Central Station: En ny serie övergångsmöbler - C.F. Møller. Photo: Holmris/Merrild Studios
2.5.2019

Central Station: En ny serie övergångsmöbler

HOLMRIS B8 lanserar i samarbete med C.F. Møller Design, en helt ny serie av paus- och övergångsmöbler under namnet Central Station. De nya möblerna kommer att bidra till att ytorna i ett kontor, en lärandemiljö, ett hotell eller en restaurang hänger ihop på bästa möjliga sätt.
Central Station: En ny serie övergångsmöbler - C.F. Møller. Photo: Holmris/Merrild Studios
Central Station: En ny serie övergångsmöbler - C.F. Møller. Photo: Holmris/Merrild Studios

Idag mjukas ofta traditionella arbetsplatser upp av loungemöbler eller pausområden som uppmuntrar till informella möten och pauser under arbetsdagen. Men hur skapar vi samstämmighet mellan dessa ytor på ett kontorshotell? Detta var utgångspunkten när HOLMRIS B8 och C.F. Møller satte sig ned och utvecklade tillsammans en ny serie möbler.

 

– Vi vill ge medarbetarna sina egna små utrymmen utan att förstöra upplevelsen av det stora rummet, säger Henrik Holmris, VD för HOLMRIS B8 och initiativtagare till utformningen av Central Station.

 

En nomadtillvaro tolkad som en möbelserie
Namnet Central Station för tankarna till en stressig tågstation med folkmassor som ständigt rör sig och är på väg någonstans – precis som nomader, vars liv och levnadsförhållanden har fungerat som en inspirationskälla i den gemensamma utvecklingsprocessen.

 

Jon Brøcker, avdelningschef för C.F. Møller Design, berättar:
– I vårt arbete har vi bland annat inspirerats av nomaderna som flyttar från plats till plats utan permanent hemort. Denna mobilitet kräver utrustning som snabbt och enkelt kan packas, flyttas och byggas upp på nytt. Det nomadiska livet kan på många sätt jämföras med det moderna kontoret som ständigt rör sig och anpassas till nya projekt och arbetsuppgifter. Arbetsplatserna är också bemannade av personal i alla åldrar som inte nödvändigtvis fungerar på samma sätt. Därför finns behov av en ny typ av inventarier som både omfamnar företagens behov av smidiga anpassningsmöjligheter, och samtidigt ger stöd för den trend inom kontorsdesign i vilken de klassiska arbetszonerna i allt högre grad slås samman med sociala zoner och nya slags arbetssätt.

 

Verkstad och oas sida vid sida
Central Station har därför gjorts som ett modulärt möbelkoncept som kan kombineras på otaliga sätt. Element av olika storlekar, former och funktioner kan tillsammans bilda ett dynamiskt, kuperat och rymligt inredningslandskap med flexibla och arkitektoniska kvaliteter.

 

Utöver nomadernas ständiga uppbrott har också ”verkstaden” och ”oasen” fungerat som inspirationskällor när karaktären och funktionerna hos möbelserien har definierats.

Verkstadens krav på praktisk användarvänlighet har lyfts fram i möbelseriens design. De rustika och svartmålade gavlarna, som tillsammans med plattorna är seriens grundläggande element, är gjutna i aluminium vilket förenar de efterfrågade funktionerna och det enkla och omedelbara uttryck vi sökte.

 

Elementen i serien kan utan några verktyg kombineras på ett otal sätt för att exempelvis skapa arbetsbord, mötesbord och tillfälliga arbetsplatser. Bordsskivor och hyllor kan enkelt flyttas upp eller ner efter behov och ändamål. Ett arrangemang kan kompletteras med en eller flera helstoppade bänkar för att skapa ett utrymme för avslappning, informella möten eller social gemenskap. En oas för den lilla pausen, där batterierna laddas och nya idéer och åsikter utvecklas.

 

– Med Central Station har vi skapat ett fokuserat möbelkoncept som både kan hjälpa till att bryta upp ett kontorslandskap och möta kraven från många olika typer av arbetsuppgifter, rutiner och behov hos en modern arbetsplats. Vi har integrerat många spännande idéer inom design, material, funktion och uttryck, och jag tror att vi har lyckats skapa en möbelserie som saknar motstycke, säger Henrik Holmris, VD för HOLMRIS B8.

 

Central Station – möbelkonceptet
Grundkonceptet i Central Station består av gavlar som utgör kärnan i möbelseriens konstruktion, en bordsskiva i två bredder, en skärmvägg och en bänk. Dessutom finns det olika typer av tillbehör, som till exempel whiteboards, källsortering och förvaring. Oasinspirationen lyser igenom i seriens odlingslådor som gör det möjligt att med gröna växter skapa ett bra inomhusklimat och en bra akustik.

 

Med Central Station kan du skapa:
• Tillfälliga arbetsplatser
• Mötes- och projektbord
• Avskärmade sittmöbler
• Projektbord
• Sitt- och ståbord i samma arrangemang
• Rumsavdelare
• Utställningar
• Receptioner, pulpeter, mottagningar
• Kaffestationer
• Avfallsstationer
• Mer natur in i miljöerna
• Förvaring för tidskrifter och personliga tillhörigheter

 

Holmris
Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter