C.F. Møller Architects is behind the master plan for Guldborgsund Habour City in Nykøbing Falster. - C.F. Møller Architects förvandlar en grå industrihamn till en levande hamn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
	Lasse Palm, Associate Partner and Head of Landscape & Urbanism at C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects förvandlar en grå industrihamn till en levande hamn - C.F. Møller. Photo: Mew
16.9.2021

C.F. Møller Architects förvandlar en grå industrihamn till en levande hamn

Med respekt för stadens historia och för att bevara hamnens byggnader har C.F. Møller Architects omvandlat industrihamnen i Guldborgsund i Nykøbing Falster till ett attraktivt område med bostäder, en aktiv hamnmiljö och gröna stadsrum med integrerat klimatskydd.

 

Planen för utveckling av Guldborgsunds hamn i Nykøbing Falster omfattar hela den befintliga industrihamnen och 1,4 kilometer kaj mot sundet. I översiktsplanen för Guldborgsunds hamn används klimatskyddet för den långa kustlinjen från norr till söder för att aktivt stödja stadsrummen och hamnmiljön.

 

"Klimatskyddet är integrerat i landskapslösningen med upphöjda terrängplattor och platåer med integrerade parkeringslösningar som stöder rekreativa stadsrum och en aktiv hamnmiljö. Liksom i andra kuststäder är klimatskydd viktigt, eftersom havsnivån stiger i Nykøbing Falster. ”Med den här landskapslösningen används klimatskyddet aktivt för andra syften än just klimatskydd, så att det inte uppfattas som en barriär i omgivningen, utan i stället som ett positivt bidrag till bostäder och stadsrum", säger Lasse Palm, associerad partner och chef för landskap och stadsbyggnad på C.F. Møller Architects.

Julian Weyer, partner and architect at C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects förvandlar en grå industrihamn till en levande hamn - C.F. Møller. Photo: Mew

Unik hamnmiljö anpassad till Nykøbing Falster

Huvudplanen för hamnutvecklingen är inriktad på att stärka Nykøbing Falster som helhet genom att bygga vidare på stadens starka sidor. Detta innebär bland annat att man behåller detaljhandeln i centrum och öppnar upp alla gator i centrum mot sundet, vilket skapar en länk mellan staden och hamnen. Dessutom kommer några av de historiska och karakteristiska byggnaderna i hamnområdet att bevaras.

 

Utvecklingen av hamnen kommer att ske i nära samarbete med medborgarna och Guldborgsunds kommun samt C.F. Møller Architects, som fokuserar på att skapa synergier mellan olika delar av staden och befintliga verksamheter:

 

"Vi har tagit oss an uppgiften med stor ödmjukhet och respekt för hamnens historia och de många synpunkterna från medborgare och andra intressenter och aktörer. Vi har kombinerat detta med många besök i handelshamnen och våra bästa erfarenheter från liknande uppdrag i Danmark och utomlands. Hamnen i Nykøbing F. kommer därför att bli en unik plats, anpassad till Nykøbing Falster och som inte finns någon annanstans i världen", säger Julian Weyer, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.

Respecting the citys history and preserving the habours buildings, C.F. Møller Architects transforms the industrial harbour at Guldborgsund in Nykøbing Falster into an attractive area with housing, an active harbour environment and green urban spaces. - C.F. Møller Architects förvandlar en grå industrihamn till en levande hamn - C.F. Møller. Photo: C.F: Møller Architects

Om Guldborgsunds hamn

I och med utvecklingen av Guldborgsunds hamn kommer Nykøbing Falster att få gröna omgivningar och en rekreativ hamnatmosfär som är nära knuten till stadens centrum. Stadslivet öppnar sig mot sundet och den gamla industrihamnen blir tillgänglig och attraktiv. Förutom att det nya hamnområdet innehåller affärsverksamhet och bostäder, består det också av offentliga funktioner och stadsrum för stadens övriga invånare och besökare.

 

Hamnens historia bevaras och omtolkas genom de gamla silos, lagerlokaler och hamnbyggnader som stadsrummen är centrerade kring. Med respekt för originalet omvandlas byggnaderna till utrymmen för kulturinstitutioner, restauranger och offentliga funktioner, som kombineras med en mängd olika bostäder för att säkerställa en varierad blandning av invånare.

 

Promenaden, tillgången till vattnet och grönområdena gör hamnen till ett attraktivt område för besökare. Samtidigt finns det kulturinstitutioner, kommersiella områden och olika typer av bostäder som garanterar ett liv året runt.

C.F. Møller Architects was chosen to lead the development of the master plan for the harbour at Guldborgsund in Nykøbing Falster. - C.F. Møller Architects förvandlar en grå industrihamn till en levande hamn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Bland fem framstående arkitektbyråer valdes C.F. Møller Architects ut för att leda utvecklingen av en översiktsplan för hamnen i Guldborgsund i Nykøbing Falster. Utvecklingen av hamnområdet kommer att ta 10-15 år. Guldborgsunds kommun har öronmärkt 100 miljoner danska kronor för projektet. Dessutom kommer det att finnas investeringar från investerare.

In addition to the habour development at Guldborgsund in Nykøbing Falster, C.F. Møller Architects is also behind the current project at Stigsborg Brygge in Nørresundby, Haderslev Havn and Flodbyen in Randers. - C.F. Møller Architects förvandlar en grå industrihamn till en levande hamn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Erfarna arkitekter

Förutom hamnutvecklingen i Guldborgsund i Nykøbing Falster står C.F. Møller Architects också bakom de aktuella projekten Stigsborg Brygge i Nørresundby, Haderslev Havn och Flodbyen i Randers, med samma strategi för integrerat klimatskydd i landskapet och omvandling av nedlagda industriområden till nya levande stadsdelar. Det mest välkända och genomförda projektet är utvecklingen av Aalborgs hamnområde, som placerade Aalborg på New York Times topp tio-lista över städer att besöka 2019.

 

Projektbeskrivning
Press Release (Da) Guldborgsund Kommune

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter