Guldborgsund väljer C.F. Møller Architects för att utveckla ett stort hamnområde - C.F. Møller. Photo: Guldborgsund Kommune
21.4.2021

Guldborgsund väljer C.F. Møller Architects för att utveckla ett stort hamnområde

Det blir C.F. Møller Architects som tar fram ett förslag till en översiktsplan för att utveckla den nuvarande handelshamnen i Nykøbing Falster till en ny spännande stadsdel med bostäder, hotell, restauranger och massor av aktiviteter för medborgare och besökare.
Guldborgsund väljer C.F. Møller Architects för att utveckla ett stort hamnområde - C.F. Møller. Photo: Guldborgsund Kommune
Guldborgsund väljer C.F. Møller Architects för att utveckla ett stort hamnområde - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Planen för hamnen ska vara klar i slutet av augusti, varefter fullmäktige och medborgare kommer att diskutera förslaget.

 

En helt ny hamnmiljö i Nykøbing Falster med plats för strandpromenad, uppehålls- och lekytor samt kulturinstitutioner, hotell, café och bostäder med blandade ägarformer ska nu utvecklas, och C.F. Møller Architects kommer att ansvara för utformningen av översiktsplanen för området.


C.F. Møller Architects är en av Skandinaviens ledande arkitektbyråer och valdes ut bland fem framstående arkitektbyråer av hamnens styrgrupp. I slutet av augusti kommer de att ge sina förslag på hur hamnområdet kan utvecklas under de kommande 10–15 åren med utgångspunkt i Nykøbing Falsters särpräglade karaktär och identitet.


”Drömmen om en aktiv hamn för medborgare och besökare har äntligen tagit ett viktigt steg framåt. Det vi gör nu ska inte bli en kopia av andra hamnstäder, utan något unikt för oss och vår plats. Vi ska utveckla och stärka Nykøbing och hela vårt område till en plats som våra medborgare aktivt kommer att använda. Det är oerhört viktigt att utgångspunkten är ett helhetsgrepp, där hela staden ses som en enhet. I det avseendet är utvecklingen av hamnen inte ett fristående projekt, utan en del av något större. Jag ser fram emot att diskutera allt detta med medborgarna, så att vi tillsammans kan utveckla hamnen till ett attraktivt område”, säger borgmästare John Brædder.


Utvecklingen av hamnen ska samspela med Slottsbryggan och stadscentrum och skapa nya aktiviteter, offentliga rum och ett nytt bostadsområde. Fokus ligger inte på att flytta aktiviteter och detaljhandel utan att skapa nya attraktioner med synergier och samspel med andra områden och stöd för den befintliga detaljhandeln i staden.


Och just detta är en av styrkorna hos C.F. Møller, som har lång erfarenhet av stads- och hamnutveckling.
”Det arbetssätt vi föredrar är att se arkitektur, landskap och stadsmiljö som en och samma process. I detta projekt har vi en fantastisk möjlighet att utgå ifrån den medeltida stadens kvaliteter och kombinera dem med det gröna och blå landskapet och därmed skapa något unikt som bara finns i Nykøbing Falster”, säger Julian Weyer, arkitekt och delägare på C.F. Møller Architects.


C.F. Møllers plan för området kommer att omfatta hela den befintliga handelshamnen, inklusive 1,4 kilometer av Nykøbings mest centrala hamnkaj mot Guldborgsund. Planen ska lämnas in i slutet av augusti då den politiska styrgruppen (ekonomiutskottet) och kommunfullmäktige håller sitt första möte, innan hela planen under hösten tas till offentligt samråd. Utifrån återkoppling från medborgare och företag kommer ekonomiutskottet och kommunfullmäktige besluta hur den slutliga översiktsplanen för Nykøbing Falsters hamn ska se ut.


Museum Lolland-Falster hör till de inrättningar som ser mycket fram emot den kommande hamnutvecklingen:
”Vi flyttar ner museet till hamnen och är därför en central aktör i den kommande utvecklingen. Jag är oerhört glad över att ribban för utvecklingen sätts extra högt och att kulturen, som är en stor del av Guldborgsund, får stå i centrum”, säger Ulla Schaltz som är chef för Lolland-Falster Museum.


Hela utvecklingsarbetet kommer att pågå under 10–15 år och de 100 miljoner danska kronor som Guldborgsunds kommun redan har avsatt för projektet kommer inte utgöra hela budgeten. Investerare som vill ha en positiv roll i områdets utveckling och ser affärsmöjligheter i den nya stadsdelen är avgörande för att projektet ska kunna bli verklighet.


Popup-miljö i början av juni
Redan i början av juni kommer hamnen att börja förändras. En mysig miljö med möbler att sitta eller klättra på, ljusslingor och ett litet café i området vid hamnkontoret kommer att byggas upp. Museet kommer också att ha en utställning i området och förhoppningsvis kommer en wakeboardbana att byggas upp, under förutsättning att den arrangerande föreningen får de medel och myndighetstillstånd som krävs.


Popup-miljön kommer att vara tillfällig och fungera som ett slags test för medborgarnas användning av området. Popup-området bjuder in alla till hamnen och skapar liv och rörelse tills den faktiska hamnomvandlingen startar.

 

Detta var en dialogtävling med fem inbjudna deltagare: C.F. Møller Architects (vinnare), Cobe, Effekt, Vandkunsten och Gehl.

 

Press Release Guldborgsund Kommune

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter