HAFUN, Hamburg University, C.F. Møller Architects - Vinner tävling om nytt forskningscentrum - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
HAFUN, Hamburg University, C.F. Møller Architects - Vinner tävling om nytt forskningscentrum - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
24.2.2023

Vinner tävling om nytt forskningscentrum

C.F. Møller Architects vinner tävling om Hamburgs universitets nya forskningsbyggnad HAFUN i Science City Hamburg Bahrenfeld, Tyskland.

 

Planeringen av den nya forskningsbyggnaden HAFUN i Science City Hamburg Bahrenfeld kan börja: Fredagen den 24 februari avslöjade vetenskapssenator Katharina Fegebank den vinnande designen av C.F. Møller Architects för det ambitiösa nya banbrytande forskningscentret.


HAFUN står för Hamburg Fundamental Interactions Laboratory. Det är här som forskare från Hamburgs Universitets Cluster of Excellence Quantum Universe kommer att arbeta och forska i framtiden, med spännande frågor som vad mörk materia är och hur har den uppstått? Den nya forskningsbyggnaden byggs i den framväxande Science City Hamburg Bahrenfeld, i direkt anslutning till Hamburgs universitets senaste fysikbyggnader: HARBOR och CHYN. Utmärkt forskningskompetens inom fysik kommer således att samlas i Science City Hamburg Bahrenfeld, för att möjliggöra nära nätverk på plats och skapa bästa möjliga användning av synergierna mellan deras forskningsområden.


Hård vetenskap i en attraktiv miljö
Den nya HAFUN-byggnaden kommer att bli ett landmärke för Science City campus som kommer att hysa både högteknologiska underjordiska laboratorieanläggningar och öppna miljöer för kunskapsdelning och kommunikation.
Ett landmärke för Science City Bahrenfelds forskningscampus i Hamburg. Två forskningscenter samlas under ett tak, som rymmer både högteknologiska underjordiska laboratorier och öppna miljöer för kunskapsutbyte och spridning av kunskap.

Det nya forskningscampus Science City Bahrenfeld i Hamburg kommer att bli ett kompetenscentrum för hela Tyskland och Europa. HAFUN kommer att vara en nyckelkomponent, som sammanför två forskningscentrum och tillhandahåller lokaler med öppna miljöer för kontor, mötesplatser och konferenser samt delvis underjordiska laboratorier med extremt känslig utrustning för forskning om bland annat kvantfysik, kosmisk strålning och gravitationsvågor, som kräver fullständig avskärmning från interferens och vibrationer.


Byggnaden består av två atriumbyggnader som är sammanlänkade med ett hörn i varje volym. Detta skapar en byggnadsgeometri som liknar en dubbel slinga, som med en enhetlig fasad ger en igenkännbar och ikonisk byggnad som i kombination med sin landskapsdesign anpassar sig till sin omgivning. Byggnaden trappas ner med gröna takträdgårdar mot bostadsbebyggelsen i söder och öppnar sig mot det befintliga campuset i väster. De sammankopplade volymerna skapar vinklar för utomhusliv runt byggnaden med gröna terrasser och trädgårdar som smälter samman med volymernas innergårdar och verkar öppna och välkomnande. Här är byggnadens ingång centralt placerad där de två gårdsbyggnaderna möts.

 

Rationell struktur med sociala knytpunkter
Ankomstområdet består av en generös foajé som förlängs med en elegant spiraltrappa till takterrasserna, där besökarna lätt kan komma till ett observatorium och undervisningslokaler utomhus. Länken mellan de två volymerna utgör byggnadens hjärta, där ett centralt beläget atrium skapar ett socialt centrum. Konferensutrymmena ligger i ett attraktivt hörn på gatunivå, där det inre utrymmet kan utökas med innergårdsutrymmen. Dagsljus, ljusa interiörer och träpaneler skapar en behaglig atmosfär och har en ljudabsorberande effekt i atriumet, kontoren och de rymliga korridorerna med loungeområden. Byggnadens interiör bygger på en rationell och flexibel struktur med tonvikt på öppenhet och mötesplatser som uppmuntrar till kunskapsutbyte och samarbete.

Julian Weyer, C.F. Møller Architects - Vinner tävling om nytt forskningscentrum - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

Rationell struktur med sociala knytpunkter
Ankomstområdet består av en generös foajé som förlängs med en elegant spiraltrappa till takterrasserna, där besökarna lätt kan komma till ett observatorium och undervisningslokaler utomhus. Länken mellan de två volymerna utgör byggnadens hjärta, där ett centralt beläget atrium skapar ett socialt centrum. Konferensutrymmena ligger i ett attraktivt hörn på gatunivå, där det inre utrymmet kan utökas med innergårdsutrymmen. Dagsljus, ljusa interiörer och träpaneler skapar en behaglig atmosfär och har en ljudabsorberande effekt i atriumet, kontoren och de rymliga korridorerna med loungeområden. Byggnadens interiör bygger på en rationell och flexibel struktur med tonvikt på öppenhet och mötesplatser som uppmuntrar till kunskapsutbyte och samarbete.


– Forskning i världsklass behöver innovativ design som möjliggör nya sätt att frigöra den kreativa potentialen, med arkitektur som främjar närmare kontakter och kreativitet mellan kollegor, forskargrupper och samhället i stort, där stora hjärnor kan dela idéer över en kopp kaffe lika lätt som i labbet. Vår design visar en stimulerande, transparent arkitektur där byggnader och landskap förvandlar platsen till en levande del av campuset, som kan uttrycka Science Citys vision – främja innovation och locka till sig talanger”, säger Julian Weyer, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.

HAFUN, Hamburg University, C.F. Møller Architects - Vinner tävling om nytt forskningscentrum - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

HAFUN: Hamburg Fundamental Interactions Laboratory
I Science City Hamburg Bahrenfeld kommer den nya forskningsbyggnaden "Hamburg Fundamental Interactions Laboratory (HAFUN)" att ytterligare utöka de utmärkta forskningsvillkoren för fysikerna vid Hamburgs universitet och deras samarbetspartners. På så sätt främjas spetskompetensklustren på ett hållbart sätt. Nio arbetsgrupper från avdelningen för fysik vid Hamburgs universitet kommer att bedriva forskning på ca 6 200 kvadratmeter nettogolvyta. Vid institutionen för fysik utgör området en av de tre forskningsfokuspunkterna med sammanlagt 18 professurer. Byggnaden realiseras av Sprinkenhof GmbH på uppdrag av myndigheten för vetenskap, forskning, jämlikhet och distrikt (BWFGB) i en hyresgäst- och hyresvärdarmodell.


– Efter att Sprinkenhof redan har genomfört projekten CHYN och HARBOR i Science City Hamburg Bahrenfeld ser vi fram emot att ytterligare konkretisera planerna för den nya byggnaden HAFUN för experimentell forskning inom fysik vid universitetet i Hamburg. I C.F. Møller Architects har vi hittat en partner för denna nya, utmanande realiseringsuppgift och vi ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt samarbete med de berörda parterna, säger Martin Görge, verkställande direktör för Sprinkenhof.


Cluster of Excellence Quantum Universe
Syftet med Cluster of Excellence Quantum Universe är att utforska sambanden mellan massa och gravitation i gränssnittet mellan partikelfysik och kosmologi för att lösa den nuvarande motsättningen mellan partikelfysikens standardmodell och kosmologins standardmodell genom en gemensam fysikalisk förklaring. Förutom teoretiskt arbete är nya experiment nödvändiga för att besvara denna fråga. Själva HAFUN-byggnaden kommer att fungera som ett mätinstrument för forskning om gravitationsvågor och kosmisk strålning.

 

Projektbeskrivning
Universität Hamburg
Sprinkenhof
Hamburg

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter