Coronasäkrat digitalt samråd om 3.000 bostäder i Norrköping - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
15.7.2020

Coronasäkrat digitalt samråd om 3.000 bostäder i Norrköping

Himmelstalundsstaden i Norrköping, är ett stadsutvecklingsprojekt där C.F. Møller Architects tillsammans med Slättö Förvaltning, skapar en ny stadsdel vilken kombinerar hälsa och aktivitet med en hållbar omvandling av ett gammalt industriområde. Under sommaren håller kommunen ett digitalt, pandemianpassat, samråd där C.F. Møllers illustrationer ger medborgarna ett visuellt underlag att ta ställning till.
Coronasäkrat digitalt samråd om 3.000 bostäder i Norrköping - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Himmelstalundsstaden är ett av Norrköpings kommande stora stadsutvecklingsprojekt, en ny stadsdel som har allt. I ett centralt läge, med närhet till såväl stadskärnan som de rekreativa miljöerna runt Himmelstalundsområdet, skapas en ny stadsdel som kombinerar hälsa och aktivitet med en hållbar omvandling av ett gammalt industriområde. Här blandas kultur, bostäder, rekreation och arbetsplatser, med ny arkitektur och industriromantik.

 

– I stadsutvecklingsprojekt är det bra när vi som arkitekter får möjlighet att vara med från början, som i projektet Himmelstalundsstaden. Det är särskilt viktigt i det här uppdraget, där stora delar av vårt arbete handlar om att hitta lösningar för att bevara och utveckla platsens existerande värden, säger Mårten Leringe, VD och arkitekt på C.F. Møller Architects. Han fortsätter: – Sedan har det under den rådande pandemin varit intressant att se hur corona tvingar oss att tänka i nya digitala banor och till snabba anpassningar, såsom med sommarens digitala samråd.

 

Transformation från industri till kultur
Äldre industribyggnader och existerande naturvärden tillvaratas och bakas in i den nya helheten. På så sätt finns platsen historia bevarad och kan läsas i den nya strukturen. Gamla byggnader får program som passar deras förutsättningar. En lagerhall blir en ny multisport-hall. En kontorsbyggnad blir en skola. Och gamla industrilokaler blir parkering och handelsytor. Parkeringsytor omvandlas till torgplatser för människor. Och som kronan på verket behålls den fina gamla tegelskorstenen som står placerad intill ett nytt torg – Televisionstorget. Tillsammans blir torn och torg, entrén in till Norrköpings nya stadsdel – Himmelstalundsstaden.

 

Energisnåla hus
Hållbarhetstänk ska genomsyra Himmelstalundsprojektet med energisnåla hus och byggmetoder.
C.F. Møller Architects är också arkitekterna bakom Sveriges högsta träbyggnad Kajstaden Tall Timber Building i Västerås. Den nio våningar höga byggnadens alla delar utgörs av korslimmat trä, vilket inkluderar väggar, bjälklag, balkonger samt hiss- och trapphusschakt. Dessutom är kontoret kända för Copenhagen International School i Köpenhamn, vars fasad är täckt av 12.000 solcellspaneler, som gör skolan delvis självförsörjande med energi.

 

Hela projektet beräknas vara klart 2035
Ansvarig arkitekt: C.F. Møller Architects
Uppdragsgivare: Slättö Förvaltning AB
Byggaktör: PEAB
Omfattning: 200 000 m²

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter