C.F. Møller Architects står bakom Danmarks första certifierat hållbara närbutik - C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
C.F. Møller Architects står bakom Danmarks första certifierat hållbara närbutik - C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
17.12.2020

C.F. Møller Architects står bakom Danmarks första certifierat hållbara närbutik

C.F. Møller Architects har i samarbete med Netto och Salling Group tagit fram konceptet för den första fristående närbutiken som erhållit certifieringen DGNB Gold. Butiken är byggd av timmer och klädd med trä och terrakottaplattor.

 

Den första danska hållbara självständiga livsmedelsbutiken som fått certifieringen DGNB Gold finns i Horsens, Jylland. Butiken är den allra första färdigställda Green Netto av många kommande med ett starkt fokus på hållbarhet, och konceptet har utvecklats i ett samarbete mellan C. F. Møller Architects, Netto och Salling Group (som äger varumärket Netto).

 

– Vi är glada över samarbetet mellan C.F. Møller Architects, Netto och Salling Group inklusive en gemensam ambition att skapa en hållbar byggnad där vi ödmjukt hoppas att kunna ange en standard för hållbara livsmedelsbutiker i framtiden. I detta arbete har vi använt vår erfarenhet från trä- och tegelarkitektur, och från träforskningsprojekt vi är involverade i, kombinerat med digitala designverktyg vi har utvecklat för att optimera exempelvis dagsljus- och kundupplevelsen och minimera CO2-påverkan, säger Klaus Toustrup, Arkitekt och Partner på C.F. Møller Architects.

 

Fasaden på Gröna Nettos består av terrakottaplattor och träelement, och takkonstruktionen är konstruerad av danskproducerat laminerat virke. Entréområdet är fodrat med värmebehandlad nordisk furu. En stor inglasad entré släpper in dagsljus långt in i byggnaden och får butiken att kännas ljus och öppen och gör att man kan se den vackra takkonstruktionen av timmer.

 

– Vi vill att våra kunder ska tycka om att handla i våra butiker. Tillsammans med C.F. Møller Architects har vi satsat stora resurser både på att säkerställa den rätta upplevelsen och samtidigt ange en ny standard för hur vi bygger och driver våra butiker på ett mycket mer hållbart sätt, säger Michael Løve, Executive Vice President för Netto International.

C.F. Møller Architects står bakom Danmarks första certifierat hållbara närbutik - C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Hållbart och kretsloppsbaserat byggande
Landskapslösningen runt butiken förstärker det lokala områdets biologiska mångfald med hjälp av inhemska buskar och träd och naturliga grässorter och vilda blommor. Ett grönt sedumtak hjälper till att hålla kvar regnvatten och bidrar till temperaturregleringen genom att hålla kvar värmen under vinterhalvåret och ge naturlig kylning under sommarmånaderna.

Solceller på taket och ett värmepumpsystem som värmer byggnaden med hjälp av överskottsvärme från frysarna och kylskåpen gör butiken delvis självförsörjande på energi.

Ett exceptionellt bra inomhusklimat för en livsmedelsbutik säkerställs genom det stora dagsljusintaget och förbättrad luftkvalitet.

Byggnadselementen och de mekaniska förbanden är utformade så att man möjliggör senare demontering av byggnadsdelarna för återvinning och återanvändning i andra byggprojekt.

 

Alla hållbara initiativ är dokumenterade för att erhålla certifiering enligt DGNB Gold.

 

Green Netto på Bygholm Bakker i Horsens: 

– Butiken är certifierad enligt DGNB Gold
– Huvuddelen av byggnaden är tillverkad av hållbart virke för att minimera miljöpåverkan
– Byggnadens element och mekaniska förband gör det enkelt att demontera och återanvända delarna
– Sedumtaket bidrar till att upprätthålla ett stabilt inomhusklimat
– Solceller och ett värmepumpsystem gör butiken delvis självförsörjande på energi
– Stora fönster släpper in dagsljus i butiken
– Förbättrad luftkvalitet ger ett hälsosamt inomhusklimat
– Möjlighet till laddning av elbilar

 

Om DGNB
DGNB (Deutsche Gesellshaft für Nachhaltiges Bauen) är en internationell hållbarhetscertifiering som anpassats till danska förutsättningar.

För att certifieras enligt DGNB utvärderas en byggnad eller ett stadsområde utifrån ett antal kriterier inom de fem huvudområdena för DGNB: miljökvalitet, ekonomisk kvalitet, sociokulturell och funktionell kvalitet, teknisk kvalitet och processkvalitet.
DGNB förvaltas i Danmark av Green Building Council Danmark, en ideell organisation som arbetar för främjande av hållbarhet inom byggbranschen.

 

Press Release (DK) Salling Group
Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter