Nya SIMAC i Svendborg tar form - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Julian Weyer
Nya SIMAC i Svendborg tar form - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Julian Weyer
7.1.2022

Nya SIMAC i Svendborg tar form

Nya SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) kommer att bli Danmarks största sjöfartsutbildningsinstitution, och byggandet har nu börjat på allvar.

 

Ambitionen är att nya SIMAC, med sin flexibla ram och sitt läge vid hamnen, ska bli en ledstjärna för modern utbildning och för omvandlingen från ren industri till ett nytt levande område med utbildning, affärsverksamhet och rekreation.


SIMAC är integrerat i hamnpromenaden och de omgivande stadsområdena. Byggnadens grundplan är utformad som en korsning som bildar ett hörn till fyra torg och öppnar upp sig för allmänheten med tillgång till ett antal gemensamma faciliteter. Själva kajen kommer att bli ett utomhuslaboratorium som lyfter fram skolans arbete och maritima värden.

Nya SIMAC i Svendborg tar form - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Julian Weyer

Fokus på flexibilitet och hållbarhet
Den arkitektoniska strategin bygger på ett modulärt byggnadsschema som maximerar öppenheten och flexibiliteten i skolans fysiska miljö. Designen är flexibel eftersom den gör det möjligt att omkonfigurera verkstads- och klassrumslayouter utan att störa den bärande strukturen och logistiken. Dimensioneringen ger goda rumsliga spännvidder som kan fungera för större klassrum och verkstäder, men som också kan delas upp i mindre enheter för kontor.


I mitten av byggnaden finns ett atrium som sammanbinder byggnaden visuellt och logistiskt över flera våningar. Bottenvåningen och atriumet utgör tillsammans husets sociala infrastruktur, vilket gör det lätt att orientera sig i huset och blir en mötesplats för de många olika aktiviteterna i byggnaden.

Nya SIMAC i Svendborg tar form - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Julian Weyer

Innerväggarna mellan atriet och klassrummen består av glaspartier för att garantera insyn och dialog. På det hela taget har byggnaden ett enkelt och ärligt uttryck som bygger på funktionalitet och användning.
Den nya SIMAC-anläggningen beräknas vara klar för inflyttning 2023 och kommer att rymma cirka 900 elever som utbildar sig till fartygsbefälhavare, fartygsofficerare och ingenjörer.


C.F. Møller Architects och EFFEKT har samarbetat för att utforma nya SIMAC och en översiktsplan för utvecklingen av hamnområdet, som var det vinnande förslaget i en arkitekttävling som hölls 2019 av stiftelsen SMUC (Svendborg Maritime Education Centre), som står bakom nya SIMAC med stöd från A.P. Møller Foundation.
Ingenjör: Moe. Entreprenör: MT Højgaard.

 

Projektbeskrivning

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter