C.F. Møller Architects och WSP tilldelas ett omfattande stadsutvecklingsprojekt vid Uppsala Central - C.F. Møller
19.10.2020

C.F. Møller Architects och WSP tilldelas ett omfattande stadsutvecklingsprojekt vid Uppsala Central

C.F. Møller Architects ska tillsammans med WSP utveckla området vid Uppsala central till ett mer levande och hållbart område för Uppsalaborna och de resande. Projektet ska matcha stadens och kollektivtrafikens utbyggnad samt Ostkustbanans utökade kapacitet.

Befolkningen i Uppsala ökar och tillväxten i näringslivet är stark, vilket driver på behovet av nya bostäder och plats för fler verksamheter. C.F. Møller Architects har tillsammans med WSP vunnit en tilldelning i stadsutvecklingsuppdraget Uppsala C - Uppsalapaketet. Uppdraget går kortfattat ut på att utveckla stationsområdet och spåren, som i sin tur ska ge förutsättningar för fler bostäder, näringslivs- och arbetsplatstillväxt samt att bidra till ett mer hållbart resande.

 

Syftet med stadsutvecklingsplanen är att ta ett helhetsgrepp kring Uppsala C, dess närhet och säkerställa att stationen har den kapacitet som prognostiseras och som krävs för att fungera som lokal, regional och nationell bytespunkt för kollektivtrafik, men också för de flöden som i övrigt rör sig i och genom Uppsalas centralstationsområde.

 

Vi har under många år arbetat med stationsintegrerade stadsutvecklingsprojekt, nu senast med överdäckningen av bangården i centrala Århus. Sedan tidigare har vi en handfull projekt i Uppsala och vi ser fram emot att kunna bidra ytterligare till att göra staden än mer hållbar och centralstationsområdet än mer levande, säger Mårten Leringe, VD och arkitekt på C.F. Möller Architects i Stockholm.

 

Viktiga delar är också att knyta samman platsen med gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik samt att se till att ta vara på och utveckla befintliga värden som finns i parker, torg och arkitekturen. Ett annat viktigt mål med projektet är att Uppsala central ska få tillräcklig med attraktionskraft för att skapa ökat mervärde för omkringliggande områden. Resultatet av stadsutvecklingsprojektet förväntas ge tre olika utbyggnads-/etappalternativ.

 

Det här är ett av Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt och har stor påverkan på hur vi kan utveckla regionen tillsammans med Mälardalen och Stockholm. Hur vi reser, bor och arbetar är centrala frågor för att utveckla det framtida Uppsala, säger Emelie Arnoldsson, Creative Director och uppdragsledare för projektet på WSP.

 

Uppsala C – Uppsalapaketet, är ett samarbete mellan Uppsala Kommun, Region Uppsala, och Jernhusen.

  

C.F. Møller har varit delaktiga i flera stora stadsutvecklingsprojekt i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, England och Belgien. Bland de svenska projekten är förslaget till nya Slussen värt att nämnas. Det arbetades fram i samarbete med Foster + Partners. Tillsammans med Elding Oscarsson vann kontorets tävlingsförslag för Lund Central och i danska Århus har C.F. Møller Architects nyligen lämnat ett förslag på överdäckning av bangården som skapar en grön, bilfri och levande stadsdel för alla. I Oslo har kontoret flera stora utvecklingsprojekt vid Oslo centralstation bl a Fjordporten, som kombinerar framgångsrik trafiklogistik med invändiga och utvändiga stadsrum.

 

Ansvarig arkitekt: C.F. Møller Architects 

Underkonsulter: WSP

Uppdragsgivare: Uppsala Kommun och Region Uppsala

 

För mer information vänligen besök

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter