Fernbahnhof Hamburg-Altona Utenomhusområdet - Tävling om stadsrum vinns i Hamburg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fernbahnhof Hamburg-Altona utenomhusområden - Tävling om stadsrum vinns i Hamburg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
7.11.2022

Tävling om stadsrum vinns i Hamburg

C.F. Møller Architects har valts ut för att utforma stadsrummen runt den nya tågstationen i Hamburg-Altona, Tyskland, som också är ritad av C.F. Møller Architects.

 

Tre team bjöds in för att tävla om de offentliga rummen som omger de nya fjärrtågen i Hamburg-Altona och C.F. Møller Architects har nu tillkännagivits som vinnare. Vinsten följer på en tidigare vinst med förslaget till den nya tågstationen och garanterar en perfekt relation mellan byggnader och landskap, vilket C.F. Møller är kända för.

Julian Weyer, C.F. Møller Architects - Tävling om stadsrum vinns i Hamburg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

"Vi är mycket nöjda med den här vinsten eftersom integrerad design, där vi ser landskap och byggnader som en enhetlig helhet, är en stor del av vårt DNA. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med kundteamet Procom och Haspa PeB samt Deutsche Bahn och Hamburgs stad", säger Julian Weyer, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.

Fernbahnhof Hamburg-Altona utenomhusområden - Tävling om stadsrum vinns i Hamburg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Gröna och sammanhängande stadsrum
Uteplatserna och det främre torget vid den nya tågstationen i Hamburg-Altona är en viktig del av kvalitetsstrategin för den storskaliga omvandlingen av stadsdelen, och ger möjlighet att återknyta och stärka stads- och grönområden som tidigare var åtskilda av infrastruktur.


De urbana ytorna ansluter sömlöst till stationens inre passager och skapar synliga adresspunkter för de stora nya anläggningar som utgör stationskomplexet: ett hotelltorn, ett kontorstorn, detaljhandel och gastronomi. Samtidigt blir det främre torget en central punkt i den större områdesförnyelsen, som omfattar ett konserthus, en idrottsstadion, kreativa arbetsplatser och bostäder.

Fernbahnhof Hamburg-Altona utenomhusområden - Tävling om stadsrum vinns i Hamburg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Biologisk mångfald och hantering av dagvatten
Utformningen är främst formad av de intensiva flödena i och runt stationen, i kombination med hållbarhetsfunktioner som en stärkt lokal biologisk mångfald. Samt integrerad dagvattenhantering på och under ytorna och prioritering av cyklister och fotgängare. Täta och varierade trädplanteringar som ger färgklickar som skiftar med årstiderna, strukturerar de enkla och kontinuerliga "golven" på torget och innehåller platser för att sitta, gastronomi och lokala evenemang som marknader och konserter. Platsens topografi har gjorts till en fördel genom att kombinera full tillgänglighet med sittande trappor och diskret zonindelning.


"Konstruktionen är exakt rätt svar på den mångfacetterade miljön i Diebsteich. Balansgången mellan rekreationsutrymme och transitutrymme är briljant löst: många träd, många bänkar och stor rörelsefrihet för människor. En trevlig idé är att ge liv och färg åt stadsbilden genom olika trädslag", säger Franz-Josef Höing, Chief Building Director vid Hamburgs stad.

 

 

Projektbeskrivning
Procom Invest
Fernbahnhof Hamburg-Altona

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter