Shiguchi, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects ritar bostäder i trä till klimatsmart kvarter - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Ola Jonsson, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects ritar bostäder i trä till klimatsmart kvarter - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Hans Christian Jacobsen
26.2.2024

C.F. Møller Architects ritar bostäder i trä till klimatsmart kvarter

C. F. Møller Architects har i samarbete med ALFA Development tilldelats en markanvisning för bostäder i stadsdelen Öster om Hyllievångsparken som är del av Malmös ambitiösa klimatsatsning enlighet med riktlinjerna och målsättningen i LFM30.

 

Förslaget har fått namnet Shiguchi, som är det japanska namnet för träkonstruktioner där flera delar är sammanfogade till en samverkande struktur med hög detalj- och hant¬verksgrad. På samma sätt ska förslaget bidra med synergier mellan stad, natur, innovation och attraktiva livsmiljöer.

 

”Be¬greppet Shiguchi beskriver också hur vi ser arkitektur och gestaltning som process och konstform där hantverksmässig precision och materialkunskap bidrar till en sinnlig och taktil upplevelse, förklarar Ola Jonsson, arkitekt og partner hos C.F. Møller Architects i Malmö, som står bag förslaget.

 

Förslaget tar fasta på visionen om en stark kvarterskänsla med sam¬verkande kvaliteter mellan individen, bostaden och kvarterslivet. Tvåvånings stadsradhus tillsammans med generösa entréer ger byggnaderna en reslig och välkomnande sockelfasad. Intill entréerna ryms mindre multirum med stort glasparti som kan användas för olika funktioner, tex inhysa lokal för kaffeservering, cykelmek, förkul¬tivering, ateljé/galleri med syfte att samverka med förgårdsplatsen och livet utanför. Entréer, förgårdsmark, lokaler, bostadsgård och odlingsmöjligheter är exempel på mötesplatser för granngemenskap.

Shiguchi, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects ritar bostäder i trä till klimatsmart kvarter - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Klimatsmarta lösningar

Alla byggnadsdelar artikuleras med hög detaljeringsgrad och hållbara materialval inom ramen för en samlad gestaltad komposition. Merparten av bostäderna har genomgående planlösningar med värdeskapande sikt­linjer och rumssamband. Bostadsgårdens utformas med blågröna syner­gier med växtlighet inspirerad av skogsträdgårds­karaktär med traditionella nyttoväxter.

 

Förslaget ska utföras med nyskapande lösningar i kombination med ett rationellt byggande som minimerar materialspill och klimatavtryck. Byggnaderna planeras uppföras med stomme av korslimmat trä, betongfri grundläggning och hållbara materialval eller återbruk. Den preliminära klimatkalkylen motsvarar ca 160kg CO2/BTA, vilket en halvering av referensvärdet för flerbo­stadshus enligt Boverket.

 

C.F. Møller Architects har tidigare samarbetat med ALFA Development om Karnaphuset i Limhamn, som blev färdigställt i våren 2024.

 

Det nya projektet i Malmö är en viktig del i danske ALFA Developments strategi om flera uppdrag i Sverige. 

”Vi letar efter fler projekt där vi kan förverkliga vår vision at bygga högkvalitativa bostäder för en bred målgrupp och förbättra människors livskvalitet, samtidigt som vi respekterar miljön, naturen och biologisk mångfald. Dessa är viktiga pelare i vårt tillvägagångssätt för stads- och bostadsutveckling och matchar Malmö stads ambitioner perfekt”, säger Andreea Kaiser, ägare och koncernchef för ALFA Development.

 

Detaljutvecklingen av projektet kommer at påbörjas under 2024, och byggnation kan påbörjas 2025.

 

Planen är at projektet ska kunna vara färdigställt 2027.

 

Storlek: 6 500 m2

Placering: Hyllie, Malmö

Beställare: ALFA Development

Arkitekt: C.F. Møller Architects

Landskap: Plot Studio / C.F. Møller Architects

Konstruktör: Sitowise

Hållbarhet: WSP

Expertis träbyggnad: Xbuild

 

 

LFM30
ALFA Development

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter