoniskt gestaltad livsmiljö. Vi har tagit oss an uppdraget med ett holistiskt perspektiv med målet om en värdeskapande och ny årsring i staden”, säger Mads Mandrup Hansen, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.

C.F. Møller Architects presenterar förslag på ett nytt kongresscenter och mötesplats i centrala Lund - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Detta tillför ett levande och tillgängligt taklandskap med generösa takterrasser och växtbäddar som förstärker upplevelsen av en byggnad som öppnar gränsen mellan ute och inne. Landskapsutformningen i marknivå och för taklandskapet bidrar med kvaliteter för besökare och förbipasserande för alla årstider och för alla i Lund, unga som gamla.

C.F. Møller Architects presenterar förslag på ett nytt kongresscenter och mötesplats i centrala Lund - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Publik restaurang, café och skybar

Kvarteret innehåller flera publika funktioner som är en förlängning av stadslivet. En större allmän restaurang med bar och uteservering intill Västra Stationstorget kompletteras med ett café som öppnar sig till parkstråket. Hotellet utgör en slank och högre gestalt med en publik skybar och restaurang överst med utblick över staden och slättlandskap. En stor central trappa i det publika entréplanet möjliggör spontana publikarrangemang och leder besökarna till den stora kongressalen. Från det gemensamma ankomsttorget och grenar sig kongressanläggningen ut i de bevarade delarna av den gamla Tingsrätten som aktiverar och skapar en spännande koppling mellan nytt och gammalt.

C.F. Møller Architects presenterar förslag på ett nytt kongresscenter och mötesplats i centrala Lund - C.F. Møller. Photo: Photo by Mew

”Det nya mötesforumet har möjlighet att bli en ny viktig mötesplats och förlängning av Lund som plattform för innovation och kultur. Vi ser framför oss en ny nod i staden och i regionen som öppnar dörrarna mot framtiden och framhäver Lunds helt unika stadsmässiga och historiska kvaliteter”, säger Ola Jonsson, associerad partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.

C.F. Møller Architects presenterar förslag på ett nytt kongresscenter och mötesplats i centrala Lund - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Förslaget är baserad på ett hållbart och cirkulärt perspektiv med integrerad design som genererar positiva effekter för kvarterets samlade miljöpåverkan. Vi föreslår bl.a. att kvarteret utförs med trähybrid och fasader av tegel och återvunnen koppar.

 

Under våren 2021 har Skanska och Lunds kommun arrangerat ett parallellt arkitektuppdrag för att få förslag på hur ett kongresscenter kan utformas vid kv. Häradshövdingen. Programmet innefattar ca 30 000 kvm fördelat på kongress, hotell och kontor. Totalt är tre arkitektkontor inbjudna: C.F. Møller Architects, Krook & Tjäder samt Liljewall & Vilhelm Lauritzen arkitekter. Allmänheten kan lämna sina synpunkter fram till 7 maj.

 

Presentation Häradshövdingen HYBRID

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter