C.F. Møller Architects gestaltar stadspark med hållbarhet i fokus  - C.F. Møller. Photo: Yasmine Lundh
C.F. Møller Architects gestaltar stadspark med hållbarhet i fokus  - C.F. Møller. Photo: Google Earth
7.2.2023

C.F. Møller Architects gestaltar stadspark med hållbarhet i fokus

I samarbete med Täby kommun utvecklar C.F. Møller Architects planen för en ny stadspark på det tidigare galoppfältet i Täby Park norr om centrala Stockholm.
Jelmar Brouwer, Head of Landscape C.F. Møller Architects Sweden - C.F. Møller Architects gestaltar stadspark med hållbarhet i fokus  - C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

I Täby kommun strax utanför Stockholm växer Täby Park fram, en ny modern stadsdel med fokus på långsiktig hållbarhet. Detaljplanearbetet påbörjades 2015 och beräknas ta cirka 25 år innan projektet är slutfört. Täby Park är ett av Sveriges största stadsbyggen, förutom 6 000 bostäder och 5 000 arbetsplatser planeras det för både skolor, service och äldreboende. I utvecklingen av den nya stadsdelen är omsorg om det långsiktiga välbefinnandet för människor och miljön grundläggande.


Av 20 inkomna anbud på gestaltningskonceptet för stadsparken valde Täby kommun att gå vidare med C.F. Møller Architects. Den nya parken är tio hektar och kommer att byggas på marken som delvis tillhörde Täby Galopp, som fram till 2016 var Skandinaviens största galoppbana.

 

”Vi är hedrade över att Täby kommun har valt oss som en del av teamet som planerar Täby Parks nya stadspark. C.F. Møller Architects har en betydande historia inom landskapsarkitektur och de senaste åren har vi utökat vårt verksamhetsområde i Sverige. Projektet ger oss en unik möjlighet att utforma en inkluderande stadspark, som visar på potentialen att skapa en robust ekologisk passage i ett tätt bebyggt område. Samt integrera storskalig regnvattenhantering med olika funktioner som de framtida användarna önskar. I det nära samarbetet med Täby kommun ingår även experter inom ljusdesign och växtgestaltning. Vi ser fram emot att fortsätta det spännande arbetet”, säger Jelmar Brouwer, Head of Landscape för C.F. Møller Architects i Sverige.

C.F. Møller Architects gestaltar stadspark med hållbarhet i fokus  - C.F. Møller. Photo: Jelmar Brouwer

En plats för alla


Den nya parken är en viktig del av utvecklingen av stadsdelen Täby Park och planen bygger på att skapa möten mellan områdets alla invånare. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet ska genomsyra planeringen och genomförandet av stadsparken. Det kommer bli en plats för alla, där frågor som rör trygghet, inkludering, jämlikhet och tillgänglighet ryms. Parken fyller många syften, ett av dem är att uppmuntra till lek, idrott och fysisk aktivitet. Det andra är att ge invånarna en dos av lugn och rofylld natur.

 

En del av marken som omvandlas park består idag av befintlig natur, i form av skogsklädda kullar som delvis är rik på fornlämningar. Dessa viktiga naturvärden kommer sparas och byggas ut, så att stadsparken får ett starkt ekologiskt samband inom Täby Park.

C.F. Møller Architects gestaltar stadspark med hållbarhet i fokus  - C.F. Møller. Photo: Jelmar Brouwer

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter