Vision för en ny grön stadsdel presenteras - C.F. Møller. Photo: Erik Nord Arkitekter
Vision för en ny grön stadsdel presenteras - C.F. Møller. Photo: Erik Nord Arkitekter
28.8.2020

Vision för en ny grön stadsdel presenteras

C.F. Møller Architects översiktsplan för överdäckning av bangården i Århus skapar en grön, bilfri och levande stadsdel för alla.
Vision för en ny grön stadsdel presenteras - C.F. Møller. Photo:  Beauty & the Bit

Om Århus kommun i november beslutar sig för att gå vidare med planerna på överdäckning av bangården vid Århus järnvägsstation mellan Bruuns Bro och Frederiksbro, får Århus en helt ny stadsdel som kommer att gå under namnet Banekvarteret, eller Bangårdskvarteret på svenska. Med sitt centrala läge mitt i Århus och som ett transportnav där tusentals människor rör sig varje dag har Banekvarteret potential att bli en grön, bilfri och levande stadsdel för alla som bor, arbetar och reser i området. 

 

– Vi är mycket glada över att kunna presentera en tydlig vision om en helt ny, grön och bilfri stadsdel som binder samman staden och kommer att vara till nytta för alla medborgare i Århus. Vi ser mycket fram emot att presentera vår översiktsplan som en del av den kommande offentliga debatten om områdets utveckling, så att den urbana potentialen på denna centrala plats i hjärtat av Århus kan godkännas och utnyttjas till förmån för alla, säger Michael Kruse, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.


Grön stadsdel för alla
Där det tidigare bara fanns plats för bangårdens tåg ger överdäckningen utrymme för allt – tåg, parkeringsplatser för bilar och cyklar, nya grönområden, plats för nya bostäder och arbetstillfällen med gränder och gator som återförenar Frederiksbjerg och Midtbyen. Området blir en stadsdel för alla – medborgare, boende och besökare – som gör det enkelt och bekvämt att använda och växla mellan hållbara transportsätt.


– Det nya området kommer att innebära en historisk förändring av den mest centrala delen av Århus, och därför har vi både tagit oss an uppgiften med stor ödmjukhet för att säkerställa förståelse för sammanhanget, och gått in i detta med skyhöga ambitioner för att skapa ramar så att områdets utveckling garanteras bästa möjliga förutsättningar för framgångar på internationell nivå, säger Michael Kruse.

Vision för en ny grön stadsdel presenteras - C.F. Møller. Photo: Erik Nord Arkitekter

Godkännande av plan

Arbetet med översiktsplanen inleddes efter att Århus kommun i september förra året beslutat att ingå ett projektsamarbete med DSB Property Development, Pension Danmark och MT Højgaard med C.F. Møller Architects som rådgivare i syfte att gemensamt utforska möjligheterna att täcka över bangården mellan Bruuns Bro och Frederiksbro. Utkastet till översiktsplan för Banekvarteret är nu en del i en dialogprocess i vilken medborgarna får komma med förslag och idéer till kommunens fortsatta planeringsprocess. I slutet av året förväntas kommunfullmäktige fatta ett slutgiltigt beslut om projektets framtid.

 

– Ett grundligt arbete har gjorts i det utkast till översiktsplan som vi har lagt fram. Detta har varit nödvändigt för att säkerställa att projektet kan bli verklighet både vad gäller teknik och ekonomi. Nu ser vi fram emot att presentera och diskutera möjligheter med medborgare, politiker och yrkesverksamma under den kommande tiden", säger Søren Beck-Heede, administrationsdirektör för DSB
Ejendomsudvikling.

Vision för en ny grön stadsdel presenteras - C.F. Møller. Photo: Erik Nord Arkitekter

En av världens mest hållbara stadsdelar

Med översiktsplanen för Banekvarterets blir det nya området ett av världens mest hållbara, och lever upp till både nationella och kommunala klimatmål. Stadsdelen kommer att bli grön med träd, buskar, fasadplanteringar och trädgårdar på tak och mark, vilket öppnar upp för ett samspel mellan de som bor i området och de som bara passerar igenom.


I mitten av det nya kvarteret samlar ”Bangården”, som en grön oas i det urbana rummet, unga och gamla, boende och gäster för friluftsliv, aktiviteter och gemenskap, och genom bebyggelsen ringlar sig området som en grön förbindelse med omvägar och anslutningar till de närliggande stadsdelarna. Klimatvänliga material och klimatneutrala byggnader är också integrerade i översiktsplanen.


Området skapar en bilfri miljö med renare luft, mindre trafikbuller från tåg och bilar, där det blir tryggt och säkert att röra sig för fotgängare och cyklister. I grannskapet finns möjlighet att skapa en bra miljö för barn och familjer med plats och utrymme för lek och aktiviteter och med familjebostäder, vilket tillgodoser Århus kommuns önskan om fler familjebostäder i centrum.


– Komplexiteten och förutsättningarna för uppgiften har gett oss möjlighet att tänka om och skapa en ny typ av innovativ stadsutveckling som både säkerställer effektiv rörlighet och samtidigt etablerar ett bilfritt område, främjar konstruktiva villkor som i framtiden gör det möjligt att bygga lätta konstruktioner med låga C02-avtryck till exempel i trä, och etablerar stadsliv, stadsrum och byggnader av högsta kvalitet till glädje för alla medborgare – sammantaget komponenter som kommer att bidra till att skapa en av världens mest hållbara stadsdelar – som en naturlig del av Århus, säger Michael Kruse.

Vision för en ny grön stadsdel presenteras - C.F. Møller. Photo: Erik Nord Arkitekter

Överdäckning verklighet år 2026

I den presenterade tidtabellen startar konstruktionen av själva överdäckningen 2023 vilket hänger tätt samman med Banedanmarks arbete med att elektrifiera banan till Århus.
Enligt den presenterade tidsplanen beräknas överdäckningen vara klar 2026. Därefter kan området bebyggas.

 

Den befintliga bangården är resultatet av en förlängning av bangården 1918–1924 som blev ett våldsamt ingrepp genom Frederiksbjerg, där många hus och bostäder revs och Frederiksbjerg skars av från Århus centrum. Sedan dess har en eventuell överdäckning diskuterats flera gånger för att bättre utnyttja de attraktiva områdena mitt i staden och samtidigt återförena de olika stadsdelarna.

 

Banekvarteret

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter