Skagenhallen, C.F. Møller Architects - Skisser för en ny multifunktionsbyggnad i danska Skagen presenteras - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
12.4.2023

Skisser för en ny multifunktionsbyggnad i danska Skagen presenteras

C.F. Møller Architects presenterar de första visualiseringarna av en ny multifunktionsbyggnad i Skagen, kallad Skagenhallen, i samarbete med Skagen Kultur- och Fritidscenter och Skagens Näringslivsförening.
Skagenhallen, C.F. Møller Architects - Skisser för en ny multifunktionsbyggnad i danska Skagen presenteras - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Søren Tortzen, C.F. Møller Architects - Skisser för en ny multifunktionsbyggnad i danska Skagen presenteras - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

Det som i dag är känt som Skagen Kultur- och Fritidscenter byter namn till Skagenhallen som en fortsättning på en omfattande arkitektonisk omarbetning utförd av C.F. Møller Architects. Resultatet blir ett multifunktionellt centrum som kommer att bidra till att behålla stadens unga människor, samt locka nya medborgare.


Projektets arkitektoniska koncept grundar sig på fyra huvudprinciper: att skapa goda förhållanden liknande de på en efterskola för unga under utbildning (16-21 år), för att främja bosättning och motverka den negativa befolkningsutvecklingen i Skagen; att skapa nya attraktiva miljöer för gemenskap, där unga och stadens invånare kan mötas på tvärs av åldrar i ett stort komplex med aktiviteter inom sport, motion, kultur och konst; att återanvända och effektivisera de befintliga ramarna från 1972, som utgör utmärkta grundresurser och funktioner att bygga vidare på; samt att skapa en ny sammanhängande byggnad med en genomgripande arkitektonisk uppgradering, som lyfter fram befintliga värden och kompletterar med nya moderna former och funktioner – en byggnad som kan identifieras som en symbol för staden och som alla stadens ungdomar, medborgare och besökare kan känna igen och ta till sig.


"Alla byggnadens funktioner binds samman fysiskt och visuellt, dels på insidan av en ny vestibul, dels på utsidan av ett enhetligt fasadmaterial. Tillbyggnaden passar in i befintlig byggnadsvolym och skala, trä används i huvudkonstruktionerna och omtolkar det traditionella röda tegel som den ursprungliga byggnaden byggdes i, genom att använda så kallade tegelbaguetter", förklarar Søren Tortzen, designansvarig och chef för C.F. Møller Architects i Ålborg och fortsätter,


"Materialet används både som fasadmaterial, skydd, staket och solavskärmning och möjliggör en modern design med rundade hörn och organiska former som både speglar husets rekreationskaraktär och gör att byggnaden sticker ut mer i stadsbilden."

 

En knytpunkt för staden
Med sin nya utvidgade ram och sitt förenande arkitektoniska uttryck står den nya Skagenhallen som stadens multifunktionella kulturcentrum och en modern fyrpunkt för området. En ny centralpunkt i Skagen, som är ytterst välplacerad i förhållande till områdets kulturella axel, som sträcker sig mellan Skagen hamn, stadskärnan och de andra närliggande kulturella destinationerna.


Den nya Skagenhallen stöder fem utvalda av FN:s mål för hållbar utveckling med starkt fokus på att skapa välfungerande samhällen, motverka den negativa befolkningsutvecklingen i Skagen, framtidssäkra de befintliga byggnaderna och använda material med fokus på drift och underhåll, lågt koldioxidavtryck och design för nedmontering.
Nästa steg i projektet är en presentation för stadens medborgare, användare, icke-användare, företag och inte minst stadens ungdomar vid en workshop där alla har möjlighet att ge synpunkter och hjälpa till att forma Skagenshallen. Workshopen kallas Snapshot 2028 och äger rum den 18 april.


Presentationen av skisserna för Skagenhallen följer på ett liknande uppdrag för C.F. Møller Architects i Grenaa. Här arbetar arkitektkontoret med en större omarbetning av Paviljongens kulturcentrum, som också bygger på en ursprunglig byggnad som vuxit fram med tiden, som ska ha ett enhetligt arkitektoniskt uttryck och föra kulturcentret in i framtiden med bättre faciliteter för användarna och vara mer välkomnande för både medborgare och turister.


Beställare: Skagen Kultur- och Fritidscenter.

 

Om Skagen
Skagen är Danmarks nordligaste stad, beläget på östkusten av halvön Skagen Odde som utgör Jyllands norra spets. Staden är känd för att ha Danmarks största fiskehamn samt en blomstrande turistindustri som lockar årligen över två miljoner besökare. Ursprungligen var namnet Skagen knutet till halvön, men nu används det även för att beskriva staden. Skagen har en rik historia och grundades under medeltiden som en fiskeby, känd för sin sillindustri. Vid slutet av 1800-talet blev Skagen populärt bland en grupp impressionistiska konstnärer, kända som Skagenmålarna, på grund av sina vackra havsbilder, fiskare och kvällsljus.


I början av 1910-talet besökte Danmarks kung Christian X och drottning Alexandrine ofta Skagen och de tog med sig vänner från andra europeiska monarkier. De uppförde ett sommarresidens, Klitgaarden, som stod färdigt 1914. Under mellan 1930- och 1950-talen växte Skagen snabbt, och befolkningen mer än fördubblades från 4 048 invånare 1930 till 9 009 invånare 1955. Skagen nådde sin högsta befolkningsnivå på 14 050 invånare 1980, varefter det gradvis minskade. Den 1 januari 2020 hade staden en befolkning på 7 845 invånare.


Tack vare den konstnärliga gemenskap som fortfarande finns kvar i Skagen, är den lokala konst- och hantverkshandeln fortfarande av betydelse för stadens inkomster med sina många hantverksbutiker och gallerier.


Källa: Wikipedia: Skagen - Wikipedia 

Skagenhallen, C.F. Møller Architects - Skisser för en ny multifunktionsbyggnad i danska Skagen presenteras - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter