Med Carlsbergs huvudkontor i Valby, C.F. Møller Architects vinner det internationella priset GREEN GOOD DESIGN Award. - C.F. Møller Architects vinner internationellt erkännande för hållbara byggnader - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk.
Ambitionerna för Carlsbergs nya huvudkontor var att samla flera av företagets avdelningar i en ny, dynamisk kontorsbyggnad där inomhusklimatet och den fysiska arbetsmiljön är av högsta klass. - C.F. Møller Architects vinner internationellt erkännande för hållbara byggnader - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
14.6.2022

C.F. Møller Architects vinner internationellt erkännande för hållbara byggnader

Med Carlsbergs huvudkontor i Valby, C.F. Møller Architects vinner det internationella priset GREEN GOOD DESIGN Award, som belönar innovativ arkitektur och design som uppfyller de högsta kraven på hållbarhet.

 

Ambitionerna för Carlsbergs nya huvudkontor var att samla flera av företagets avdelningar i en ny, dynamisk kontorsbyggnad där inomhusklimatet och den fysiska arbetsmiljön är av högsta klass.

Lone Wiggers, arkitekt och partner på C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects vinner internationellt erkännande för hållbara byggnader - C.F. Møller. Photo: Mew

- I dag måste kontorsarbetsplatser vara flexibla och erbjuda en mängd olika rumsliga upplevelser och funktioner för att tillgodose moderna organisationers behov av kunskapsdelning, sammanhållning och sociala relationer. Detta kombineras med en fortsatt hög digital mötesaktivitet och distansarbete.

 

Som arkitekter konstaterar vi också att moderna organisationer ställer högre krav på den fysiska miljön, både när det gäller att återspegla företagets värderingar och hållbarhet. Carlsbergs huvudkontor är ett exempel på allt detta, och vi är stolta över att projektet också har fått ett så prestigefyllt pris", säger Lone Wiggers, arkitekt och partner på C.F. Møller Architects.

De inre ytorna är obehandlade, råa och utan kemiska ingrepp, medan träbeklädnaden fungerar som en extra ljuddämpare. - C.F. Møller Architects vinner internationellt erkännande för hållbara byggnader - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Carlsbergs huvudkontor är en energisnål och hållbar byggnad med hållbara lösningar och material som håller länge. De inre ytorna är obehandlade, råa och utan kemiska ingrepp, medan träbeklädnaden fungerar som en extra ljuddämpare. Viktiga åtgärder för ett bra inomhusklimat är dessutom en hög grad av dagsljus på både fasta och flexibla arbetsplatser i kontorsbyggnaden.

 

- Carlsbergs huvudkontor sätter ramarna för en modern och dynamisk arbetsplats med en byggnad som stöder identitet, kunskapsdelning och innovation. Hållbarhet har varit en av de viktigaste drivkrafterna för designen, från de inre utrymmena till den yttre miljön, säger Lone Wiggers, arkitekt och partner på C.F. Møller Architects.

Landskapet i den skyddade Carls Garden, som omger Carlsbergs huvudkontor, fungerar som en klimatlindrande åtgärd med skulpturala vattenelement som stödjer den lokala avrinningen av regnvatten. - C.F. Møller Architects vinner internationellt erkännande för hållbara byggnader - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Landskapet i den skyddade Carls Garden, som omger Carlsbergs huvudkontor, fungerar som en klimatlindrande åtgärd med skulpturala vattenelement som stödjer den lokala avrinningen av regnvatten. Förutom energioptimering av byggnaden minskar de gröna taken också vattenavrinningen och minskar översvämningar i det offentliga klocksystemet.

 

Landskapet runt Carlsbergs huvudkontor har också fått utmärkelsen ECOtechGREEN för att det är ett utmärkt exempel på hur man kan integrera klimatanpassning i stads- och landskapsarkitektur.

Den ena av byggnadens tre flyglar bildar en bro över en av kvarterets viktigaste infartsvägar, J. C. Jacobsens Gade, medan de två sista flyglarna omfamnar Carl Jacobsens historiska trädgård och villa. - C.F. Møller Architects vinner internationellt erkännande för hållbara byggnader - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Om Carlsbergs huvudkontor

Carlsberg-koncernens nya huvudkontor sätter ramarna för en modern och dynamisk arbetsplats, där fokus har varit att skapa en byggnad som skapar identitet, kunskapsutbyte och innovation. Det har samtidigt varit viktigt att byggnaden harmonierar med omgivningen och har den estetiska kvalitet som kännetecknar Carlsberg som företag.

 

Byggnaden ligger i det nordvästra hörnet av Carlsberg City, i Köpenhamn, där den ena av byggnadens tre flyglar bildar en bro över en av kvarterets viktigaste infartsvägar, J. C. Jacobsens Gade, medan de två sista flyglarna omfamnar Carl Jacobsens historiska trädgård och villa.

Byggnadens centrala rum, atriet, öppnar upp mot Carl Jacobsens Have med utsikt över Carlsberg City, där Carlsbergs långa historia som bryggeriföretag har utspelat sig och fortfarande utspelar sig.  - C.F. Møller Architects vinner internationellt erkännande för hållbara byggnader - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Byggnadens centrala rum, atriet, öppnar upp mot Carl Jacobsens Have med utsikt över Carlsberg City, där Carlsbergs långa historia som bryggeriföretag har utspelat sig och fortfarande utspelar sig. Bottenvåningen är öppen för kunder och affärspartners och framstår, med atriet som välkomstrum, inbjudande och öppet mot sin omgivning. Atriet bryter igenom alla byggnadens våningsplan och runt atriet finns det på varje våning en gemenskapsyta där företagets anställda kan mötas. På så sätt förbinder atriet alla kontorsavdelningar, såväl vertikalt som horisontellt, så att alla avdelningar upplevs som en enhetlig arbetsgemenskap, vilket främjar samarbete, kunskapsutbyte och innovation.

Fasaden består av stora glaspartier som rytmiskt bryts av lodräta lameller täckta med återvunne koppar.  - C.F. Møller Architects vinner internationellt erkännande för hållbara byggnader - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Fasaden består av stora glaspartier som rytmiskt bryts av lodräta lameller täckta med återvunne koppar. Kopparen leder tankarna till bryggeriets gamla tankar och utgör samtidigt en referens till de många fina koppardetaljerna på de historiska byggnaderna i Carlsberg City.

 

Byggnaden är anpassad efter de historiska omgivningarna och områdets skala genom att höjden minskas gradvis ner mot de mindre omgivande husen och Carl Jacobsens Villa, och genom att fasaden har utformats med böjar. Resultatet är en byggnad som varsamt smälter in och som står i vacker harmoni med omgivningen.

 

Byggnaden är en hållbar byggnad med hållbara lösningar och är byggd i naturmaterial med lång livslängd. Fasadens lameller är t.ex. belagda med återvunnen koppar och byggnaden är byggd enligt Köpenhamns kommuns byggnadsklass 2020.

Om priset GREEN GOOD DESIGN

Chicago Athenaeums pris GREEN GOOD DESIGN lyfter fram de viktigaste byggnaderna och produkterna som sätter internationella standarder med helt hållbar design som uppfyller de högsta kraven.

 

GREEN GOOD DESIGN-priset har sitt ursprung i GOOD DESIGN-priset, som grundades i Chicago 1950 av Eero Saarinen och Ray Eames.

Om Chicago Athenaeum

Chicago Athenaeum är ett globalt ideellt utbildnings- och forskningsinstitut utan vinstsyfte. Institutets uppdrag är att förmedla betydelsen av arkitektur och design som discipliner som kan påverka miljön positivt.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter