C.F. Møller Architects vinner stort sjukhusprojekt i Finland - C.F. Møller. Photo: TAYS
 C.F. Møller Architects vinner stort sjukhusprojekt i Finland - C.F. Møller. Photo: Mew
5.1.2021

C.F. Møller Architects vinner stort sjukhusprojekt i Finland

I samarbete med finska konsulter, får C.F. Møller Architects uppdraget att genomföra en utbyggnad på 160 000m² av Tays centralsjukhus i Tammerfors, Finland.

 

Tammerfors universitetssjukhus tillhandahåller varje år krävande och specialiserad behandling till nästan en miljon finländare inom nästan varje medicinsk specialitet, från akutvård till rehabilitering av patienter. Majoriteten av patienterna behandlas på Tays centralsjukhus i Tammerfors, men sjukhuset behöver moderniseras för att kontinuerligt kunna säkerställa effektiv vård och optimala arbetsförhållanden för personalen.

 

C.F. Møller Architects har vunnit projektet att modernisera sjukhuset i samarbete med ett team under ledning av HTJ Ltd, ett av Finlands ledande byggkonsultföretag. Som internationellt designföretag kommer C.F.  Møller Architects att samarbeta med några av de mest kända lokala arkitektbyråerna, för att se till att Tammerfors universitetssjukhus får ett helt nytt, modernt sjukhuskomplex som kommer att tillfredsställa behovet av en framtidssäkrad sjukhusstruktur och en arkitektur som stödjer patienternas läkande och ger personalen goda arbetsvillkor. Detta uppnås med hjälp av ett välkomnande sjukhus, med fokus på bland annat enkelbäddsrum och patientfokuserade processer.

 

Projektet kommer att genomföras över en period av tio år och börjar med en ny översiktsplan som kommer att ligga till grund för de påföljande etapperna. Arbetet beräknas inledas i början av 2021.

I och med detta projekt kommer C. F.   Møller Architects att fortsätta tillämpa och bredda sin specialiserade och evidensbaserade metod (även kallat ”Healing Architecture”) och erfarenheter från andra stora sjukhusprojekt på de europeiska marknaderna.

 

– Vi märker ett stort intresse för våra sjukhusprojekt. Inte minst Århus universitetssjukhus, Akershus universitetssjukhus i Oslo, och akut- och infektionskliniken i Malmö har banat vägen för stora sjukhustävlingar i Europa, säger arkitekt och delägare Klavs Hyttel och tillägger:

– Vårt förhållningssätt till sjukhusarkitektur har sin grund i våra skandinaviska rötter och värderingar ​som sätter människan i fokus, i kombination med evidensbaserad arkitektur. Detta tillvägagångssätt skapar humana och smarta sjukhus, och vi är både glada och mycket stolta över att detta projekt ger oss möjlighet att förverkliga detta i ett finskt sammanhang.

 

Press Release from Tays

The new psychiatric clinic at Tampere University Hospital, a building to support patients’ healing process and the staff’s work environment – a beneficial environment for the good of all. - C.F. Møller Architects vinner stort sjukhusprojekt i Finland - C.F. Møller. Photo: C.F Møller Architects & Aihio Arkkitehdit Oy

Expertkunnande inom hälso- och sjukvård

 

C. F. Møller Architects håller redan på med bygget av ett nytt psykiatriskt sjukhus för Tammerfors universitetssjukhus. Det projektet vann man i samarbete med finska Aihio Arkkitehdit Oy år 2017. Dessutom arbetar hälso- och sjukvårdsexperterna från C.F.  Møller Architects för närvarande bland annat på en utbyggnad av Danderyds sjukhus i Stockholm, en utökning av både börsnoterade RWTH Aachen Universitetssjukhus och Städtisches Klinikum Braunschweig i Tyskland, samt två psykiatriska sjukhus i London.

 

Gruppen bakom Tammerfors universitetssjukhus består av C.F.   Møller Architects och:

 • Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
 • Raami Arkkitehdit Oy
 • Arkitektkontor Tähti-Set Oy
 • Arkitekter Kontukoski Oy
 • UKI Arkkitehdit Oy
 • Aihio Arkkitehdit Oy
 • A-Ingenjörer
 • Insinööritoimisto AX-LVI Oy
 • Granlund Tammerfors Oy
 • Delfoi Oy
 • Projektivisio Oy
 • Granlund Oy

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter