Ny skola med fokus på kost och motion invigs - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mads Mandrup
Ny skola med fokus på kost och motion invigs - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mads Mandrup
30.9.2021

Ny skola med fokus på kost och motion invigs

Den nya skolan i Islands Brygge, Köpenhamn invigs officiellt fredagen den 1 oktober, men de första barnen har redan gått in i den nya skolan, vars fokus på kost och motion tydligt stöds av arkitekturen.

 

Den nya skolan, som ligger mellan Islands Brygge, Köpenhamns hamn och Amager Fælled, kommer att invigas med tal av rektor Aase Hammer, barn- och ungdomsborgmästare Jesper Christensen och kultur- och fritidsborgmästare Francisca Rosenkilde från Köpenhamns kommun samt några av skolans elever, som redan har provat skolan i praktiken sedan sommarlovet tog slut.

 

Ny skola med fokus på kost och motion invigs - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

”Det är fantastiskt att se hur barnen redan har tagit emot skolan som vi hade hoppats, och vi är nöjda med det samarbete vi har haft med MT Højgaard, Köpenhamns kommun och själva skolan för att utveckla den här skolan med dess speciella inriktning och unika läge i Köpenhamn”, säger Lone Wiggers, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects, som utformade skolkonceptet i samarbete med Tredje Natur och som sedan dess har tagit över den fortsatta utvecklingen och utformningen av skolan.

Ny skola med fokus på kost och motion invigs - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mads Mandrup

Formad av plats och syfte

Skolans speciella fokus ger eleverna möjlighet att koppla samman den teoretiska undervisningen med kroppsligt, sinnligt och erfarenhetsbaserat lärande. Det är denna pedagogiska inriktning som har gett form till Nya Islands Brygge Skola.


”Vi har skapat en omgivning där både miljön och undervisningen är inriktad på de äldsta klasserna. Lärare med specialkompetens ansvarar för undervisningen, som sker i ämnesrum snarare än i det traditionella klassrummet. Detta utmanar barnen och ger dem mer ansvar. Samtidigt har det varit viktigt att inte skapa ett "minigymnasium". Det måste också finnas utrymme för lek och kreativitet, för det är fortfarande en skola för barn - bara de större. Jag tror att eleverna verkligen har välkomnat den nya skolan”, säger rektor Aase Hammer.


Byggnaden hämtar sin trekantiga form från de angränsande sidorna, staden, hamnen och fäladen, som var och en har fungerat som inspirationskälla vid valet av material och färger. Eftersom mat är en viktig del av skolans identitet har matsalen fått en placering som skolans centrala rum. Matsalen med dess dubbla takhöjd fungerar inte bara som matställe, utan även som en knutpunkt som binder samman skolans alla funktioner. Det gör att matsalen även blir en samlingsplats där eleverna kan mötas när de håller på med någon av de många aktiviteter som skolan erbjuder.

 

Med rörelse som ett av skolans fokusområden är det viktigt att skolans arkitektur underlättar fysisk aktivitet och lek. Det sker speciellt genom byggnadens dynamiska spiralform, som med ett trappmotiv bjuder in till aktivitet på skolans aktiva takyta. Taklandskapet ger tillgång till flera av skolans funktioner så att eleverna kan ta en kul och aktiv genväg över taket. Högst upp ligger sporttaket, som ger stora möjligheter till fysisk träning på löparbanan, i parkourområdet eller i bollburen.

Ny skola med fokus på kost och motion invigs - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mads Mandrup

Utsidan och insidan är sammankopplade
Skolans inne- och uterum har utformats för att gränsen ska suddas ut. Varje årskurs har därför direkttillgång till taklandskapet, medan skolans naturvetenskapliga område är kopplat till ett takområde med biologisk trädgård, växthus för fysik och kemi samt trädgårdar som används i matkunskapsundervisningen. ”Vi har särskilt arbetat med förhållandet mellan inne och ute. Förutom att skolans utomhusområden används för undervisning är tanken att inspirera barnen att utforska naturen på Amager Common som en del av undervisningen, och det finns en utsikt över Common från taket, som också är barnens skolgård”, fortsätter Lone Wiggers.

 

Projektbeskrivning
Press Release Municipality of Copenhagen

Ny skola med fokus på kost och motion invigs - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mads Mandrup

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter