Aarhus Blueline, C.F. Møller Architects - Ett nytt landskapskoncept i Danmark förbättrar den biologiska mångfalden - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Aarhus Blueline, C.F. Møller Architects - Ett nytt landskapskoncept i Danmark förbättrar den biologiska mångfalden - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
14.12.2022

Ett nytt landskapskoncept i Danmark förbättrar den biologiska mångfalden

C.F. Møller Architects presenterar det nya landskapskonceptet Aarhus Blueline för den södra piren i den nya hamnen i Aarhus, med stenrev, lagun och initiativ för biologisk mångfald samt bastioner för fiske, sport och fritid.

 

Aarhus Blueline är ett nytt landskapskoncept som kommer att bli en annorlunda blågrön fokuspunkt i Aarhus som också stärker livet under vattnet. Aarhus Blueline aktiverar den södra piren i den nya yttre hamnen i Aarhus, med en böjd pir som integrerar en lagun, utkiksplats och bastion för fiske, sport och fritid. Samt större undervattensstenrev som ökar den biologiska mångfalden, och som samtidigt kan göra hamnområdet mer tillgängligt och upplevelserikt.

Aarhus Blueline, C.F. Møller Architects - Ett nytt landskapskoncept i Danmark förbättrar den biologiska mångfalden - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Aarhus Blueline tar dig långt ut i bukten och ger dig chansen att se både havet och staden från en helt ny vinkel. På så sätt kan hamnen bidra till stadens rekreationsflöde, på samma sätt som floddalen, Marselisskogarna och Risskov idag ramar in staden längs vattnet.


Aarhus Blueline kommer att skapas av olika zoner med olika atmosfärer. Från den öppna och exponerade mullbiten till ett mer kuperat dynlandskap och en tätare planteringszon som ramar in området och skyddar det från industrihamnen med tätare och högre planteringar.

Julian Weyer, C.F. Møller Architects - Ett nytt landskapskoncept i Danmark förbättrar den biologiska mångfalden - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mike Hamborg

”Det speciella med Aarhus Blueline är att blå och gröna naturelement har smält samman. Å ena sidan rör man sig genom och i utkanten av ett kustlandskap som förenar det öppna dynlandskapet och det tätare planterade planteringslandskapet. Å andra sidan kan du gå ända ner till vattnet och utforska den marina miljön”, berättar Julian Weyer, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.

Aarhus Blueline, C.F. Møller Architects - Ett nytt landskapskoncept i Danmark förbättrar den biologiska mångfalden - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Förbindelser över piren

Genom att omsluta havet på baksidan av piren skapas en lagunbiotop som blir ett unikt resmål i Aarhus. Lagunen är tänkt som en plats där barn och familjer kan komma och stanna och få en bättre förståelse för livet under havet.


Ett antal olika bastioner inbjuder till olika program längs och över piren. Du kan utforska revet, stanna och njuta av utsikten över bukten, fiska och dyka. Bastionerna är byggda av betong som lutar inåt och anpassar sig till pirens nivå, vilket skapar mindre nischer. I slutet av piren finns ett nytt utsiktstorn i trä där besökarna kan klättra upp och uppleva Aarhus 360 grader runt om, och det kan också fungera som ett domartorn för seglingstävlingar.


"Det har varit viktigt för oss att ta hänsyn till stadens invånare i projektet. Detta är något som flera invånare i Aarhus har efterfrågat. Hamnområdet är för närvarande ett relativt begränsat område eftersom vi har strikta säkerhetskrav. Men i och med etableringen av yttre hamnen och Blueline har vi faktiskt möjlighet att öppna upp hamnen mer och erbjuda en ny rekreativ mötesplats för medborgarna", säger Thomas Haber Borch, CEO för Aarhus Havn.

 

Aarhus Blueline har skapats i samarbete med Aarhus Hamn, danska Naturskyddsföreningen, danska Sportfiskarförbundet, Aarhus universitet och Aarhus kommun.


Konceptet planeras att förverkligas som en unik del av en utvidgning av hamnen, kallad Yderhavnen (yttre hamnen) av Aarhus hamn, som väntar på planeringsgodkännande från Aarhus kommun.

 

Projektbeskrivning
Yderhavnen

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter