C.F. Møller Architects vinnare i internationell tävling för ett ministerium i Tyskland - C.F. Møller. Photo: Beauty & the Bit
C.F. Møller Architects vinnare i internationell tävling för ett ministerium i Tyskland - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
16.9.2020

C.F. Møller Architects vinnare i internationell tävling för ett ministerium i Tyskland

I december 2019 utsågs C.F. Møller Architects till delad vinnare i den internationella tävlingen gällande utbyggnaden av det tyska ministeriet för miljö, naturskydd och kärnsäkerhet i Berlin (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, BMU). Nu har den skandinaviska firman utsetts till slutlig vinnare.

 

Det var 76 firmor som ansökte om att förkvalificeras och totalt valdes 25 arkitektfirmor – 23 tyska, en schweizisk och en dansk – ut till att lägga fram ett konkret förslag om hur utbyggnaden av det tyska miljöministeriet i Berlin-Mitte ska se ut. C.F. Møller Architects utsågs därefter till delad vinnare i tävlingen. Den andra utnämnda vinnaren var JSWD Architekten från Köln. De båda firmorna färdigställde sedan sina förslag, och C.F. Møller Architects har nu utnämnts till slutlig vinnare i tävlingen.

 

– Att vinna den internationella tävlingen om ett så viktigt projekt i centrala Berlin är både en stor ära och ett stort erkännande av de värderingar och kvaliteter vi vill tillföra inom stadsutveckling och arkitektur generellt, säger Julian Weyer, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects och projektansvarig tillsammans med sin arkitektkollega Michael Kruse, även han partner i företaget.

C.F. Møller Architects vinnare i internationell tävling för ett ministerium i Tyskland - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Grönt flaggskepp i Berlin
Den 50 000 m2 stora utbyggnaden av ministeriet kommer att ligga på en trekantig byggtomt omgärdat av två befintliga byggnader och byggnaden ska uppfylla osedvanligt höga krav på hållbarhet och utomhusfaciliteter mitt i centrala Berlin. Det har C.F. Møller omsatt i en byggnad i trä och natursten med solceller integrerade i fasaden, med fokus på dagsljus och gröna gemensamma ytor som en ny och dynamisk nytolkning av den befintliga byggnadskroppen.

 

– Vi har i detta projekt strävat efter att uppnå balans och synergi mellan tradition och innovation. Vårt projekt utgår från Berlins stads- och byggnadskultur, som både respekteras och kompletteras med ett innovativt förslag på framtidens hållbara arkitektur, säger Julian Weyer.
Utgångspunkten är den klassiska och funktionella kontorsutformningen, som har optimerats i fråga om dagsljus, naturlig ventilation och byggnadsgeometri i syfte att skapa utmärkta dagsljusförhållanden och utsikt från kontorslokalerna. Byggnaden öppnar upp mot den omgivande staden och omfamnar den gröna innergården via en grenliknande struktur så att frisk luft kan komma in och medarbetarna kan komma ut till grönområdena.

 

– Vi har med inspiration från naturens logik och klarhet skapat ett arkitektoniskt grepp med en solid bas med en tydlig koppling till den urbana kontexten samt en levande och dynamisk byggnadsstruktur som – liksom ett träd – öppnar upp sig mot ljuset och ger ett utåtriktat och inbjudande intryck samt skapar attraktiva och flexibla ramar för framtidens arbetsplats, säger Michael Kruse

 

Grön och hållbar
Två atrium i glas och öppna trappor fungerar som knutpunkter i byggnaden och förbinder kontorsvåningarna samt en gemensam takträdgård. På varje våning finns det loungeområden i varje kontorsdel som skapar mötesplatser för pauser och för utbyte av erfarenheter och idéer. Ett konferenscenter och ett bibliotek på bottenvåningen har utvecklats för att även fungera som en alternativ arbetsplats i syfte att skapa nya sätt att arbeta. Detta ger stor flexibilitet, som med tiden kan tillgodose olika användarbehov.

 

Byggnadens fasader är också gjorda av trä och inspirerade av trädkronors varierande täthet som en del av en mångsidig, lågteknologisk hållbarhetsstrategi för att minska koldioxidavtrycket och förbättra upplevelsen för användarna. Genom att integrera solpanelerna med fasaden på den ena byggnaden frigörs taket på den andra som då kan användas till en stor, grön takträdgård, vilken tillsammans med de gröna innergårdarna understryker ministeriets miljöambitioner och dess positiva bidrag till stadens utveckling.

 

Vi är övertygade om att projektet kommer att främja utvecklingen av innovativ, hållbar och socialt ansvarsfull arkitektur, något vi tror mycket starkt på och gärna vill bidra med, säger Michael Kruse.

 

C.F. Møller Architects i Berlin
Den vunna tävlingen är ett led i C.F. Møllers strategiska arbete med att etablera sig på den tyska marknaden, vilket bland annat har inneburit att firman har öppnat ett kontor i Berlin under 2019. Kontoret leds av Heiko Weissbach. Utöver arbetet med BMU arbetar C.F. Møller i Tyskland även med projekt inom bostadsbyggande, masterplanering, huvudkontor och universitetsområden samt hälso- och sjukvård. Arbetet sker vanligen i samarbete mellan det tyska kontoret och de danska kontoren. Det ger nordiska värderingar och traditioner anpassade efter tysk kontext och tyska byggnadskrav.

 

BMU
BBR
Projektbeskrivning
Media Kit

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter