Folkehuset VØ, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects transformerar före detta skola till ett folkets hus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Folkehuset VØ, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects transformerar före detta skola till ett folkets hus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
26.5.2023

C.F. Møller Architects transformerar före detta skola till ett folkets hus

C.F. Møller Architects, i samarbete Folkehuset VØ, presenterar planerna för ett framtida fyrprojekt som syftar till att stärka turismen och berika det lokala kultur-, närings- och vardagslivet i den danska kuststaden Vorupør.

 

Vorupør är en liten stad på den danska västkusten med cirka 600 invånare och mer än 10 000 besökare i genomsnitt varje dag under sommarmånaderna. Området är känt för att vara en ”hot spot” för surfare, Cold Hawaii. I centrum av staden ligger en före detta grundskola, vars tre byggnader nu används av stadens entusiaster som ett gemensamt kontor, fitnesscenter, gratis barnomsorg och medborgarhus. Byggnaderna saknar idag en tydlig sammanhållning och är inte välkomnande för stadens övriga invånare och besökare, vilket begränsar skapandet av samhällen. Projektet omvandlar grundskolan till Folkehuset VØ (Folkets hus) - en ny samlingsplats för medborgare och turister med arkitektoniska referenser till de lokala fyrtornen och en viktig ledstjärna för utvecklingen av det lokala samhället.

Jens Rex, Head of Landscape & Urbanism - C.F. Møller Architects transformerar före detta skola till ett folkets hus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Silas Andersen

– Den befintliga byggnaden begränsar skapandet av gemenskaper, och vi ser en stor potential för en ny levande byggnad med aktiviteter för hela staden – ett fyrtorn för gemenskap och kreativ utveckling. Projektet omvandar den gamla skolan till en ny samlingsplats för lokalbefolkningen och turister, och stöder en miljö där turismen bidrar till den lokala utvecklingen på lokalbefolkningens villkor, säger Jens Rex, Head of Landscape & Urbanism på C.F. Møller Architects.

Folkehuset VØ, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects transformerar före detta skola till ett folkets hus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Fyrtorn på den danska västkusten


Den arkitektoniska lösningen är inspirerad av kustområdets unika kvaliteter och kombinerar sensualitet, funktionalitet och lokal historia. Förutom ombyggnaden av skolan omfattar projektet en ny tillbyggnad som fungerar som ett fyrtorn och skapar en välkomnande och öppen plats som signalerar Vorupør som en bra plats att bo på och besöka, med utrymme för sociala, kulturella och arbetsrelaterade aktiviteter för människor i alla åldrar.


Tornets fasad består av ett transparent material som ger unik belysning och bjuder in takfönster in i byggnaden i ett högt atriumutrymme. Utrymmet kan användas för olika aktiviteter, till exempel konstutställningar och kulturevenemang. Byggnaden har en trappa som leder till en utsiktsplattform högst upp, varifrån besökarna kan njuta av panoramautsikten över Thy nationalpark. Den konstnärliga detaljen i användningen av transparant material och ljusinsläppet bidrar till byggnadens unika estetik och symbolik som en fyr i både konkret och bildlig bemärkelse.

C.F. Møller Architects transformerar före detta skola till ett folkets hus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Ett autentiskt folkets hus


Folkehuset VØ har skapats med stort engagemang från de lokala medborgarna, användarna, turist- och näringslivsorganisationerna. Medborgarmöten och workshops har anordnats med olika intressenter för att säkerställa att projektet återspeglar behoven och önskemålen i det lokala området. Dessa aktiviteter har skapat en stark känsla av delaktighet i lokalsamhället och ett brett stöd för projektet. Att bygga vidare på de befintliga kvaliteterna och se till att gemenskap och nätverk kan utvecklas mellan de människor som använder platsen har lett till en stark förankring i lokalsamhället och ett brett stöd för projektet. Projektet tillför därmed mervärde till det lokala området genom att ge nytt liv åt den gamla skolan och skapa en multifunktionell, tillgänglig och välkomnande byggnad som kan berika både lokalbefolkningen och besökare.


Folkehuset VØ stöder generellt "Den nationella strategin för hållbar tillväxt i dansk turism", som syftar till att säkerställa att turismen skapar värde för det omgivande samhället, "Utvecklingsplan för västkusten" som syftar till att skapa attraktiva destinationer och "Strategisk fysisk utvecklingsplan för Klitmøller och Vorupør", eftersom Folkehuset VØ är en investering i kultur- och fritidsupplevelser som skapar ett möte mellan det autentiska lokala och tillväxtskapande turism.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter