Campus Großhadern am Klinikum der Universität München - C.F. Møller Architects och HENN vann den internationella tävlingen om utformningen av LMU-sjukhuset i Großhadern - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / HENN
Campus Großhadern am Klinikum der Universität München - C.F. Møller Architects och HENN vann den internationella tävlingen om utformningen av LMU-sjukhuset i Großhadern - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / HENN
15.2.2021

C.F. Møller Architects och HENN vann den internationella tävlingen om utformningen av LMU-sjukhuset i Großhadern

C.F. Møller Architects och HENN har vunnit första pris i tävlingen om Ludwig Maximilian-universitetets nya universitetssjukhus-campus i Großhadern. Arkitekternas bidrag utsågs av en enhällig jury till segrare i konkurrens med 17 andra planeringsteam. För detta nya campus planerar de en fullständig omvandling av det befintliga byggnadskomplexet till en grön, sammanbunden och inbjudande miljö för framtidsanpassad sjukvård, forskning och undervisning.

 

”Att juryn enhälligt föredrog bidraget från ARGE HENN | C.F. Møller Architects München/Århus gör detta till ett ytterst välförtjänt förstapris. Förslaget till utformning uppfyller helt och fullt de höga förväntningarna på funktionalitet, etapper i byggprojektet, lönsamhet och teknisk genomförbarhet. Arbetet ger en robust struktur med tillräckligt utrymme för framtida justeringar och utveckling i den fortsatta bearbetningen, utan att det grundläggande konceptet går förlorat. Samtidigt kan förslaget, genom sin utvändiga och invändiga utformning med färg- och materialkoncept, ge patienter, besökare och medarbetare just den behagliga miljö med människan i fokus som behövs i en sjukhusbyggnad”, det säger Markus Hammes, frilansarkitekt, medlem i BDA (tyska arkitektförbundet) och juryns ordförande

 

Press Release LMU Klinikum

C.F. Møller Architects och HENN vann den internationella tävlingen om utformningen av LMU-sjukhuset i Großhadern - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / HENN

Det största offentliga byggprojektet i Bayern
Campus Großhadern är en del av universitetssjukhuset vid Ludwig Maximilian-universitetet (LMU), en av de ledande medicinska institutionerna både nationellt och internationellt. Nybyggnationen omfattar totalt sex nya kliniska centra, och är det största offentliga byggprojektet i Bayern sedan sjukhuset byggdes under 1960- och -70-talen. Den aktuella planeringstävlingen handlar om den första fasen i det storskaliga projektet, där tre centra (hjärt-, lung- och kärlcentrum, onkologicentrum och nya diagnoscentrum) ska byggas på en total yta på cirka 70 000 m². Denna första byggetapp utgör cirka 60 procent av den totala byggvolymen för det nya sjukhuset, och finansieras med runt en miljard euro av förbundslandet Bayern. I senare byggfaser tillkommer ett mag-, bäcken- och transplantationscentrum, ett huvudcentrum och ett muskel- och skelettcentrum samt ytterligare anläggningar för forskning, undervisning och logistik.

 

-Vi är mycket stolta över att bli utsedda till segrare och ser fram emot att fortsätta arbeta med HENN och resten av teamet samt med LMU. Tillsammans skapar vi en ny byggnad och ett campus som uppfyller de krav som ställs på ett universitetssjukhus rustat för framtiden, samtidigt som vi förbättrar stadsbilden utifrån principerna om Healing Architecture och fokus på människan, säger Klavs Hyttel, arkitekt och partner hos C.F. Møller Architects.

C.F. Møller Architects och HENN vann den internationella tävlingen om utformningen av LMU-sjukhuset i Großhadern - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / HENN

Grönområden och hög trivselfaktor
Även om medicinsk toppkvalitet självklart står i centrum, är det parken som är det centrala motivet i designförslaget. Här möts besökare, patienter, akademisk personal och studenter. Sammanflätningen av parken, områdets lunga, och huvudgatan, sjukhusets logistiska hjärta, är det som gör denna översiktsplan så speciell. Genom planteringar på taket över huvudgatan och många terrasser på insidan vävs naturliga element genomgående in i sjukhusets strukturella centrum. Landskapskonceptet är avsett att utveckla atmosfärisk mångfald och främja patienternas välbefinnande och återhämtning. Denna idé bygger på en grundläggande princip för samtida sjukvårdsarkitektur: Människan i fokus.

C.F. Møller Architects och HENN vann den internationella tävlingen om utformningen av LMU-sjukhuset i Großhadern - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / HENN

En modulär och öppen byggnadshelhet med mänsklig ton
De befintliga byggnaderna kommer successivt att rivas efter att den första byggfasen slutförts, och ge plats för en sammanhängande och inbjudande byggnadshelhet. En lägre silhuett, anpassad till omgivande stadsbebyggelse, förvandlar den nuvarande enhetliga ”vårdfabriken” till ett varierat, urbant och mänskligt sjukhusområde. Hela den nya jätteanläggningen består av moduler som, trots det effektiva utnyttjandet av områdets yta, ändå ger ett öppet och tillgängligt intryck. Den modulära översiktsplanen kan utan problem utökas vid behov, vilket ger ett campus med hög grad av flexibilitet och hållbarhet. Innergårdar, terrasser och trädgårdar ger maximal naturkänsla och förbättrar ventilationen, vilket ger en hög trivselkänsla.

 

Det extrema samarbetsviljan hos C.F. Møllers Architects och HENNs medarbetare och hos olika fackexperter gör denna extraordinära utformning av morgondagens medicin möjlig. Den genomtänkta grundstrukturen bidrar till flexibilitet och breda användningsmöjligheter, och främjar utbyte och kommunikation. Dessutom är integreringen av naturen som ett kurerande element liksom den ekologiska hållbarheten av särskild betydelse för oss. De nya tankesätten kommer att ha en märkbart positiv inverkan på varje patients vistelse, och ta arbetsvillkoren inom vård och forskning och därmed vårdens kvalitet till en ny nivå. Vi ser fram emot att bygga vidare på de idéer och koncept vi gemensamt utvecklat för utformningen av framtidens universitetssjukhus”, säger Marcus Fissan, partner hos HENN.

C.F. Møller Architects och HENN vann den internationella tävlingen om utformningen av LMU-sjukhuset i Großhadern - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / HENN

Tydlig översiktsplan för en högkvalitativ anläggning
I fokus för översiktsplanen står korta avstånd, tydlig orientering och inbjudande design. Nybyggnationen för LMU-sjukhuset vid Campus Großhadern omfattar totalt sex nya kliniska centra. Onkologienheten och byggnaden för forskning och undervisning är placerade i den östliga respektive västliga änden av huvudgatan vilken fungerar som den viktigaste länken mellan alla medicinska centra. Vinkelrätt mot denna huvudgata öppnar det väl tilltagna entréområdet upp sig, och ger ett högklassigt intryck av anläggningen.

 

Nya Campus Großhadern utmärker sig genom maximerad trivselkänsla tack vare framhävda grönområden och rikligt ljusinfall, samt ett koncept med korta avstånd och modulär layout som kan vidareutvecklas omkring sjukhuset när behov uppstår.

 

 

Projektinformation

Arkitekter
C.F. Møller Architects och HENN


Tävling
Första pris


Byggherre
Förbundslandet Bayern


Konsulter
HT Hospitaltechnik Planungsgesellschaft
Klett Ingenieure
Wetzel & von Seht
HHP Nord/Ost
Büro Heinekamp
SINAI, Gesellschaft von Landschaftsarchitekten Berlin
AW Faust


Ort
München


Yta
140 000 m² golvyta brutto, fas 1.
280 000 m² golvyta brutto, fas 1–4.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter