Carlsberg Head Office entworfen von C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects får internationellt erkännande för en hållbar kontorsbyggnad - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Carlsberg Head Office entworfen von C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects får internationellt erkännande för en hållbar kontorsbyggnad - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
29.8.2022

C.F. Møller Architects får internationellt erkännande för en hållbar kontorsbyggnad

För Carlsbergs huvudkontor i Valby, C.F. Møller Architects Det internationella arkitekturpriset, som belönar ny och banbrytande design världen över.

 

Ambitionerna för Carlsbergs nya huvudkontor var att samla flera av företagets avdelningar i en dynamisk och hållbar kontorsbyggnad där inomhusklimatet och den fysiska arbetsmiljön är av högsta klass.

Jakob Stilov, direktör för Carlsberg Properties, framför Carlsbergs huvudkontor som ritats av C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects får internationellt erkännande för en hållbar kontorsbyggnad - C.F. Møller. Photo: Nicoline Eibye

- Vi hade mycket höga ambitioner för byggnaden. Vårt huvudkontor ska vara en attraktiv och inspirerande arbetsplats, där de anställda känner sig stolta - inte bara över Carlsbergs produkter och varumärke - utan också över att befinna sig i en attraktiv fysisk miljö med ett bra inomhusklimat. Vi har inte bara byggt byggnaden för de nuvarande anställda, utan också för att locka till oss de bästa talangerna i framtiden, säger Jakob Stilov, VD för Carlsberg Estates.

Lone Wiggers, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects får internationellt erkännande för en hållbar kontorsbyggnad - C.F. Møller. Photo: Mew

- Som arkitekter ser vi att moderna organisationer ställer högre krav på den fysiska miljön, både när det gäller att återspegla företagets värderingar och hållbarhet. Carlsbergs huvudkontor är ett exempel på allt detta och vi är stolta över att projektet uppmärksammas, säger Lone Wiggers, arkitekt och partner på C.F. Møller Architects.

Landskapet som omger Carlsbergs huvudkontor fungerar som en klimatbuffert, med skulpturala vattenelement som stödjer den lokala avrinningen av regnvatten. Arkitekter: C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects får internationellt erkännande för en hållbar kontorsbyggnad - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Tidigare i år fick Carlsbergs huvudkontor också ett erkännande av det internationella priset GREEN GOOD DESIGN Award för sina höga standarder för hållbarhet och inomhusmiljö. Landskapsprojektet runt Carlsbergs huvudkontor fick ECOtechGREEN Award för sin klimatreducerande landskapsarkitektur med ett system för att avleda regnvatten till grundvatten för att motverka översvämningar i stadsmiljöer.

Interiör av Carlsbergs centralkontor. Arkitekter: C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects får internationellt erkännande för en hållbar kontorsbyggnad - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Hållbarhet och inomhusklimat

Carlsbergs huvudkontor är en energisnål och hållbar byggnad tack vare de långvariga lösningarna och materialen. Tyngdpunkten ligger på ett bra inomhusklimat med naturliga material, solceller och ventilation. Viktiga åtgärder för inomhusklimatet omfattar höga dagsljusstandarder för alla fasta och flexibla arbetsstationer, som är utrustade med solavskärmning som automatiskt styrs av dagsljuset, samt LED-belysning och högisolerande 3-lagers energifönster. De invändiga ytorna är obehandlade, råa och utan kemiska ingrepp, och förutom hållbara, slitstarka och ljudabsorberande bambugolv är fasaden ljuddämpad till 35 db, vilket effektivt eliminerar trafikbuller och garanterar perfekt arbetsro i byggnaden till användarnas stora belåtenhet.

Carlsbergs huvudkontor. Arkitekt: C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects får internationellt erkännande för en hållbar kontorsbyggnad - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Om Carlsbergs huvudkontor

Carlsbergkoncernens nya huvudkontor sätter ramarna för en modern och dynamisk arbetsplats, där fokus har varit att skapa en byggnad som skapar identitet, kunskapsdelning och innovation.

Samtidigt har det varit viktigt att byggnaden samspelar harmoniskt med sin omgivning och har den estetiska kvalitet som kännetecknar Carlsberg som företag.

Byggnaden ligger i det nordvästra hörnet av Carlsberg City i Köpenhamn, där en av byggnadens tre flyglar överbryggar en av stadsdelens viktigaste tillfartsvägar, J. C. Jacobsens Gade, medan de två sista flyglarna omfattar Carl Jacobsens historiska trädgård och villa.

Atriumet vid Carlsbergs huvudkontor. Arkitekter: C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects får internationellt erkännande för en hållbar kontorsbyggnad - C.F. Møller

Byggnadens centrala utrymme, atriumet, öppnar sig mot Carl Jacobsens trädgård med utsikt över Carlsberg City, där Carlsberg har utvecklat och fortsätter att utveckla sin långa historia som bryggeriföretag. Bottenvåningen är öppen för kunder och affärspartners och med atriumet som välkomnande rum verkar den inbjudande och öppen mot omgivningen.

Fasaden består av stora glaspartier som bryts rytmiskt av vertikala lameller täckta med återvunnen koppar. Kopparn påminner om de gamla kopparkärl som användes för att brygga öl och hänvisar också till de många fina koppardetaljerna på Carlsbergs stads historiska byggnader. Dessutom är fasaden av återvunnen koppar en del av hållbarheten med en mycket lång livslängd på upp till 150 år.

Byggnaden anpassas till den historiska omgivningen och platsens skala genom att trappa ner höjden mot de mindre omgivande husen och Carl Jacobsens villa och genom att utforma fasaden med knutar. Resultatet är en byggnad som smälter in och står i vacker harmoni med sin omgivning.

 

Läs mer om Carlsbergs huvudkontor.

Om International Architecture Award®

Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design har i samarbete med European Center for Architecture Art Design and Urban Studies och Metropolitan Arts Press, Ltd. presenterat The International Architecture Awards sedan 2004.

Priset hedrar de bästa och mest betydelsefulla byggnads- och landskapsarkitekturerna som utformats eller byggts av världens ledande arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare i syfte att erkänna framstående arkitektur och stadsdesign ur ett globalt perspektiv. Programmet hyllar den nya utvecklingen inom design och förmedlar de aktuella banbrytande processerna och riktningarna för det samtida designtänkandet.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter