Vinner tävling med hållbart träbyggande - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Aesthetica
20.5.2021

Vinner tävling med hållbart träbyggande

Danska fastighetsverket Bygningsstyrelsen har tilldelat totalentreprenaden för uppförande av ett framtida statligt kontorsnav i Odense. Byggnadens bärande konstruktioner ska byggas i trä och är designade av C.F. Møller Architects.
Vinner tävling med hållbart träbyggande - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Aesthetica
Vinner tävling med hållbart träbyggande - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Aesthetica

 


Det var ett krav för projektet i anbudshandlingarna att de bärande konstruktionerna skulle byggas i trä.

– Alla tre anbuden var av hög kvalitet och uppfyller kravet på användning av trä istället för betong eller stål i de bärande konstruktionerna. Vi är naturligtvis nöjda med att utmaningen för branschen visar sig vara möjlig både vad gäller hållbarhet och de krav vi alltid ställer på en modern och flexibel arbetsplats. Vi ser fram emot att fortsätta med projektet i samarbete med NCC:s team och Odense kommun, säger Signe Primdal Lyndrup, biträdande direktör för danska fastighetsverket.

 

Banbrytande projekt inom träbyggande i Danmark
Projektet med sina 31 000 m2 i massivt trä är ett flaggskeppsprojekt inom hållbart kontorsbyggande av denna storlek i Danmark. Synliga pelare i massivt trä och delvis synliga CLT-däckkonstruktioner används som bärande och genomgående konstruktionsmaterial. Det bidrar till både en CO2-besparing på 5 400 ton under 50 års livslängd och en omsorgsfull arkitektur som påverkar trivseln i byggnaden positivt.

Fasaderna är tillverkade av återvunnet aluminium som en sammanbindande yttre komposition i rödbruna nyanser som matchar tegelfasaderna i de omgivande byggnaderna och skapar ett ärligt, okomplicerat och raffinerat uttryck.

 

– Det är med stor stolthet, ödmjukhet och glädje som vi tar emot beskedet att vi tillsammans med MOE och NCC har vunnit tävlingen om en kontorsbyggnad på 31 000 m2 för BYGST i Odense. Ett byggprojekt i denna skala som uppförs i massivt trä kommer inte bara att definiera C.F. Møller Architects vad gäller danska uppdrag i massivträ, utan även danska offentliga byggprojekt, där vi ser BYGST gå främst i efterfrågan på CO2-vänliga och flexibla kontorsbyggnationer i massivt trä. Vi ser verkligen fram emot att få vara en del av denna resa, säger Lone Wiggers, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.

Det kommande statliga kontorsnavet kommer att ligga på Lerchesgade 35 i Odense. Den totala ytan blir ca 31 000 m2 exklusive källare och kommer att innehålla moderna kontorsarbetsplatser för 1 600 medarbetare. Byggnadens rumsliga konstruktion utgör en robust och flexibel ram för att variera förhållandet mellan kontorsplatser och sociala mötesplatser. Detta leder till att användarna kan utvidga eller minska sina olika faciliteter efter behov. I sin grundstruktur består byggnationen av två förskjutna öst- och västvända ”C”-formade kontorsvingar på tre till sex våningar som möts i en sju våningar hög gemensam flygel. I denna flygel samlas merparten av byggnadens möteslokaler så att maximal kunskapsdelning och tvärgående kommunikation mellan medarbetarna effektivt kan stödjas. Bottenvåningen innehåller mötescenter, personalmatsal och medborgarriktade funktioner och stöder stadslivet med offentlig tillgång till anläggningens inre trädgårdar, och byggnadens kantzon erbjuder nischer och möjlighet att vistas längs fasaden. Byggnaden är högst mot sitt centrum och trappas ner mot närliggande byggnader. På så sätt smälter byggnaden in i omgivningen och skapar samtidigt ett bra dagsljus och inomhusklimat. Takterrasser och upphöjda innergårdar, tillsammans med levande gröna och offentligt tillgängliga innergårdar, bidrar till att skapa rekreativa andrum, och ger möjlighet till att både ta paus och hålla utomhusmöten, och skapar dessutom en ökad biologisk mångfald i stadsdelen.

 

Ledande inom träbyggnation
C.F. Møller Architects fokuserar på hållbarhet genom resursmedvetna och hållbara lösningar och har de senaste åren intagit en ledande position inom hållbart träbyggande. C.F. Møller deltar i flera svenska, danska och europeiska forsknings- och utvecklingsprojekt om träbyggande och har många olika träprojekt som är uppförda, är under uppförande eller projekteras. C.F. Møller står bl.a. bakom Kajstaden Tall Timber Building, som med sin höjd på nio våningar vid invigningen 2019 var Sveriges högsta trähus, det tyska miljödepartementets nybyggnation i Berlin, en ny stor kontorsbyggnad i München, en ny statlig kontorsbyggnad i Odense och ett antal mindre byggnader i Skandinavien.

Fakta om byggnationen
Byggherre: Bygningsstyrelsen, danska fastighetsverket
Totalentreprenörteam: NCC, arkitekt: C.F. Møller Architects, ingenjör: MOE
Kvadratmeter: 31 000 m2, därutöver 5 500 m2 källare
Antal statliga arbetsplatser: 1 600
Förväntad inflyttning: 2025
Adress: Lerchesgade 35, 5000 Odense

 

Press Release BYGST
Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter