C.F. Møller och EFFEKT vinner arkitekttävlingen om nya SIMAC - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects & EFFEKT
27.2.2019

C.F. Møller och EFFEKT vinner arkitekttävlingen om nya SIMAC

Nya SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) blir framtidens maritima undervisningsinstitution i hamnen i Svendborg. Den öppna, flexibla och moderna utbildningsinstitutionen har designats av C.F. Møller Architects och EFFEKT.
C.F. Møller och EFFEKT vinner arkitekttävlingen om nya SIMAC - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects & EFFEKT
C.F. Møller och EFFEKT vinner arkitekttävlingen om nya SIMAC - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects & EFFEKT

År 2022 kommer de nya byggnaderna att stå klara för att utbilda framtidens ledare inom Danmarks maritima näringsliv och en rad andra innovativa yrken. Utöver nya SIMAC har det vinnande bidraget också utvecklat en omfattande plan för hur ett nytt område på Nordre Kaj, med bostäder och affärer, kan ta form. Här ingår ett konkret förslag för hur Kobberbækken åter kan öppnas upp, vilket skapar nya stadsnära grönområden och säkrar denna del av Svendborg mot framtidens mer extrema nederbörd.

 

Arkitekttävlingen genomfördes av SMUC Fonden (Fonden Svendborg Maritime Uddannelses-center), som är en stiftelse som syftar till att äga, utveckla och bygga nya SIMAC samt att förvalta fastigheter och byggnader i samarbete med SIMAC. Projektet har bland annat gjorts möjligt tack vare en betydande donation på 100 miljoner kronor från stiftelsen ”A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal”.

 

Vinnarprojektet för nya SIMAC signalerar öppenhet, flexibilitet och högt i tak
C.F. Møller Architects och EFFEKT har utsetts till slutliga vinnare av arkitekttävlingens fas 2. Juryn beskriver det vinnande förslaget som en stark utgångspunkt vid etableringen av den nya utbildningsinstitutionen och för kommunens fortsatta arbete med utvecklingen av Nordre Kaj.

 

Styrelseordförande Frederik Ejlers, SMUC Fonden, säger:
”Vi i juryn har uppskattat att C.F. Møller Architects och EFFEKT har presenterat en spännande och väldisponerad utbildningsinstitution som avspeglar SIMAC:s fokusområden och visioner om öppenhet och flexibilitet. Nya SIMAC kommer att framträda som ett fyrtorn på Nordre Kaj, och vinnarprojektets fina känsla för skala ger mjuka övergångar till andra stora byggnader och öppna ytor i hamnen. Kort sagt tror vi att det nya huset kommer att avspegla en kraftfull och energisk institution med högt i tak och stor uppfinningsrikedom.”


Borgmästare Bo Hansen (S), Svendborgs kommun, säger:
”Nya SIMAC är del av den blåa kant som bevarar och framtidssäkrar hamnen i Svendborg. Vi är glada över att ha fått ett konkret förslag till en översiktsplan för området vid Nordre Kaj, som ger utrymme för både bostäder och arbetsplatser. Vi får fin tillgång till hamnen. Den nya stadsdelens struktur och täthet påminner om gamla Svendborg. Och förslaget om att öppna upp Kobberbækken kommer att ge gröna förbindelser och nödvändigt skydd mot framtidens extrema nederbörd. Arbetet med att förverkliga visionerna i översiktsplanen är kommunens ansvar och kommer att vara ett viktigt fokusområde under de kommande åren.”

 

Direktör Jesper Bernhardt, SIMAC, säger:
”Vi ser fram emot att ta emot fartyg, maritima experiment och den senaste tekniken i hamnen. Med det nya ramverket stärker vi innovationen och affärsutvecklingen i området. Och vi kan tillgodose den ökande efterfrågan på sjöfartsutbildning. Nya SIMAC kommer att vara en mycket attraktiv plats att utbilda sig på, och vi kan stärka vår roll som ett maritimt kraftcentrum som kan attrahera och behålla talanger i Svendborg.”

 

En kombination av moderna undervisningsbyggnader och nya rekreationsmöjligheter för staden
Juryn lovordar det vinnande bidraget för deras lyhördhet och goda samarbetsförmåga i tävlingen. Detta bådar gott inför ytterligare samarbete med SMUC Fonden när nya SIMAC ska förverkligas, och med Svendborgs kommun i vidareutvecklingen av översiktsplanen för Nordre Kaj. 

 

Julian Weyer, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects, säger:
”Vi är jätteglada över att vårt förslag till nya SIMAC och översiktsplanen har tagits emot så väl. Nya SIMAC är en hyllning till hamnens distinkta arkitektur och maritima miljö – ett flexibelt och modernt hus som med öppna, obehandlade och robusta miljöer kan ligga till grund för samarbete. Utbildningsanstalten blir en integrerad del av staden och samspelar fint med nya gröna och rekreativa stadsmiljöer längs hamnen.”

 

Sinus Lynge, partner och arkitekt på EFFEKT, fortsätter:
”Visionen för nya SIMAC är att stärka sambandet mellan staden, Nordre Kaj och hamnen som helhet. Huset kan bli en milstolpe för omvandlingen av Svendborgs hamn, och fungera som en katalysator för både stadsliv, utbildning och nytt näringsliv i hamnen.”


Kontakt
Styrelseordförande Frederik Ejlers
Tel: +45 4068 4101
E-post: fe@bauherr.dk

 

Läs mer om nya SIMAC, tävlingen och juryns motivering:www.SMUC.dk

Länk till nedladdning av pressbilder:www.SMUC.dk/galleri

Läs mer om Svendborgs kommuns planer för hamnen:www.fremtidenshavn.dk

 


SMUC Fonden
Graaesvej 27
5700 Svendborg
CVR-nummer: 38439375

 

Bakgrund

Arkitekter:
Nya SIMAC och översiktsplanen för Nordre Kaj har tagits fram av C.F. Møller Architects och EFFEKT Arkitekter med C.F. Møller Architects som ansvarig konsult.


C.F. Møller Architects har bland annat stor erfarenhet av skol- och undervisningsbyggnader samt översiktsplaner och stadsdelsprojekt, både i Danmark och utomlands.


EFFEKT har stor erfarenhet av att leda komplexa stadsutvecklingsprojekt och vann också tävlingen om att konkretisera ”Fremtidens Havn” – Svendborg kommuns klimatsäkrings- och stadsutvecklingsprojekt för hela Svendborgs hamn.

 

Byggnaden:
Nya SIMAC omfattar totalt 12 500 m² och innehåller offentliga ytor (bland annat Campustorget och Open Learning Center) undervisningsytor (i olika storlekar, två hörsalar, laboratorier/verkstäder samt simulatorcentrum med virtuella lärandemiljöer), lokaler för administration och teknik.
 
Arkitekttävling och översiktsplan:
För att säkerställa samstämmighet och enhetlighet mellan tävlingsområdet och Svendborg kommuns generella utvecklingsplan för ”Fremtidens Havn”: Udviklingsplan for Svendborg havn” och mellan nya SIMAC och omgivningen har arkitekttävlingen omfattat flera element:
• En detaljerad plan för en ny kunskaps- och utbildningsinstitution, nya SIMAC vid kajkanten.
• Ett skissprojekt för en ny maritim företagspark som närmsta granne till SIMAC.
• En översiktsplan för en ny stadsdel med bostäder, rekreationsområden och parkeringshus vid Nordre kaj.

 

Ansvarsfördeling:
• SMUC Fonden har genomfört och betalat för arkitektttävlingen för hela Nordre Kaj.
• Svendborgs kommun har övergripande ansvar för allt myndighetsarbete och det fortsatta arbetet med att förverkliga översiktsplanen för området.
• SMUC Fonden ansvarar för att finansiera, utveckla och bygga nya SIMAC.
• Svendborg Maritime Erhvervspark P/S ansvarar för finansiering, slutförande och byggnation av den maritima företagsparken.

 

Tidsplan:
Maj 2018: Arkitekttävlingen utlystes.
Februari 2019: Vinnaren i arkitekttävlingen offentliggörs.
2019: Projektering, lokalplaner och bygglov samt upphandling.
2020–2022: Byggnation
2022: Beräknad invigning

 

Project Description The New SIMAC
Project Description Master Plan
SMUC Fonden

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter