C.F. Møller Architects vinner markanvisningstävling i Huddinge - C.F. Møller
C.F. Møller Architects vinner markanvisningstävling i Huddinge - C.F. Møller
17.2.2021

C.F. Møller Architects vinner markanvisningstävling i Huddinge

C.F. Møller Architects och SHH har av Huddinge kommun utsetts till vinnare av markanvisningstävling för Hälsovägen i stadsdelen Flemingsberg. Tillsammans med C.F. Møller Architects har SHH utformat ett förslag för ett levande och tillgängligt bostadskvarter med 300 nya bostäder med hållbarhet och tillgänglighet i fokus.
C.F. Møller Architects vinner markanvisningstävling i Huddinge - C.F. Møller

Markanvisningsområdet för Hälsovägen är beläget centralt, intill Flemingsberg centrum. Flemingsberg bedöms vara ett av landets viktigaste utvecklingsområden, med en stark tillväxt och stora utvecklingsmöjligheter. Som en del av Flemingsbergs framväxt inleddes markanvisningstävlingen för Hälsovägen under våren 2020, och i februari 2021 utsåg Huddinge kommun C.F. Møller Architects och SHH´s bidrag till det vinnande förslaget.

 

C.F. Møller Architects har tillsammans med SHH utformat ett levande och tillgängligt bostadskvarter för cirka 300 nya bostäder samt lokaler i bottenplan. Innovation, variation och hållbarhet står i fokus för förslaget, vilket är i linje med kommunens vision för Flemingsbergs framväxt.

 

― Vi är glada att vi vunnit uppdraget och ser fram emot att vara med och genomföra ett projekt som tar sig an behovet av innovativa boendeformer och hållbart byggande. Utmärkande för förslaget är att byggnaderna utförs med trästomme, innefattar co-living-bostäder och är gestaltat med värdeskapande urban arkitektur med integrerad landskapsdesign. Vårt team omfattar arkitekter och landskapsarkitekter från C.F. Møller, och vi ser fram emot samarbetet med SHH, Colive och Huddinge kommun, säger Ola Jonsson, arkitekt och Ass. Partner på C.F. Møller Architects.

Integration mellan byggnad och landskap

Det vinnande förslaget är baserat på hus byggda i trästomme med fasader av trä och plåt. Längs Hälsovägen möts man av en sockel i sten gjord av granit från platsen med stora glaspartier som bidrar till att skapa känslan av en levande stadsgata. C.F. Møllers Architects landskapsavdelning har gestaltat den gemensamma gården på den befintliga, branta och klippiga terrängen, där det vinnande förslaget är ett utmärkt uttryck for C.F. Møllers Architects designtillgång och förenar byggnad och landskap.  

 

― Vi märker ett stort intresse i C.F. Møllers Architects holistiska synsätt som leder till att en fantastisk konsensus uppstår i våra projekt. Förslaget är ett väldigt fint exempel på detta helhetsgrepp som gör att vi har lyckats omvända projektets utmaningar att förtäta och tillvarata befintliga naturvärden och skapa självklarheter som gynnar både stadsbilden, arkitekturen och utemiljön, säger Jelmar Brouwer, ansvarig för landskapsavdelningen på C.F Møller Architects Sverige.

 

C.F. Møller Architects och SHH har i detta projekt valt att samarbeta med företaget Colive vilka erbjuder ett socialt och flexibelt boendekoncept genom co-living.

 

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i Norden såväl som globalt, och med kontor i Stockholm, Malmö, Aarhus, Köpenhamn, Aalborg, Oslo, London och Berlin. Bland de senaste färdigställda bostadsbyggnaderna med fokus på hållbarhet i Sverige är Kajstaden Tall Timber Building i Västerås och Zenhusen i Stockholm, varav det sistnämnda är med i boken Tiotalets svenska bostad.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter