C.F. Møller Architects vinner delad förstaplats för tyskt miljöministerium.  - C.F. Møller. Photo: Beauty & the Bit
C.F. Møller Architects vinner delad förstaplats för tyskt miljöministerium.  - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
11.12.2019

C.F. Møller Architects vinner delad förstaplats för tyskt miljöministerium.

C.F. Møller Architects kommer på delad förstaplats i den internationella tävlingen för utbyggnaden av det tyska förbundsministeriet för miljö, naturvård och kärnkraftsäkerhet i Berlin (BMU).
C.F. Møller Architects vinner delad förstaplats för tyskt miljöministerium.  - C.F. Møller

76 stycken arkitektföretag ansökte om deltagande i tävlingen om en utbyggnad av BMU i Berlin. 25 stycken, varav 23 tyska, ett schweiziskt och ett danskt, bjöds in att lämna in sina förslag och nu har det nyligen tillkännagivits att danska C.F. Møller Architects och JSWD Architekten från Köln delar på förstaplatsen i tävlingen.


– Vi är både nöjda och stolta över denna vinst, säger Julian Weyer, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects, och fortsätter


– Vi håller på att etablera oss i Tyskland och har just öppnat ett kontor i Berlin som har uppdrag på gång inom sjukvård, samhällsplanering och bostäder. Denna senaste seger avseende miljöministeriet visar att vi har en roll inom flera olika sektorer för både offentliga och privata beställare. Denna vinst visar tydligt att våra skandinaviska rötter och vår integrerade designfilosofi har något nytt och relevant att bidra med på den tyska marknaden.


Grönt landmärke i Berlin
Förslaget från C.F. Møller Architects presenterar en hållbar byggnad, utformad i timmer och natursten med integrerade solpaneler och ett starkt fokus på dagsljus och gemensamma grönområden.


– Utmaningen bestod i att passa in utbyggnaden av det tyska miljöministeriet i ett trekantigt område intill två befintliga byggnader (BMU och Abgeordnetenhaus, Berlins delstatsparlament) och samtidigt tillgodose mycket höga krav på hållbarhet och utomhusanläggningar i centrala Berlin. Lösningen bygger på intelligenta design- och materialval, förklarar Heiko Weissbach, avdelningschef hos C.F. Møller Architects i Berlin.


Vad gäller BMU:s befintliga byggnad har de arkitektoniska utmaningarna lösts med ett elegant tillskott som ger en ny tolkning av kvarterstypologin i Berlins stadsmiljö. Denna del av komplexet består av en bottenvåning klädd i natursten plus sex våningar samt vindsvåning med integrerade solcellspaneler i fasaden. Valen av material och färger utgör en fortsättning på kvarterets befintliga fasader.

 

C.F. Møller Architects vinner delad förstaplats för tyskt miljöministerium.  - C.F. Møller

Ny mötesplats
Vid sidan av det befintliga kvarteret skapas en ny, dynamisk byggnadsform. Den liknar ett ljust träd med goda förutsättningar att växa som en grön ö i staden. Utgångspunkten är den klassiska och funktionella kontorsbyggnaden som har optimerats med tanke på dagsljus, naturlig ventilation och byggnadsformer för att skapa utmärkta möjligheter att ta tillvara dagsljus och skapa vackra omgivningar för kontorsutrymmena. Byggnaden öppnar sig mot den omgivande staden och kopplar samman gröna innergårdar via en grenformad struktur med den yttre perimetern, för att släppa in frisk luft och skapa åtkomst till gröna ytor.

 

Fyra av dessa innergårdar innehåller glasklädda Atriumutrymmen, med öppna trappor som förbinder bottenvåningen med de övre kontorsvåningarna och en takträdgård. Dessa huvudtrappor finns på innergårdarna och fungerar både som utrymningsvägar och som orienteringshjälpmedel. På varje våningsplan når man först en loungedel som i sin tur kopplas samman med specifika kontorsytor. Detta skapar mötesplatser för raster och utbyte av kunskap och idéer i varje kontorsdel, medan de faktiska arbetslokalerna finns i tystare och mindre upptagna delar på varje våningsplan. Fördelen med detta är att det ger stor flexibilitet för olika användare över längre tid.

 

Huvudentrén och en matsal som är öppen för allmänheten nås från söder vid Niederkirchnerstrasse, som en förlängning av Abgeordnetenhaus. Från huvudentrén går man genom en stor utställningslokal till ett konferenscenter som finns mitt i byggnaden och är utformat som ett öppet utrymme som kombinerar konferenscentret, receptionsfunktionen och foajéområdet. Konferenscentret innehåller även ett bibliotek som är utformat kring en innergård och kan användas som alternativa arbetslokaler för utveckling av ”nya arbetssätt”.


Byggnadens fasad inspireras av den varierande tätheten hos trädkronor, som en del av en mångfacetterad hållbarhetsstrategi baserad på enkel teknik, med syfte att visa hur man kan minska CO2-avtrycket i byggnaden i framtiden och samtidigt förbättra komforten för byggnadens användare.

 

Kund:
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), företrädda av Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)


Användare:
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) (Förbundsministeriet för miljö, naturvård och kärnkraftsäkerhet), Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI), (Förbundsministeriet inrikesfrågor, byggnation och samhälle), Abgeordnetenhaus.

 

Byggkostnad:
146,4 miljoner euro

 

Yta:
51 000 m² golvyta brutto

 

Läs mer

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter