Storsatsning på ny skolgård och park i Edsberg - C.F. Møller
Storsatsning på ny skolgård och park i Edsberg - C.F. Møller
6.4.2022

Storsatsning på ny skolgård och park i Edsberg

C.F. Møller Architects gestaltar en helt ny skolgård för Edsbergsskolan i Sollentuna kommun med syfte att öka attraktiviteten och tryggheten i området. Centrala Edsberg får därmed även en ny park och aktivitetsområde, som kan användas både under och efter skoltid.
Storsatsning på ny skolgård och park i Edsberg - C.F. Møller

Som ett led i målet om inga utsatta områden i Sollentuna 2030 har Sollentuna kommun börjat utveckla Edsberg. Mot bakgrund av att dagens skolgård inte möter elevernas behov av en trygg, jämställd och upplevelserik miljö ska skolgården rustas upp och förnyas. Projektet är en viktig satsning i att locka till aktivitet och att erbjuda elever och övriga invånare en inbjudande mötesplats, inte minst för att förstärka tryggheten i området. Den nya skolgården och parken byggs kring Edsbergsskolan och på ytorna ner mot Danderydsvägen. Edsbergsskolan är en kommunal grundskola för årskurs 7-9 med särskola och har cirka 600 elever.

Storsatsning på ny skolgård och park i Edsberg - C.F. Møller

"Det är med stolthet och stort nöje som vi tagit oss ann denna spännande och viktiga uppgift. Edsberg är en vacker plats med så många kvalitéer som just idag inte kommer till sin rätta, samtidigt som området har sina utmaningar när det gäller upplevd trygghet. Just där känner vi att vi kan göra skillnad. Att hjälpa våra beställare och slutanvändare se platsens kvalitéer, identifiera potentialer och utveckla en plats utifrån ett starkt och tydligt koncept med fokus på platsens identitet och dess användare", säger Jelmar Brouwer, ansvarig för landskapsavdelningen på C.F. Møller Architects Sverige.

Storsatsning på ny skolgård och park i Edsberg - C.F. Møller

Brett och varierat innehåll


Skolgården och parken får ett starkt och tydligt formkoncept som gör att platsen blir en identitetsstark miljö i Edsberg som är inbjudande och inkluderande. På skolgården och i parken finns funktioner som kan användas både under och efter skoltid. Programmering har skett med speciell omsorg för jämställdhetsaspekter, där både formella och informella aktivitetsmöjligheter skapas. Formella lagspel som fotboll och basket får fantasifulla och kreativa variationer vilket gör det lättare att prova på och leka i mindre grupper. Det skapas även olika typer av mötesplatser, både lugnare platser, så kallade lounger och platser för samvaro och möten. Särskolan får en egen avgränsad utemiljö.

 

Skolgården får tydligare avgränsningar och entréer mot angränsande områden, som till exempel mot Edsbergs torg. Dessutom har det anlagts ett tydligt gångstråk mellan Edsbergs torg och Danderydsvägen.

Storsatsning på ny skolgård och park i Edsberg - C.F. Møller. Photo: Henrik Larsson

Dialog med elever

 

Under gestaltningsprocessen genomfördes dialoger med elever och lärare på Edsbergsskolan.

 

”Vi har fått möjlighet att i realiteten påvisa för eleverna hur en demokratisk process och hur stadsplanering går till då de fått vara delaktiga, det kommer de att minnas när de ser den färdiga gården även när de är vuxna. Det blir en skillnad för elever och medarbetare nu och i framtiden och för Edsbergsskolan såväl som för hela Edsberg”, säger Johanna Bergström, rektor på Edsbergsskolan.

Storsatsning på ny skolgård och park i Edsberg - C.F. Møller

En plats för Edsberg och fortsatt uppdrag


”Att arbeta med skolmiljöer känns verkligen betydelsefullt. Kommunens och skolledningens starka engagemang för att lyfta Edsberg gör att det finns riktigt bra förutsättningar för att utforma en skolgård som ger eleverna aktivitetsmöjligheter och en inbjudande miljö att vistas i. Vi arbetar för att platsen ska omvandlas till en grönskande plats med stora upplevelsevärden som kommer hela Edsberg till del”, säger Henrik Larsson, ansvarig landskapsarkitekt för projektet.

 

Jelmar Brouwer fyller i:


”Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med Sollentuna kommun där vi både jobbar vidare med projekteringen samtidigt som vi tittar vidare på utredningsfrågor i närområdet, aktivt utvecklar platsens identitet och slutanvändarens delaktighet i detta. Att utveckla en plats med utmaningar som denna sker inte på ritbordet och begränsas inte av tomtgränser. Till en stor del handlar det om en förändringsprocess där vi som landskapsarkitekt tillsammans med våra beställare visar stort engagemang och har ett stort ansvar att säkerställa att resultatet gör skillnad”.

 

 

Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter