Gråalen - Norrtälje Hamn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
7.7.2020

Gråalen - Norrtälje Hamn

Nytt bostadskvarter med fokus på hållbarhet och användning av trä i stomme och fasader växer fram i Norrtälje Hamn.
Gråalen - Norrtälje Hamn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Gråalen - Norrtälje Hamn - C.F. Møller. Photo: Mårten Lindquist

I Norrtälje, en timme nordost om Stockholm, så har C.F. Møller Architects ritat bostadskvarteret Gråalen som är en del av utvecklingen av Norrtälje hamn. Kvarteret utgörs av ca 140 bostäder fördelat på åtta byggnader, varav fyra med stomme i massiv trä (KL-trä). Till projektet hör en parkeringskällare, en ungdomsgård, LSS-boende samt dagverksamhet för LSS-boendet. Bostadskvarteret är utformat för att välkomna människor och familjer i olika skeden i livet, med olika bakgrund och olika livsstilar.

 

C.F. Møller Architects, Slättö Förvaltning och Norrtälje kommun står tillsammans bakom beslutet att använda trä som huvudsakligt byggnadsmaterial i stomme och fasader. Beslutet grundar sig i att ta ansvar för projektets samlade miljöpåverkan och livscykelperspektiv, vilket även inkluderar produktion, drift och omhändertagande.

 

Kvarteret utförs med en varierad gestaltning som blir en förlängning och en modern tolkning av Norrtäljes historiska stadskärna, vilken innefattar många välbevarade äldre trähus.

 

– Med det nya bostadskvarteret Gråalen vill vi bidra med en inkluderande arkitektur med vackra detaljer och levande offentliga rum där det centrala är människors närvaro och deras välmående, säger arkitekt Ola Jonsson.

 

Kända för hållbarhet
C.F. Møller Architects ligger också bakom Sveriges högsta träbyggnad Kajstaden Tall Timber Building i Västerås. Den nio våningar höga byggnadens alla delar utgörs av korslimmat trä, vilket inkluderar väggar, bjälklag, balkonger samt hiss- och trapphusschakt. Dessutom är kontoret kända för Copenhagen International School i Köpenhamn, vars fasad är täckt av 12.000 solcellspaneler, som gör skolan delvis självförsörjande med energi. Tidigare i år utsågs C.F. Møller Architects till delad vinnare i tävlingen för det tyska miljöministeriets nya kontor i Berlin med ett projekt, som använder både trä i konstruktionen och integrerade solceller. Dessutom är verksamheten involverad i arbetet med att skapa ett mer hållbart byggande i forskningsprojekt i både Danmark och Sverige.

 

Gråalen beräknas vara inflyttat under första kvartalet 2022.

 

Läs mer

Gråalen - Norrtälje Hamn - C.F. Møller. Photo: Mårten Lindquist

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter