C.F. Møller Architects vinner ett uppdrag i Schweiz - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
23.10.2019

C.F. Møller Architects vinner ett uppdrag i Schweiz

C.F. Møller Architects har fått uppdraget att omvandla en av Zürichs mest välkända och unikt belägna kontorsbyggnader åt kunden Allreal. Slutresultatet kommer att bli en mycket hållbar byggnad med goda förbindelser till en offentlig park och till Zürichsjön.
C.F. Møller Architects vinner ett uppdrag i Schweiz - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects vinner ett uppdrag i Schweiz - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Näringsfastigheten på Bellerivestrasse 36 i distriktet Seefeld i Zürich byggdes 1974 och har ingått i Allreals portfölj av förvaltningsfastigheter sedan 2004. I samband med att hyresavtalen löper ut år 2021 utnyttjar Allreal möjligheten att modernisera näringsfastigheten och bygga ut så att den kommer att omfatta en publikt tillgänglig restaurang, belägen direkt vid Zürichsjön. I våras genomförde Allreal en studie med sex olika arkitektkontor för att bestämma vem som skulle kunna säkerställa ett projekt med hög arkitektonisk kvalitet och vara innovativt ur energisynpunkt. I september år 2019 gavs rekommendationen att den danska arkitektbyrån C.F. Møller skulle utredas vidare.


– Det vinnande projektet kännetecknas visuellt av ett modernt och representativt öppet utseende mot sjön. Med användning av modern teknik och moderna material blir dessutom kontorsbyggnaden ett mönsterexempel i energieffektivitet, säger Allreal i pressmeddelandet som tillkännager att C.F. Møller Architects har vunnit tävlingen.


Ny hållbar fasad
Hela byggnadens fasad kommer att förnyas fullständigt till en förbättrad, energianpassad, ljus och genomskinlig fasad, klädd med solcellspaneler som vinklas mot solen för optimal elproduktion. Fasadens vinklade element skyddar även mot direkt solljus och hjälper till att uppnå Schweiziska certifieringen Minergie-A. Arkitektoniskt ger detta byggnaden ett nytt horisontellt och ljust uttryck som på ett elegant sätt passar mot den befintliga parken.


”Det kanske mest fantastiska med detta projekt är att kunden, AllReal, har gett oss möjligheten och uppvisar viljan och framsyntheten att förnya en befintlig byggnad i kombination med integrering av solceller i byggnaden. Det är en möjlighet att förvandla byggnadens energibalans från negativ till positiv och att göra om ett nedkört landmärke till en ny, grön resurs för staden Zürich”, säger Mads Mandrup Hansen, partner hos C.F. Møller Architects.


Ljust och öppet
Den nya byggnaden kommer att bestå av kontorsenheter med flexibla mått, konferensrum och en offentlig restaurang som vetter ut mot sjön. De olika funktionerna förbinds med varandra via ett nytt socialt atriumutrymme som leder till synergier och kunskapsutbyte mellan de olika avdelningarna. Det centralt placerade atriumutrymmet ger byggnaden en egen identitet och en samhörighetskänsla för byggnadens alla användare.


De befintliga stenterrasserna på taket omvandlas till grönare utrymmen för att mjuka upp de sociala utrymmena på taken. Detta skapar en koppling mellan den omgivande parken och taken och bidrar till att fördröja regnvattnets väg från taken till marken och skapar biologisk mångfald för växter och mikroorganismer.
Alla entréer är förminskade med hjälp av utskjutande fasadelement för att användare och gäster ska möta byggnaden i ögonhöjd. Detta bryter även upp blåst och vindnedslag så att mer trivsamma rekreationsområden bildas utomhus.


De naturliga landskapsväggarna och trappstenarna fortsätter genom hela platsen som bänkar och rekreationselement för att ge form åt de omgivande terrasserna. Stenbänkarna och de planterade zonerna utgör även naturlig och diskret åtkomstbegränsning som skiljer mellan offentliga och privata flöden.

 

Solcellspaneler som en integrerad del av konstruktionen
Fasadens färg håller en ljusgrå nyans. De horisontella solcellspanelerna på fasaden är täckta med färgbehandlat glas för att matcha metallbeklädningen på fasadelementens bärande konstruktion.
”Byggnaden kommer att integreras intimt med omgivningen med rena och lätta material för att skapa ett samtida men ändå lugnt utseende som på ett naturligt sätt passar in bland de framstående byggnaderna vid Zürichsjöns östra strand. Det visuella utseendet i kombination med det övergripande drivande målet att uppnå Minergie-A skapar en integrerad design som tar hänsyn till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet” Thue Borgen Hasløv, associerad partner, C.F. Møller Architects.

 

Nästa steg
Ansökan om bygglov planeras att lämnas in under våren 2020. Byggstart blir våren 2021, under förutsättning att alla tillstånd beviljas. Färdigställande och idrifttagning av kontorsbyggnaden planeras till våren 2023.

 

Erfarenhet av solcellspaneler
Detta är andra gången C.F. uppmärksammas för sin användning av solcellspaneler som en integrerad del av en byggnadskonstruktion och som ett strategiskt verktyg för hållbar design, där en byggnad producerar sin egen energi. Första gången användes detta för Copenhagen International School där byggnaden är klädd med 12 000 solcellspaneler. En byggnad som visar att hållbarhet inte bara handlar om att minimera koldioxidavtrycket utan också låter byggnaden producera sin egen hållbara energi.

 

Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter