C.F. Møller Architects bidrar till framtidens stad vid vattnet - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects bidrar till framtidens stad vid vattnet - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
20.1.2022

C.F. Møller Architects bidrar till framtidens stad vid vattnet

HafenCity Hamburg är Europas största stadsutvecklingsprojekt i en innerstad och fungerar som prototyp för framtidens europeiska hamnstad. C.F. Møller Architects bidrar till utvecklingen med en hållbar byggnad som kommer att fungera som en social marknadsplats för människor, innehåll och idéer, samt utgöra ramen för morgondagens utbildningsinstitution.

 

Det nya stadsområdet Hafencity vid Elbe i Hamburg sätter nya standarder i och utanför Europa med en ambitiös stadsutveckling som uppfyller både lokala behov och globala krav. På en yta av 157 hektar håller en levande stad med maritim atmosfär på att ta form. Området kombinerar arbetstillfällen och bostäder, utbildning, kultur och fritid, turism och detaljhandel på ett sätt som skiljer sig från traditionella stadskärnor som domineras av kontor och butiker. Målet är att fastställa internationella standarder för konceptuell och arkitektonisk kvalitet. C.F. Møller Architects bidrar till detta med det vinnande förslaget till en hållbar byggnad med det medicinska universitet Medical School Hamburg (MSH) och kontorsytor i samma byggnad.

C.F. Møller Architects bidrar till framtidens stad vid vattnet - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

Byggnaden kännetecknas av en hög grad av flexibilitet, vilket ökar möjligheterna till framtida anpassning och livslängd. Projektet har valts ut som det vinnande förslaget i en internationell arkitekttävling som anordnades av MSH, Hamburgs ministerium för stadsutveckling, Patrizia och HafenCity. Totalt sex arkitektkontor deltog i tävlingen.


"Vi ser det här projektet som en stor möjlighet att å ena sidan skapa ett exempel för nya hållbarhetsinitiativ som visar hur man kan tänka på byggnader på ett resursmedvetet och omvandlingsbart sätt, å andra sidan att utforma en attraktiv och modern inlärnings- och arbetsmiljö som främjar kommunikation och gemenskap, och som också låter allmänheten dra nytta av det framträdande läget vid Elbe. Det är därför ett stort nöje för oss att förverkliga detta banbrytande projekt tillsammans med Patrizia och Medical School Hamburg”, säger Julian Weyer, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.

C.F. Møller Architects bidrar till framtidens stad vid vattnet - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Designkvalitet och funktionalitet
Den vägledande principen för Medical School Hamburg är "design för demontering". Byggnadselementen, som består av ett enkelt betongskelett med utskjutande balkonger i en fackverksstruktur och enkla fasadelement i trä och glas, präglar byggnaden visuellt. Samtidigt kan byggnadsdelarna lätt demonteras, omvandlas eller bytas ut.


De övre våningarna består av kontor och de nedre våningarna av det privata universitetet Medical School Hamburg. Universitetsvåningarna är sammanlänkade med en intern trappa och kulminerar i en terrass mot Elbe, utformad för undervisning utomhus. Trappan är en stor träkonstruktion som är frikopplad från den bärande betongkonstruktionen så att den lätt kan monteras ned och så att byggnaden kan användas för andra ändamål.


Trappan innehåller funktioner som ett auditorium och plattformar för mötesplatser och informella arbetsområden. Träkonstruktionen börjar på bottenvåningen, som fungerar som ett samlande och offentligt tillgängligt utrymme som också innehåller ett café, bibliotek och flexibla butiks- och utställningsutrymmen, alla med panoramautsikt över Elbe.

C.F. Møller Architects bidrar till framtidens stad vid vattnet - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Det hållbara arkitekturkonceptet
Byggnadens element har valts ut utifrån olika livslängder, låg resursförbrukning, återvinningsbarhet och lokal produktion.


Den bärande ramen är tillverkad av en ny typ av lättbetongkonstruktion, gradientbetong, som minskar resursförbrukningen med 30-45 %. De andra prefabricerade byggnadsdelarna i trä, stål, lera och fiberförstärkt betong kan demonteras och återanvändas när behoven förändras.
I kombination med lågenergilösningar som naturlig ventilation, bra dagsljusförhållanden och en självskuggande fasaddesign har koldioxidutsläppen minskat med 42 % och byggnaden överträffar kraven för Hafencity Ecolabel-Platin-kategorin, den mest ambitiösa hållbarhetscertifieringen i Tyskland.


Om Hafencity
Totalt ska mer än 2,5 miljoner kvadratmeter bruttogolvyta (GFA) byggas ovan jord. Mer än 7 500 bostäder för cirka 15 000 invånare byggs, liksom affärslokaler som erbjuder mer än 45 000 arbetstillfällen (varav 35 000 på kontor), plus utbildningsinstitutioner (daghem, skolor, universitet), restauranger och barer, detaljhandel, kultur- och fritidsanläggningar, med parker, torg och promenader. Efter att allt är klart väntas 80 000 besökare per dag.

 

Om Patrizia
De erbjuder investerare ett brett utbud av attraktiva investeringsmöjligheter som stöds av över 37 års erfarenhet och en gedigen, aktuell forskning.

Om MSH
MSH Medical School Hamburg - University of Applied Sciences and Medical University är ett privat, statligt godkänt universitet med säte i Hamburg HafenCity. Det grundades 2009 av den verkställande direktören Ilona Renken-Olthoff.

 

Presse Release HafenCity
HafenCity
Medical School Hamburg (MSH)
Patrizia
Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter